• EQF Home Page Icon

Qualification: aktuárius szakközgazdász

aktuárius szakközgazdász

Qualification Information

A szakirányú továbbképzés célja magas szintű statisztikai, pénzügyi és biztosítás-matematikai műveltségű, az európai és világpiacon versenyképes tudással rendelkező szakemberek képzése, akik elméleti és módszertani ismereteik birtokában képesek önálló, kvantitatív szemléletű gondolkodásra, elemzések és kutatás végzésére az állami és magánszférában, a pénzügyi szektor minden területén.

A szakirányú továbbképzésben végzettek ismerik: 

* a gazdasági, pénzügyi, demográfiai és biztosítási folyamatokban megjelenő bizonytalanság és kockázat mérését;

* a matematikai, statisztikai modellezést;

* a fontosabb számítógépes programcsomagok alkalmazását;

* a társadalombiztosítás és az üzleti biztosítás gyakorlatában előforduló fontosabb jelenségek működési mechanizmusait, azok jogi szabályozását.

 

A szakirányú továbbképzésben végzettek alkalmasak:

* az életbiztosítás és az általános (vagyon-) biztosítások gyakorlatában előforduló kalkulációk elkészítésére, a tartalékolási számítások elvégzésére;

* a biztosítási termékfejlesztésre, a piaci kockázatok és hatások felmérésére;

* magas szintű matematikai elméleti tudásuk és a gyakorlati ismeretek kombinációja révén biztosítási folyamatok tervezésére, előrejelzésére és irányítására;

* elemzések, jelentések, felmérések elkészítésére;

* önálló és csoportmunka végzésére;

* biztosítási problémákat alkotó módon megközelíteni, eredeti megoldások adására. 

   

  A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

* elemző és szintetizáló készség;

* probléma felismerő és megoldó készség;

* pontos, alapos, megbízható munkavégzés;

* információ rendszerzési és feldolgozási képesség;

* érdeklődés a társadalmi kérdések (pl. nyugdíjrendszer, egészségbiztosítás) iránt;

* kritikai elemző készség, javaslattevő, kezdeményező képesség;

* rugalmasság a csoportmunkában;

* személyes felelősségvállalás és döntéshozatali képesség;

* a szakmai továbbképzés iránti igényesség;

* az új tudományos eredmények alkotó módon való alkalmazása..

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- A szakirányú továbbképzést létesítő felsőoktatási intézmény(ek): Budapesti Corvinus Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Budapesti Corvinus Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education