• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 132 items
 1. Egészségügyi gázmester

  A képesítéssel rendelkező képes: munkáját környezettudatosan, az ökológiai alapelveket is figyelembe véve végezni felelősségteljesen végezni feladatát észlelni és felmérni a káros rovarok és rágcsálók jelenlétét felismerni az irtást nehezítő környezeti vagy emberi tényezőket a káros rovarok, rágcsálók irtásához megfelelő irtószereket és gázosítószereket beszerezni az irtószereket biztonságosan szállítani és tárolni a munkavédelmi és tűzvédelmi szempontokat messzemenően betartani felmérni az irtószerek munkaegészségügyi, környezet-egészségügyi kockázatát és toxicitásuk esetleges következményeit szakszerűen és biztonságosan használni az irtószereket nagy területre kiterjedő szervezett kártevő-mentesítés, légi kémiai szúnyoggyérítés szakmai irányítását végezni irtószereket, gázosítószereket beszerezni, szállítani, tárolni, kezelni és felhasználni ...

  Awarding bodyEgészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Gyógyszertári asszisztens

  A képesítéssel rendelkező képes: laboratóriumi munkafolyamatokban segédkezni gyógyszerkészítésnél segédkezni a gyógyszerformákat önállóan kialakítani gyógyszertári ügyvitel és üzemviteli résztevékenységeket végezni az áru átvételének előkészítési folyamataiban részt venni gyógyszertári adminisztratív feladatokat végezni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Látszerész és optikai árucikk-kereskedő

  A képesítéssel rendelkező képes: tájékoztatást adni a szemüvegkeretekről, kontaktlencsékről, napszemüvegekről, egyéb optikai és meteorológiai termékekről elkészíteni a megrendelt szemüveget és átadni a vevőnek kontaktlencse-ápolószereket és tartozékokat forgalmazni beszerzési, készletezési, raktározási, értékesítési tevékenységet végezni ellátni az üzlet/telephely/szalon szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Csecsemő és gyermekápoló

  A képesítéssel rendelkező képes: a betegellátás során alkalmazott eszközöket adekvátan alkalmazni, karbantartani az ellátást a gyermek és családja, illetve a közösség testi, lelki, szociokulturális jellemzőinek figyelembevételével végezni munkáját az ápolási folyamat elvei szerint végezni, felmérni, tervezni, végrehajtani és értékelni szakmai tevékenységeit szisztematikus, egyénre szabott ápolást, szakápolást és gondozást nyújtani, amely a beteg gyermek szükségleteinek kielégítésére irányul a sajátos nevelési igényű gyermek ellátását menedzselni segíteni a beteget és annak családját, illetve a közösséget abban, hogy elérjék az egészség lehető legmagasabb fokát és megelőzzék a betegségeket munkája során biztonságos ápolási környezetet teremteni a beteg állapotváltozásait észlelni, azokat értelmezni és a további ellátási kompetenciáról dönteni munkáját az ápolás etikai normák, az érvényes jogszabályok és minőségbiztosítási elvek alapján végezni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. master of oral implantology

  Dentális implantológia mestere képzése. A végzett tudása: -         modern fogmegtartó kezelések, sebészeti eljárások ismerete; -         mikroszkópos sebészeti technika elméleti ismerete; -         bölcsességfog-eltávolítás technikáinak ismerete; -         a coronectomia jelentőségének ismerete; -         komplikációk felismerése és kezelése; -         alapvető sebészeti technikák ismerete; -         varróanyagok típusainak és alkalmazási területüknek ismerete; -         az implantátumtervezés modern alapelveinek ismerete; -         a legmodernebb műtéti tervezési eljárások ismerete; -         a protetikai megoldások formáinak, lehetőségeinek ismerete; -         preprotetikai sebészeti eljárások ismerete; -         lebenyképzési technikák, csonttranszplantációs eljárások ismerete; -         arcüregemelés-technikák elméleti és gyakorlati ismerete; -         az alveolus prezerváció módozatainak ismerete; -         a periimplantáris lágyrész management ismerete; -         a parodontális betegek speciális implantológiai aspektusainak ismerete; -         az azonnali implantáció és az azonnali terhelés ismerete; -         a teljes fogatlanság terápiájának ismerete; -         a periimplantitis kezelésének ismerete. A végzettek képesek: -         a fogmegtartó sebészi kezelések indikációinak differenciáldiagnosztikájára, mikrosebészeti eljárások tervezésére, kivitelezésére; -         bölcsességfog-eltávolítás lehetőségeinek kritikus értékelésére, megfelelő legmodernebb technikák kiválasztására és alkalmazására; -     ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Voice, Speach and Swallowing Therapist

  A képzés célja ápoló és betegellátó szakemberek képzése, akik az egyén, a család, a közösség és a társadalom egészségvédelméről és az egészség helyreállításáról, valamint az egészségügyi és szociális ellátásról szerzett ismereteik alapján képesek az egészségügyi és szociális ellátás szintjén a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs munkában önálló felelősséggel részt venni. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az alkalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. 7.1. Az elsajátítandó közös szakmai kompetenciák 7.1.1. Az ápoló és betegellátó szakemberek a) tudása - Részletesen ismeri a szervezet felépítését, törvényszerűségeit, a különböző alkotóelemek funkcióját, a biokémiai szabályozási, valamint az anyagcsere folyamatokat. - Részletekbe menően ismeri a szervrendszereket felépítő struktúrákat, a szervrendszerek mikroszkópos és makroszkópos felépítését, a képletek felszíni struktúráit, a szervezet élettani és kóros működését, ismeri azok szabályozását, és a szervezetben lejátszódó kóros folyamatok kóroktanát. - Ismeri a gyakoribb betegségek jellegzetes makro- és mikroszkópos, strukturális elváltozásait. - Ismeri a főbb diagnosztikai módszerek, működési elvét. - Ismeri a terápiás környezet sajátosságait, a különböző ágytípusok, ágyhelyzetek, testhelyzetek, kényelmi eszközök, mobilizációs eszközök és eljárások hatásait, indikációs körét és a kivitelezés menetét. - Ismeri a fájd ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Fertőtlenítő-sterilező

  A képesítéssel rendelkező képes: A fertőtlenítésre, sterilezésre szánt anyagokat, eszközöket, műszereket csoportosítani, átvizsgálni, karbantartani, csomagolni, címkézni megfelelő technológia alkalmazásával műszerek és eszközök tisztítását, fertőtlenítését végezni. sterilizáló-gépeket az előírásoknak megfelelően üzemeltetni, felhasználói szintű karbantartást végezni a sterilizálás hatékonyságát ellenőrzni steril eszközöket, műszereket, anyagokat szállítani, tárolni a betegellátásban, járványügyi gyakorlatban speciális fertőtlenítő eljárásokat alkalmazni. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Medical Diagnostic Assistant

  A felsőoktatási szakképzés célja orvosdiagnosztikai asszisztens szakemberek képzése, akik az egészségügyi szakellátást végző csoport tagjaiként, hivatásszerűen gyakorolják munkájukat, és képesek az etikai, jogi, egészség- és biztonságvédelmi feladatok ellátására. Képesek - a minőségellenőrzési szabályokat betartva - mintavételi, minta előkészítési, analitikai, dokumentálási valamint archiválási feladatok ellátására. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az alkalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Az orvosdiagnosztikai asszisztensa) tudása- Ismeri az egészségügy főbb gazdasági összefüggéseit, a humánerőforrás-gazdálkodás alapjait.- Ismeri a munkavállalói jogokat és kötelezettségeket, azokat tudja értelmezni.- Ismeri az orvosi- és egészségtudományi szakterület szakmai alap szókincsét anyanyelven és latin nyelven (orvosi latin).- Ismeri a számítógép felhasználói szintű kezelését, az alapvető számítógépes alkalmazásokat: szövegszerkesztő, táblázatkezelő, statisztikai és speciális egészségügyi programok.- Ismeri az egészségügyi dokumentáció vezetésének és kezelésének alapvető szabályait.- Ismeri az adott hálózati szolgáltatásokat.- Ismeri a személyközi kommunikáció elméleti alapjait, az alapvető beteg/kliens vezetési technikáit.- Ismeri a betegjogokkal és a betegek tájékoztatására vonatkozó eljárásokkal kapcsolatos szabályokat.- Alapvető ismeretekkel rendelkezik az egészségügyi ellátórendszer általános felépítéséről, működéséről.- Ismeri szak ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Occupational Therapist

  A képzés célja ápoló és betegellátó szakemberek képzése, akik az egyén, a család, a közösség és a társadalom egészségvédelméről és az egészség helyreállításáról, valamint az egészségügyi és szociális ellátásról szerzett ismereteik alapján képesek az egészségügyi és szociális ellátás szintjén a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs munkában önálló felelősséggel részt venni. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az alkalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. 7.1. Az elsajátítandó közös szakmai kompetenciák 7.1.1. Az ápoló és betegellátó szakemberek a) tudása - Részletesen ismeri a szervezet felépítését, törvényszerűségeit, a különböző alkotóelemek funkcióját, a biokémiai szabályozási, valamint az anyagcsere folyamatokat. - Részletekbe menően ismeri a szervrendszereket felépítő struktúrákat, a szervrendszerek mikroszkópos és makroszkópos felépítését, a képletek felszíni struktúráit, a szervezet élettani és kóros működését, ismeri azok szabályozását, és a szervezetben lejátszódó kóros folyamatok kóroktanát. - Ismeri a gyakoribb betegségek jellegzetes makro- és mikroszkópos, strukturális elváltozásait. - Ismeri a főbb diagnosztikai módszerek, működési elvét. - Ismeri a terápiás környezet sajátosságait, a különböző ágytípusok, ágyhelyzetek, testhelyzetek, kényelmi eszközök, mobilizációs eszközök és eljárások hatásait, indikációs körét és a kivitelezés menetét. - Ismeri a fájd ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. rehabilitációs szaklogopédus

  A képzés célja:  A szakirányú továbbképzés célja a logopédusok felkészítése a felnőttkori szerzett központi idegrendszeri sérülés kapcsán kialakult beszéd-nyelvi zavarok, a nyelészavarok és a különböző etiológiájú hangképzési zavarok logopédiai terápiájára. Ennek során a hallgatók ismereteket szereznek az afázia, diszartria, hangképzési zavarok és a diszfágia terápiás eljárásairól, a háttérben álló neurorehabilitációs folyamatokról. Olyan korszerű rehabilitációs szemlélet megalapozása-kialakítása történik, amely a fenti kórképek ellátásának interdiszciplináris jellegével összhangban ötvözi a medicinális, nyelvészeti, pszichológiai és gyógypedagógiai ismereteket.    A szakirányú továbbképzés a képzés elsősorban gyakorlati orientáltságú. Végigvezeti a hallgatót a szerzett beszéd-nyelvi zavarok, a hangképzési és nyelészavarok alapvető differenciáldiagnosztikai eljárásain, a terápiás munka gyakorlati folyamatain, azok tervszerű alkalmazásán. A képzés  – megismerteti a hallgatókat a nyelv és beszéd zavaraival kapcsolatos agyi reorganizációs folyamatok újabb szemléletével;  – több aspektusból is bemutatja, hogy az afázia, diszartria, hangképzési zavar és  a diszfágia rehabilitációs útja személyenként eltérő, ütemében változó és a javulás mértéke is jelentős különbségeket mutathat;  – alapismereteket nyújt a nyelvhasználatot befolyásoló nem-nyelvi faktorok fejlesztésének jelentőségéről és lehetőségéről a rehabilitáció során;  – az esetmegbeszélések, a szupervízió mellett végzett egyéni esetkezelések során lehetőséget ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages