• EQF Home Page Icon

Qualification: érettségi végzettség

érettségi végzettség

Qualification Information

Az érettségi vizsga célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó
a) rendelkezik-e az általános műveltség alapjaival és olyan képességekkel, amelyek alkalmassá teszik az önművelésre;
b) szert tett-e megfelelő tárgyi tudásra, gondolkodási és tájékozódási képességre, képes-e ismereteinek rendszerezésére és gyakorlati alkalmazására;
c) felkészült-e a felsőoktatási intézményekben folyó tanulmányok megkezdésére.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- középiskola (gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola), speciális feltételek esetén kormányhivatal

NQF Level: 
4
Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education