• EQF Home Page Icon

Qualification: agrár- és vidékfejlesztési szakmérnök

agrár- és vidékfejlesztési szakmérnök

Qualification Information

A képzés célja, a szakképzettség alkalmazása: olyan felsőfokú agrár- és vidékfejlesztési szakemberek képzése, akik a felsőfokú graduális képzésben megszerzett mérnöki ismereteik birtokában a szakmérnök képzés elméleti és gyakorlati anyagának elsajátításával képesek a termelő és szolgáltató vállalatoknál a vidékfejlesztéssel összefüggő feladatok (projekt fejlesztés, tervezés, irányítás, monitoring) megoldására. Továbbá rendelkeznek azokkal a mezőgazdasági, projekt menedzsment, szaktanácsadási és humán-menedzsment ismeretekkel, amelyek szükségesek egy mezőgazdasági vállalkozás vagy vidéki gazdasági vagy civil szervezet részére a pályázattal elnyerhető forrásokra történő projekt kidolgozása és menedzselése, valamint az agrár környezet-gazdálkodás szabályai szerinti mezőgazdasági termelésre.
   
Az agrár- és vidékfejlesztési szakmérnökök ismerik:
   * a mezőgazdaság biológia törvényszerűségeit és a korszerű technológiai eljárásait;
   * a termelést, feldolgozást, értékesítést befolyásoló tényezők komplex hatásmechanizmusát;
   * a magyar vidék sajátosságait és problémáit;
   * a hazai és Európai Uniós agrárpolitikát és intézményrendszert;
   * a hazai és Európai Uniós regionális és vidékfejlesztési politikát és intézményrendszert;
   * a környezet- és természetvédelem kiemelt jelentőségét a vidékfejlesztésben;
   * a szaktanácsadási programok készítésének módszereit és technikáit;
   * a termelői szervezetek és vidéki partner közösségek létrehozásának előnyeit és működtetésük szabályait;
   * az agrár- és vidékfejlesztési projektek és pályázatok tervezésének és készítésének módszereit;
   * az agrár- és vidékfejlesztési projektek lebonyolításának adminisztrációs és pénzügyi sajátosságait;
   * a mezőgazdasági vállalkozások támogatás igénybevételéhez szükséges nyilvántartások és igénylések szabályait és sajátosságait.

Az agrár- és vidékfejlesztési szakmérnökök képesek, illetve alkalmasak:
   * kapcsolatteremtésre és konstruktív együttműködésre az agrárágazat szereplővel;
   * vidéki közösségek és szervezetek fejlesztésére, oktatására;
   * gyakorlati szaktanácsadási szolgáltatásra a mezőgazdaság és vidékfejlesztés területén;
   * agrár támogatások igénybevételéhez projektek és pályázatok kidolgozására és menedzselésére;
   * az agrár-környezetvédelmi programokra történő tervek kidolgozására és nyilvántartásainak szabályszerű vezetésére;
   * a vidékfejlesztési programok tervezésére és menedzselésre;
   * agrárágazatok költség-jövedelem elemzésére.
   
A végzett szakmérnökök rendelkeznek:
   * a szakmai képesítésükre épülő átfogó szaktanácsadási és vidékfejlesztési ismeretekkel;
   * a projektek tervezéséhez és lebonyolításához szükséges informatikai eszközök ismeretével;
   * a csoportmunka módszereinek ismeretével és alkotó felhasználásával;
   * kapcsolatteremtő és együttműködő készséggel;
   * az agrár- és vidékfejlesztés iránti szakmai elkötelezettséggel;
   * az agrárgazdaság és vidéki szervezetek hatékony működéséhez elnyerhető támogatási források pályázásának és projekt menedzseléséhez szükséges ismereteivel;
   * széleskörű Európai Uniós ismeretekkel;
   * magas szintű analizáló és szintetizáló képességgel.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- A szakirányú továbbképzést létesítő felsőoktatási intézmény(ek): Nyíregyházi Egyetem - Nyíregyházi Egyetem http://www.nyf.hu - Szent István Egyetem http://www.szie.hu

NQF Level: 
6
Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education