• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 71 items
 1. Professional Master's Degree in Military Leadership and Security (NAA)

  The aim of the study programme is: - to educate senior officers of the armed forces in matters of higher level military command and national security, ensuring understanding of international military (operative and strategic) operations, irregular conflicts and the significance of technology in solving modern conflicts; - to enhance professional competence, ensuring that officers are able to serve and perform duties in headquarters of operational and tactical levels, in national military command structures, as well as in international military and security structures. Study outcome: - developed knowledge and skills in the field of defense and security that comply with modern requirements, encompassing strategic thinking in military operations planning and their implementation. ...

  Awarding body- National Defence Academy of Latvia

  Category: Qualifications Location: Latvia
 2. Radio system operator (no legal status)

  Candidates will be able to: plan, prepare, carry out and check own work and the work of others, make rational use of energy, material and time, protect life, health and the environment, communicate with colleagues and the environment and work in a team, prepare personal equipment and equipment for work with radar systems, handle personal weapons and equipment, participate in international military operations and protection and rescue missions and carry out security tasks, use information and communication technologies, use radar technology, supervise the transmission of radar data. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 3. Radio system operator NCO (no legal status)

  Candidates will be able to: plan, prepare, carry out and check own work and the work of their unit, make rational use of energy, material and time, protect life, health and the environment, protect the confidentiality of military information, communicate with colleagues and the environment and work in a team, lead and command a section or platoon, supervise and check the work of subordinates, prepare personal equipment and equipment for work with radar systems, carry out tasks in international military operations and in the protection and rescue system, carry out security tasks, use information and communication technologies, perform and organise work with a long-range radar. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 4. Rifleman/woman (no legal status)

  Candidates will be able to: plan, prepare, carry out and check own work and the work of others, make rational use of energy, material and time, protect life, health and the environment, communicate with co-workers and the environment and work in teams, use information and communication technologies, prepare personal equipment and technical equipment, handle and maintain personal weapons, implement tactical procedures in offensive and defensive actions, participate in international military operations and protection and rescue missions and provide security, maintain weapons, ammunition, mines and other explosive devices, and other material and technical resources. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 5. robbantástechnikai szakember

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: ·         a robbantástechnika területein az elméleti és gyakorlati ismeretek rendszerezett megértése és elsajátítása; ·         a robbantástechnika területén a minőségirányítással kapcsolatos korszerű, szabványos vizsgálati, problémamegoldó, minőségfejlesztő módszerek, technikák elméletének és gyakorlatának magas fokú ismerete; ·         alkalmazói szintű ismeretek a szakirányú számítógépes problémamegoldás-tervezés kérdéseiben; képesség ·         a felmerülő robbantástechnikai problémák korrekt felismerésére és a műszakilag és gazdaságilag optimális megoldására irányuló javaslattételre; ·         a robbantástechnika területén jelentkező szervezési, szabályozási, tervezési és ellenőrzési feladatrendszerek felismerésére, azok értelmezésére, majd azok magas szintű menedzsmentszemlélettel történő megoldására; ·         a vonatkozó hazai és nemzetközi jogi szabályozások alkalmazására; ·         a robbantásos merényletek rekonstrukciójának és felderítési eljárásainak és módszereinek alkalmazására.   A képzés során elsajátítandó tudáselemek: ·         korszerű ipari robbantástechnikai alkalmazói-felhasználói ismeretek; ·         a robbantásos cselekmények és az ellenük való védelem komplexitásának megértése, az alkalmazható módszerek, eszközök, eljárások megismerése; ·         biztonságot fenyegető veszélyhelyzet felismerése, az elhárítás jogi, szervezeti lehetőségei ismeretének birtokában közreműködés annak elhárításában, a keletkezett károk csökkentésében, az utóhatások fe ...

  Awarding bodyÓbudai Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. robbantástechnikai szakmérnök

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: ·         a robbantástechnika területein az elméleti és gyakorlati ismeretek rendszerezett megértése és elsajátítása; ·         a robbantástechnika területén a minőségirányítással kapcsolatos korszerű, szabványos vizsgálati, problémamegoldó, minőségfejlesztő módszerek, technikák elméletének és gyakorlatának magas fokú ismerete; ·         alkalmazói szintű ismeretek a szakirányú számítógépes problémamegoldás-tervezés kérdéseiben; képesség ·         a felmerülő robbantástechnikai problémák korrekt felismerésére és a műszakilag és gazdaságilag optimális megoldására irányuló javaslattételre; ·         a robbantástechnika területén jelentkező szervezési, szabályozási, tervezési és ellenőrzési feladatrendszerek felismerésére, azok értelmezésére, majd azok magas szintű menedzsmentszemlélettel történő megoldására; ·         a vonatkozó hazai és nemzetközi jogi szabályozások alkalmazására; ·         a robbantásos merényletek rekonstrukciójának és felderítési eljárásainak és módszereinek alkalmazására.   A képzés során elsajátítandó tudáselemek: ·         korszerű ipari robbantástechnikai alkalmazói-felhasználói ismeretek; ·         a robbantásos cselekmények és az ellenük való védelem komplexitásának megértése, az alkalmazható módszerek, eszközök, eljárások megismerése; ·         biztonságot fenyegető veszélyhelyzet felismerése, az elhárítás jogi, szervezeti lehetőségei ismeretének birtokában közreműködés annak elhárításában, a keletkezett károk csökkentésében, az utóhatások fe ...

  Awarding bodyÓbudai Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Sailor (no legal status)

  Candidates will be able to: plan, prepare, carry out and check own work, make rational use of energy, material and time, protect life, health and the environment, communicate with co-workers and the environment and work in teams, use information and communication technologies, prepare personal equipment and technical equipment, handle and maintain personal weapons and equipment, participate in international military operations and protection and rescue missions and provide security, implement tactical procedures in a combat zone, handle mines and explosive devices and detonator devices, work various materials and make fortification barriers, operate engineering machinery and equipment, carry out tasks in the construction and maintenance of temporary structures, perform tasks in the camouflaging of structures and material resources, carry out basic maintenance of mines and other explosive devices and material and technical resources. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 8. senior military leader

  A képzés célja:  Magyarország érdekeinek megfelelően olyan felsővezetők képzése, akik felsőszintű katonai, politikai (kül-, gazdaság-, biztonság- és védelempolitikai) és közszolgálati ismeretekkel rendelkezve, elemzési, tervezési, szervezési, értékelési és irányítási, vezetési ismereteik birtokában, vezetői készségeiket és képességeiket használva alkalmasak és képesek: * a Magyar Honvédség rendeltetés szerinti feladatai végrehajtásának integrált tervezésére, szervezésére, irányítására és vezetésére; * a Magyar Honvédség felsőszintű vezetői és tervező-szervező feladatainak, ezredesi rendfokozathoz kötött beosztásainak ellátására; * az ország katonai védelmével összefüggő, illetve szövetségesi kötelezettségekből adódó kötelezettségek teljesítéséhez létrehozott erők és eszközök önálló és együttműködésben végrehajtott tevékenységének tervezésére, szervezésére, irányítására, vezetésére; * a katonai környezet változásaihoz alkalmazkodó, az ország védelmével kapcsolatos továbbá a szövetségi (NATO, EU) feladatokból eredő és előretekintő stratégiai feladatok tervezésére, megoldására, szakértői feladatok ellátására; * béke-, és különleges jogrendi időszakban háborús és nem háborús műveletek során a katonai, illetve politikai folyamatok értékelésére, a katonai célok tervezésére, a műveletek irányítására, vezetésére önállóan, valamint kooperációban; * a konfliktusok megelőzése, kezelése és az azt követő rendezés (stabilizáció és újjáépítés), továbbá leszerelés, lefegyverzés és reintegrációs civil feladatai katonai támogatá ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Special unit soldier (no legal status)

  Candidates will be able to: plan, prepare, carry out and check own work and the work of others, make rational use of energy, material and time, protect life, health and the environment, communicate with co-workers and the environment and work in teams, use information and communication technologies, prepare personal equipment and technical equipment, maintain and handle personal weapons and special equipment, maintain weapons, ammunition, mines and other explosive devices, and other material and technical resources, participate in international military operations and protection and rescue missions and provide security, carry out direct actions, carry out special reconnaissance tasks, take part in unconventional operations, take part in anti-terrorist operations. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 10. Special units NCO (no legal status)

  Candidates will be able to: plan, prepare, carry out and check own work and the work of their unit, make rational use of energy, material and time, protect life, health and the environment, communicate with co-workers and the environment and work in teams, use information and communication technologies, protect the confidentiality of military information, prepare personal equipment, crew-served weapons and technical equipment, maintain and handle personal weapons and equipment, lead and command sections or platoons, supervise and check the work of subordinates, carry out tasks in international military operations, take part in protection and rescue missions and carry out security tasks, carry out direct actions, carry out special reconnaissance tasks, take part in unconventional operations, take part in anti-terrorist operations. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia

Pages