• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 154 items
 1. Toidutehnika ja tootearendus

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=1921 ...

  Provider NameTallinna Tehnikaülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 2. Puidu- ja tekstiilitehnoloogia

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=1919 ...

  Provider NameTallinna Tehnikaülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 3. Masinaehitustehnoloogia

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=1868 ...

  Provider NameTallinna Tehnikaülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 4. Keskkonnatehnoloogia ja-juhtimine

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=3221 ...

  Provider NameTallinna Tehnikakõrgkool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 5. Rõiva- ja tekstiiliala ressursikorraldus

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=80955 ...

  Provider NameTallinna Tehnikakõrgkool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 6. Rõivaste tehniline disain ja tehnoloogia

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=80954 ...

  Provider NameTallinna Tehnikakõrgkool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 7. Puidutöötlemise tehnoloogia

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=136557 ...

  Provider NameEesti Maaülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 8. Toiduainete tehnoloogia

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=100984 ...

  Provider NameEesti Maaülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 9. Undergraduate Studies Programme of the Department of Agricultural Technology. Directions: a) Plant Production, b) Animal Production, c) Agricultural Economics, d) Agricultural Products Quality Control. Faculty of Agriculture Technology and Food Technology

  The study content of the Division of Crop Production covers the subject matter of agriculture related to the production of agricultural products with an emphasis on field crops and horticulture. At the same time, during their studies, students are taught elective courses on agro-economics in order to obtain a contemporary perspective on the subject of growing plants and trees, the management of agricultural products, protection and genetic development of agricultural production, and production of reproductive material. The study content of the Division of Animal Production concerns the students’ acquisition of all the necessary technical and scientific knowledge and skills for the implementation of the latest technological and scientific methods and administrative practices in animal production , hygiene and productivity of livestock, genetic development, and processing and quality control of animal products. The study content of the Division of Agricultural Economics is the study and research of the economic aspect of farming. Graduates of this Direction are equipped with knowledge on specific sectors of the rural economy, such as the organization and management of agricultural enterprises, advertising and marketing of agricultural products, and the agricultural policy of our country and the European Union. The study content of the Division of Quality Control of Agricultural Products concerns the students’ acquisition of all the necessary qualified technical and scientific knowledge and skills for study, rese ...

  Provider Name Faculty of Acriculture Technology and Food Technology and Nutrition. Technological Educational I...

  Category: Learning Opportunities Location: Greece
 10. Elintarviketieteiden kandiohjelma, elintarviketieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

  Mitä opiskelet elintarviketieteiden kandidaatin tutkinnossa? Opiskelet elintarviketieteitä ja niitä tukevia luonnontieteitä (kuten kemiaa, biologiaa ja fysiikkaa) luennoilla ja pienryhmissä siten, että teoria ja soveltaminen kulkevat rinnakkain. Perusopinnoissa saat tuntumaa elintarvikekemiaan ja -teknologiaan, mikrobiologiaan ja ravitsemustieteeseen. Aineopinnoissa etenet pidemmälle elintarviketieteisiin. Tutuiksi tulevat elintarvikkeiden laatuun vaikuttavat tekijät, aistittavat, kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet sekä pakkaaminen ja prosessointi. Opit laboratoriotyöskentelytaitoja ja -toimintatapoja erityyppisillä työkursseilla. Valinnaisissa opinnoissa voit suuntautua elintarvikekemiaan ja -teknologiaan, mikrobiologiaan tai ravitsemustieteeseen. Voit lisäksi valita opintoja esim. molekyylibiotieteistä,  taloustieteistä ja ympäristötieteistä. Voit perehtyä myös mm.  ruoan perustuotantoon sekä  kuluttaja- ja kehitysmaakysymyksiin. Lisäksi osana opiskelua   kehität kykyä tunnistaa ja ratkaista keskeisiä alan ongelmia perehdyt elintarviketeollisuuteen ja muihin alan toimijoihin sekä alalla tapahtuviin muutoksiin kehität asiantuntijuuteen liittyviä viestintä- ja kielitaitoja sekä tieteellistä ajattelua ja kriittisyyttä. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages