• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 84 items
 1. Epidemiológiai szakápoló

  A képesítéssel rendelkező képes: Alkalmazni a betegbiztonságot segítő programokat, irányelveket, protokollokat, standardokat Információt gyűjteni a felügyelő tevékenysége alá tartozó betegekről Ellenőrizni a beavatkozások higiénés körülményeit, a megfelelő eszközhasználatot, izolációs technikákat Ellenőrizni az alapápolási tevékenységek higiénés körülményeit Ellenőrizni a betegosztályok, kezelők, vizsgálók takarítottságát és higiénés állapotát Részt venni a nosocomiális surveillance tevékenységben Szakszerűen mintát venni a mikorbiológiai vizsgálatokhoz Kapcsolatot tatani a népegészségügyi szakigazgatási szervekkel és mikrobiológiai laboratóriumokkal Nyilvántartást vezetni és adatot szolgáltatni tevékenységéről ...

  Awarding bodyNemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Ergoterapeuta

  A képesítéssel rendelkező képes: egyéni és csoportos foglalkozásokat vezetni tanácsot adni a kliensnek és a hozzátartozóknak a szociális ellátás lehetőségeiről közreműködni a csapat tagjaival a rehabilitációs terv kidolgozása és végrehajtása során felmérni a kliens állapotát különböző állapotfelmérő tesztek alkalmazásával ergoterápiás tervet készíteni, és azt végrehajtani az ADL-funkciók (Activities of Daily Living) gyakoroltatása során különböző technikákat és módszereket alkalmazni tanácsokat adni, és konkrét segítséget nyújtani a kliens környezetének akadálymentesítése érdekében ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Ergoterapeuta

  A képesítéssel rendelkező képes: Egyéni és csoportos foglalkozásokat vezetni Tanácsot adni a kliensnek és a hozzátartozóknak a szociális ellátás lehetőségeiről Közreműködni a team tagjaival a rehabilitációs terv kidolgozása és végrehajtása során Felmérni a kliens állapotát különböző állapotfelmérő tesztek alkalmazásával Ergoterápiás tervet készíteni, és azt végrehajtani Az ADL-funkciók gyakoroltatása során különböző technikákat és módszereket alkalmazni Tanácsokat adni, és konkrét segítséget nyújtani a kliens környezetének akadálymentesítése érdekében ...

  Awarding bodyEgészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Fizioterápiás asszisztens

  A képesítéssel rendelkező képes: prevenciós, rekreációs, rehabilitációs területen a fizioterápiás asszisztensi szakmai feladatokat önállóan, a szakorvos, vagy gyógytornász utasítása alapján végezni a hatékony betegellátás érdekében prevenciós, rekreációs, rehabilitációs területen a fizioterápiás asszisztensi szakmai feladatokat önállóan, a szakorvos, vagy gyógytornász utasítása alapján végezni a hatékony betegellátás érdekében a kezelési ellenjavallatok és technikai meghibásodásokat ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens

  A képesítéssel rendelkező képes: a vonatkozó előírásokat betartani a betegeket kompetenciájának megfelelően tájékoztatni vért venni adatokat rögzíteni és ellenőrizni a kész leleteket kiadni kislabor vizsgálatokat végezni (vizeletvizsgálat, gyorstesztek) POCT készülékkel dolgozni (kalibráció kontrolálás, mérés, karbantartás) ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Gyakorló szövettani asszisztens

  A képesítéssel rendelkező képes: szövettani vizsgálati anyagot előkészíteni fixáló és egyéb oldatokat készíteni szövettani vizsgálatra érkező anyagokat rögzíteni szövettani anyagokat vízteleníteni szövettani anyagokból metszeteket készíteni, festeni, fedni fagyasztott metszetet készíteni, festeni méréstechnikai műveleteket végezni festőautomata, beágyazó és egyéb szövettani automata berendezéseket működtetni automatákat, eszközöket felhasználói szinten karbantartani fénymikroszkópot használni mikrohullámú technikát alkalmazni minőségbiztosítási módszereket alkalmazni speciális egészségügyi informatikai rendszerben archiválási feladatokat ellátni -szövettani mintákat archiválni, tárolni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Gyakorló ápoló

  A képesítéssel rendelkező képes: az ápolási folyamat megvalósításában részt venni tevékenységét ápoló irányítása mellett, a jogi és etikai normákat betartva végezni munkája során biztonságos és minőségi betegellátást megvalósítani megfigyelő tevékenységet végezni a hatályos jogszabályokat betartva dokumentációs tevékenységet végezni az ápolás eszközeit adekvátan alkalmazni, karbantartani alapápolási tevékenységet végezni, az egyén, család, illetve közösség szükségleteinek megfelelően vizsgálatoknál, beavatkozásoknál előkészíteni és segédkezni, a kompetenciájába tartozó beavatkozásokat elvégezni a sürgősségi eseteket felismerni, az életveszélyt jelentő állapotok ellátásában részt venni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Gyógymasszőr

  A képesítéssel rendelkező képes: betegmegfigyelést végezni állapotfelmérést végezni passzív kimozgatást végezni munkájához kapcsolódó dokumentációkat vezetni betartani a higiénés, valamint környezetvédelmi és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat részt venni a rehabilitációban anatómiai, élettani, kórélettani, valamint klinikai ismereteket a munkája során alkalmazni a csapat tagjaival szaknyelven kommunikálni a frissítő masszázs végzése során a svédmasszázs alapfogásait (simítás, gyúrás, dörzsölés, ütögetés, rezegtetés) alkalmazni különböző vivőanyagok (szappan, talcum, krém, olaj) használatával, a teljes test és az egyes testtájak masszírozásában a különleges masszázsfajtákat alkalmazni (Például zuhany alatti, hammam, cellulit, méz, csokoládé, szárazkefe és víz alatti vízsugár masszázs) aromaterápiás masszázst végezni a balneoés hidroterápiás kezelésekben a különböző hőmérsékletű és kiterjedésű fürdőkkel végzett kezeléseket (pakolások göngyölések, lemosások, dörzsölések, hideg leöntések, öblítések, gyógyszeres, gyógynövényes fürdőkezelések, pezsgőfürdőt) végezni szénsavhó, szénsavgáz, szénsavas fürdő kezeléseket végezni hőlégkamra, gőzkamra, szauna kezelést végezni, és elvégzi a szaunamester feladatait (felöntés), iszapkezeléseket alkalmazni (előkészülni a különböző iszapkezelésekhez, iszapkompresszt, vödör és résziszapkezelést, iszapgöngyölést, mitigált iszapkezelést, parafangót kivitelezni, iszapkezelés utáni teendőket elvégezni súlyfürdő és trakciós kezeléseket végezni gyógyvizes ivókúrát alkalmazni elsősegél ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Kardiológiai és angiológiai asszisztens

  A képesítéssel rendelkező képes: a betegeket vizsgálatok, beavatkozások előtt, alatt és után szakszerűen tájékoztatni szakorvos irányítása mellett önállóan, vagy az orvossal együttműködve elvégezni a szív és érrendszeri megbetegedésekben szenvedők állapotfelmérését és vizsgálatát előkészteni a vizsgálatokhoz szükséges eszközöket és berendezéseket gondoskodni azok megfelelő, biztonságos működéséről és működtetéséről vizsgálatoknál és beavatkozásoknál asszisztálni, segédkezni észlelni a beteg állapotát, állapotváltozását a vizsgálatok, beavatkozások alatt és közvetlenül utána szívés érrendszeri rosszulléteket felismerni, az orvos megérkezéséig az életveszély elhárítását megkezdeni az eszközöket tisztán tartani, előkészteni, vagy előkészíttetni sterilizáláshoz egészségnevelő, egészségfejlesztő tevékenységet folytatni vizsgálati, kezelési, ellátási időpontokat előjegyezni, koordinálni a betegek adatait, vizsgálati eredményeit és a kezeléseket szakszerűen és pontosan dokumentálni szakmai, nyilvántartási és ügyviteli adminisztrációt végezni szakmai tudását folyamatosan fejlesztve közreműködni a gyakorlati oktatásban, a kutatómunkában ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Klinikai laboratóriumi szakasszisztens

  A képesítéssel rendelkező képes: technikai validálást végezni különféle vizsgálati mintákból kémiai és immunkémiai meghatározásokat végezni hormonokat, marker fehérjéket és gyógyszerszinteket mérni drogokat és metabolitjaikat meghatározni hematológiai vizsgálatokat végezni hemo sztazeológiai vizsgálatokat végezni vércsoport-szerológiai vizsgálatokat és ellenanyagszűrést végezni vizsgálati mintákat feldolgozni a vizsgálat irányának megfelelően baktériumok azonosításában segédkezni antibiotikum érzékenységi vizsgálatokban segédkezni mikrobiológiai szerológiai vizsgálatokat kivitelezni munkáját a laboratóriumi minőségirányítási rendszer szerint végezni betartja a munkájához kapcsoló munka-, tűzés környezetvédelmi előírásokat veszélyes hulladékot kezel ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages