• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 96 items
 1. VOCATIONAL TRAINING DIPLOMA (DIPLOMA EPAGGELMATIKIS EIDIKOTITAS I.E.K.)- SPECIALTY: SPORTS COACH

  Knowledge • Know the special principles and concepts, the content and scientific vocabulary of their specialty. • Analyze information that enables them to understand their work field.• Possess at an adequate level the methods and procedures of the new technologies. • Know the safety and hygiene requirements and the relevant actions for their specialty.Skills • Hold a wide range of cognitive and practical skills of their specialty. • Apply with fluency a range of specialized techniques in their field of expertise. • Solve in a creative manner specific problems that arise in their working environment. • Have communication skills at the level of theoretical and technical information in subjects of their expertise. • Handle with expertise the required technological equipment of their specialty.Competences • Operate with autonomy in their field of work and have the ability to supervise others, depending on their specialty and in the context of their duties.• Engage effectively in group work.• Act within the scope of their specialty according to the principles of the professional ethics. • Develop initiatives in specific fields of their specialty. ...

  Awarding bodyE.O.P.P.E.P. (National Organisation for the Certification of Qualifications & Vocational Guidance)

  Category: Qualifications Location: Greece
 2. VOCATIONAL TRAINING DIPLOMA (DIPLOMA EPAGGELMATIKIS EIDIKOTITAS I.E.K.)- SPECIALTY: SPORTS MANAGER

  Knowledge • Know the special principles and concepts, the content and scientific vocabulary of their specialty. • Analyze information that enables them to understand their work field.• Possess at an adequate level the methods and procedures of the new technologies. • Know the safety and hygiene requirements and the relevant actions for their specialty.Skills • Hold a wide range of cognitive and practical skills of their specialty. • Apply with fluency a range of specialized techniques in their field of expertise. • Solve in a creative manner specific problems that arise in their working environment. • Have communication skills at the level of theoretical and technical information in subjects of their expertise. • Handle with expertise the required technological equipment of their specialty.Competences • Operate with autonomy in their field of work and have the ability to supervise others, depending on their specialty and in the context of their duties.• Engage effectively in group work.• Act within the scope of their specialty according to the principles of the professional ethics. • Develop initiatives in specific fields of their specialty. ...

  Awarding bodyE.O.P.P.E.P. (National Organisation for the Certification of Qualifications & Vocational Guidance)

  Category: Qualifications Location: Greece
 3. Bachelor Degree of Higher School οf Tourism Education οf Rhodes. Department of Tourism Prοfessions. Higher School οf Tourism Education οf Rhodes.

  The graduates acquire the following: knowledge for planning, organizing and managing hotels, implementing and controlling the production process, managing human resources, skills that will enable them to work in teams and understand the principles of applied management, skills for managing hotel / catering businesses, competence to organize and manage human resources, competence for economic management and budgeting, competence for planning and costing food, care for hygiene and safety in enterprises, competence for describing in detail the needs and / or problems of a company and finding methods to treat such problems. ...

  Awarding bodyMinistry of Economy, Infrastructure, Maritime and Tourism - Higher School of Tourism Education of...

  Category: Qualifications Location: Greece
 4. Bachelor of Higher School οf Tourism Education of Crete. Department of Tourism Prοfessions. Higher School Of Tourism Education of Sant Nicolas of Crete.

  The graduates acquire the following: knowledge for planning, organizing and managing hotels, implementing and controlling the production process, managing human resources, skills that will enable them to work in teams and understand the principles of applied management, skills for managing hotel / catering businesses, competence to organize and manage human resources, competence for economic management and budgeting, competence for planning and costing food, care for hygiene and safety in enterprises, competence for describing in detail the needs and / or problems of a company and finding methods to treat such problems. ...

  Awarding bodyMinistry of Economy, Infrastructure, Maritime and Tourism - Higher School of Tourism Education of...

  Category: Qualifications Location: Greece
 5. Treener, tase 5

  Treener on liikumisharrastuse ja spordi spetsialist, kes juhib käitumisharjumuste kujundamise ja kehaliste ning vaimsete harjutuste abil inimese tervist toetavate ja sportlike eesmärkide saavutamist. Treeneri ülesanne on sportlike ja kehaliste võimete terviklik, tulemuslik ja ohutu arendamine. Treener töötab iseseisvalt, meeskonna liikmena või liidrina, kaasates erinevaid spetsialiste. Treeneritöö eeldab vastutustunnet, loomingulisust, saavutusvajadust, täpsust ja ausust. Vajalik on perioodiline treeningtööd toetavate teadmiste ja oskuste tulemuslik täiendamine ning kogemuste ja teadmiste edasiandmine kolleegidele. Oluline on oskus mõjutada treenitavaid isikliku eeskujuga. Treener järgib treenerite eetikakoodeksit (vt lisa 1). Treener, tase 5 täidab tööülesandeid erisugustes olukordades ja kõrgendatud saavutusnõuete nimel elukvaliteedi tõstmise eesmärgil või sportliku konkurentsi tingimustes. On omandanud kutsealased oskused ja teadmised enamasti kutsealasel õppe ja pikaajalise treeneritööga. Omab valmisolekut erialaste teadmiste edasiandmiseks huvitatud osapooltele. Vastutab treeningtööks vajalike ajaliste ja tehniliste vahendite kasutamise ja treenerite omavahelise töökorralduse eest. ...

  Awarding bodyEesti Olümpiakomitee

  Category: Qualifications Location: Estonia
 6. Hospitality services administrator

  A person who has acquired this qualification: assesses the need for hospitality services while communicating with guests and potential customers, presents hospitality services to guests and interested parties, develops the advertising of the hospitality service using various means of information, arranges daily catering for the visitors, organizes catering for banquets and celebrations, administers room reservation and accommodation bookings, receives guests and helps them settle in, analyzes the needs for cultural, recreational and leisure events by interviewing the guests, develops the scenario of cultural, recreational as well as leisure events and celebrations taking into account local cultural traditions and the environment, provides information for guests about the suggested cultural, sports and entertainment events, accepts the orders from the guests regarding cultural, sports, entertainment events and celebrations, carries out orders related to cultural, sports, leisure events and celebrations, prepares hospitality services business plan, performs bookkeeping for a small and medium-sized company providing hospitality services, carries out hospitality services quality control, administers payments for the provided accommodation and catering services, searches for, recruits and dismisses employees, trains staff, cooks meals applying innovative food preparation technologies, offers the services of sustainable recreational tourism, prepares dishes in compliance with the “fast food“ concept, prepares dishes ...

  Awarding bodyPublic Institution Kaunas Vocational Training Centre for Service Business Specialists

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 7. Kosmeetik, tase 5

  Kosmeetiku töö eesmärk on kliendi esteetilise välimuse parendamine, arvestades tema soove, vajadusi ja võimalusi. Kosmeetik töötab kollektiivis ja vastutab isiklikult salongis tehtud töö lõpptulemuse eest, vajaduse korral juhendab kaastöötajaid. Kosmeetiku tööülesanneteks on näo-, käte-, keha- ja jalgade hooldus, karvade eemaldus ning jumestamine. Kosmeetik nõustab klienti temale sobivate kosmeetikavahendite valikul ja kasutamisel. Kosmeetiku töö nõuab erinevate protseduuride tegemiseks vastava aparatuuri tundmist ning selle kasutusoskust. Kosmeetiku töö eeldab sihipärast ja loomingulist töösse suhtumist, head suhtlemisoskust ja vastutust oma töö tulemuste eest. Kosmeetiku töö nõuab pidevat enesetäiendamist. Kosmeetik on kursis moetrendidega, oskab soovitada kosmeetilisi protseduure vastavalt kliendi isikupärale. Soovitab kliendile hooldusvahendeid kodus kasutamiseks vastavalt salongis tehtud hooldusele. ...

  Awarding bodyEesti Kosmeetikute Liit

  Category: Qualifications Location: Estonia
 8. Fodrász

  A képesítéssel rendelkező képes: frizurával, hajszínnel, haj és fejbőrápolással kapcsolatos tanácsot adni hajmosást, hajvágást, hajszárítást, végezni tartóshullámot, volumennövelést, végezni hajszínváltoztatási eljárásokat: hajszíntelenítést, színezést, festést, melírozást végezni elvégezni a borotválást, a szakállés bajuszigazítást, az arcszőrzet vágást, a színezést és a festést tanácsot adni hajápolással, professzionális fodrász termékekkel kapcsolatban a használt eszközöket előkészíteni, műszaki állapotát ellenőrizni, használat után tisztítani és fertőtleníteni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Fotográfus és fotótermék-kereskedő

  A képesítéssel rendelkező képes: fénykép-, és videofelvételeket készíteni, utómunkálatokat végezni fotótermékeket értékesíteni, tájékoztatást adni a szolgáltatásokról, kidolgozni az analóg és a digitális munkákat ellátni az üzlet/telephely/szalon szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat önállóan fotográfiákat készíteni, tudatos fotográfusi tervezői munkát végezni, kivitelező feladatokat ellátni, alkalmazva az elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteket ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Fitness-wellness instruktor

  A képesítéssel rendelkező képes: a fizikai aktivitás fontosságát terjeszteni, az általa oktatott mozgásprogramokat népszerűsíteni változatos hangulatú, dinamikájú és edzéshatású zenés órafajtákat tartani csoportos és egyéni vízi edzésprogramokat vezetni a csoport tudásszintjének megfelelő gyakorlatanyagot összeállítani, a terhelésintenzitást adekvát módon szabályozni életkori sajátosságoknak megfelelő és egyéb speciális csoportos foglalkozásokat tervezni, levezetni a gyakorlatokat bemutatni és megtanítani a kellemes csoportlégkört megteremteni, a csoporttagokat motiválni a hibákat felismerni, kijavítani, a sérüléseket megelőzni szükség esetén elsősegélynyújtási feladatokat ellátni az erőfejlesztő és kardio gépeken végzett egyéni edzéseket szakszerűen felügyelni fittségi tanácsadást végezni, szükség esetén edzésterveket készíteni a létesítményműködéssel kapcsolatos szabályokat közvetíteni a pénzforgalmat lebonyolítani adminisztratív feladatokat ellátni a részleg által forgalmazott termékeket árusítani a műszaki és személyes jellegű problémák megoldásában közreműködni eladást ösztönző, marketingkommunikációs technikákat alkalmazni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages