• EQF Home Page Icon

Qualification: alternatív energetikai szakmérnök

alternatív energetikai szakmérnök

Qualification Information

A képzés során elsajátítható kompetenciák:

- E szakképzettség birtokában az alternatív energetikai szakmérnök képes korszerű alternatív energia-feldolgozó technológiák alkalmazására;

- Képessé válik környezetkímélő és megújuló alternatív energia-technológiák alkalmazására;

- Képes lesz üzemek, gazdaságok alternatív energia alapú ökológiai rendszerének kezelésére;

- Képes lesz megújuló energia-előállításon alapuló fenntartható tájgazdálkodás ökológiai megvalósítására;

- Képessé válik az alternatív energiabázisú energetikai rendszerek alkalmazására a gyakorlatban, azok ellenőrzésére és szaktanácsadására.

 

A képzés során elsajátítható tudáselemek:

- általános energetikai és környezeti, illetve környezet-gazdaságtani alapismeretek;

- különféle megújuló energia-hasznosítási technológiák;

- globális környezeti problémák.

 

A képzés során megszerezhető ismeretek:

- Alapvető energetikai és környezeti ismeretek, a biomassza energetikai felhasználása, környezet-gazdaságtan, a napenergia hasznosítása, globális környezeti problémák, biomassza-előállítási technológiák;

- Szakma-specifikus tudáselemek: Biomassza-hasznosítási módok, napenergia hasznosítási technológiák, a szélenergia felhasználása, a geotermikus energia, a vízenergia hasznosítása, környezeti jog és igazgatás, illetve mindezek készség szintű ismerete és alkalmazni tudása.

 

Személyes adottságok, készségek:

Precizitás, szervezőkészség, pontosság, felelősségtudat, elhivatottság, elkötelezettség, helyzetfelismerés, rendszerező képesség, tervezés, gyakorlatias feladatértelmezés, nyitott hozzáállás, kreativitás, ötletgazdagság, intenzív munkavégzés, problémamegoldás, eredményorientáltság.

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

- A szakmérnöki szakképzettség birtokában az alternatív energetikai szakmérnök alkalmas alternatív energiaforrások hasznosítására, kistérségi, települési és vállalkozási méretű szinteken;

- Alkalmas továbbá megújuló energia előállítás és feldolgozás szakigazgatási feladatainak ellátására;

- Alkalmassá válik alternatív energiaforrások tervezés és hasznosítás környezetvédelmi szakigazgatási feladatainak ellátására;

- Valamint megújuló energia alapú szolgáltató üzemek és termelő egységek szakmai irányítására.

 

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- A szakirányú továbbképzést létesítő felsőoktatási intézmény(ek): Neumann János Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Neumann János Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education