• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 509 items
 1. Fire protection

  The future of bachelors of safety engineering study the prevention of fire in technological processes, organizational aspects of fire safety and rescue operations, equipment used for fire fighting and rescue works, fire resistance of structures and building materials, the theory of fire processes and fire extinguishing, the tactics of fire fighting. The practical part of the studies is divided into three stages: educational practice and two internships on the field. The duration of the practical part of the studies is 400 hours. The studies provide knowledge on the work of fire fighters and rescuers, gain practical experience in the activities of fire fighting and rescuing, and implement in practice theoretical knowledge provided in special subjects of studies. The program of fire safety studies in devoted to high-school graduates. ...

  Provider NameVilnius Gediminas Technical University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. Police Activities

  Policijos veiklos programoje, atsižvelgiant į Visuomenės saugumo krypties reglamentą, numatomos pakankamai plačios, būtinos šiuolaikiško policijos pareigūno parengimui, studijos. Numatoma suteikti žinių padedančių geriau suprasti vadybos ir viešojo administravimo principus bei dėsnius, įgyti problemų sprendimo, gebėjimo bendrauti ir bendradarbiauti įgūdžius, mokėti sukurti partnerystės ryšius su visuomene. Akcentuojamos viešosios teisės dalykų studijos. Sėkmingai baigusiems šią Visuomenės saugumo studijų krypties Policijos veiklos programą suteikiamas Visuomenės saugumo bakalauro laipsnis. Būsimieji policijos veiklos specialistai studijuoja tradicinius bendrauniversitetinius, teisės, vadybos ir viešojo administravimo, visuomenės studijų bei specialiuosius, betarpiškai su policijos veikla susietus dalykus. Iš viso studijuojami 39 privalomi ir 4 laisvai pasirenkami dalykai. Pirmame, antrame ir trečiame studijų kursuose vyksta mokomoji praktika teritorinėse policijos įstaigose. Būsimieji pareigūnai lavina praktinius profesinius mokėjimus pagrindinėse pirminės grandies policijos pareigūno veiklos srityse; formuoja organizacinius pareigūno gebėjimus viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimo srityje bei ugdo specifinius pareigūno įgūdžius atskleisti nusikalstamas veikas ir vykdyti ikiteisminį tyrimą. Studijų pabaigoje ginamas baigiamasis darbas. Sėkmingai baigusiems Policijos veiklos programą suteikiamas Visuomenės saugumo krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Kita informacija:http://www.mruni.eu/lt/p ...

  Provider NameMykolas Romeris University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. DAT.cz

  Databáze DAT CZ pomáhá uživatelům, kteří chtějí doplnit nebo rozšířit svou kvalifikaci, najít vhodnou vzdělávací akci či seminář ve zvoleném oboru i regionu. Zdrojem údajů v databázi jsou přímo konkrétní vzdělávací společnosti, které mají zájem prezentovat a nabízet své akce prostřednictvím služeb serveru DAT CZ. V současné době tato databáze obsahuje širokou nabídku vzdělávacích kurzů z celé České republiky. ...

  Provider NameTrexima, a. s.

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 4. SET středních škol

  Vzdělávací nabídka oborů středních škol a konzervatoří. ...

  Provider NameMinistry of Education, Youth, and Sports Czech Republic

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 5. Info absolvent

  Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práceVítáme Vás v informačním systému ISA+, který Vám nabízí pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy. Najdete zde všechny školy a obory vzdělání, informace k přechodu na trh práce i do dalšího vzdělávání. Při výběru povolání Vám pomůže i Profi test nebo videoukázky technických profesí. Velkým přínosem je ISA+ pro žáky se zdravotním postižením i pro žáky se studijními problémy. ...

  Provider NameNárodní ústav pro vzdělávání

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 6. SET vyšších odborných škol

  Vzdělávací nabídka vyšších odborných škol. ...

  Provider NameMinistry of Education, Youth, and Sports Czech Republic

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 7. Security Expert- ISG Bildungszentrum Berlin

  The ISG-Bildungszentrum Berlin offers a vocational training as „Fachkraft für Schutz und Sicherheit“ (security expert); the training ends with an examination at the IHK (Industrial Chamber of Commerce. ...

  Provider NameISG-Bildungszentrum Berlin

  Category: Learning Opportunities Location: Germany, Berlin
 8. Rejstřík škol- Register of schools (except tertiary education)

  Adresář škol a školských zařízení (kromě vysokých škol) - Register of schools (except tertiary education). ...

  Provider NameMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 9. Politibetjent

  Undervisningen på politiskolen er tematiseret og tager udgangspunkt i cases, hvor en række problemer skal løses. Der undervises i både politiorienterede fag og i almene fag. Du får bl.a. viden om polititeori, udenrigstjeneste, kriminologi samt identifikation af narkotika. På den almene del undervises du i fx strafferet, psykologi, personaleforhold og ledelse.Som uddannet politibetjent har du mulighed for at søge ind hos de forskellige enheder i politiet. Det kan bl.a. være inden for beredskab og efterforskning. Du har også mulighed for at søge ind hos nogle af de specialafdelinger, som ligger under Rigspolitiet. ...

  Provider NamePolitiets Uddannelsesafdeling (Politiets udd)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages