• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 5128 items
 1. Physiotherapy- Instituto Politécnico de Leiria, Escola Superior de Saúde de Leiria

  Physiotherapists use specific educational and therapeutic methods, mostly based on movement, manipulation techniques, and physical and natural methods, in order to promote health and prevent disease, disabilities and Maladjustment , and treat, habilitate or rehabilitate individuals with physical, mental, developmental or other types of disabilities, including pain, in order to help them achieve their maximum functionality and quality of life, as well as well as in health education and resource management. ...

  Provider NameInstituto Politécnico de Leiria

  Category: Learning Opportunities Location: Portugal, Centro (P)
 2. Nursing- Instituto Politécnico de Bragança, Escola Superior de Saúde de Bragança

  The profile of the programme comprises the development of the technical-scientific knowledge and professional skills in the study areas of Nursing; Biology and Biochemistry; Philosophy and Ethics; Health. Enter University: 1st and 2nd semester. ...

  Provider NameInstituto Politécnico de Bragança

  Category: Learning Opportunities Location: Portugal, Norte
 3. Clinical Physiology- Instituto Politécnico de Castelo Branco, Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias

  Career Opportunities:  - Hospitals;  - Diagnosis and Therapy Centers;  - Health Care Centers;  - Scientific Research;  - Education. ...

  Provider NameInstituto Politécnico de Castelo Branco

  Category: Learning Opportunities Location: Portugal, Centro (P)
 4. Human Nutrition and Food Quality- Instituto Politécnico de Castelo Branco, Escola Superior Agrária de Castelo Branco

  Study Programme ...

  Provider NameInstituto Politécnico de Castelo Branco

  Category: Learning Opportunities Location: Portugal, Centro (P)
 5. Nursing- Escola Superior de Enfermagem de Coimbra

  The goals of the Nursing Degree Course are:  - to plan, carry out and evaluate the general nursing care to the healthy or ill person, throughout his/her life cycle, to the family, groups and community, at the three levels of prevention;  - participate as an active member on the multidisciplinary health team in the planning/evaluation of activities which contribute to the well-being of the person, family and community, so as to prevent, reduce or solve their health problems;  - to develop the nursing practice and research and health in general;  - to actively intervene on the training of nurses and other professionals;  - to participate in the management of health services. ...

  Provider NameEscola Superior de Enfermagem de Coimbra

  Category: Learning Opportunities Location: Portugal, Centro (P)
 6. Environmental Health- Instituto Politécnico do Porto, Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto

  The profile of the programme comprises the development of the technical-scientific knowledge and professional skills in the study areas of Environmental Health. ...

  Provider NameInstituto Politécnico do Porto

  Category: Learning Opportunities Location: Portugal, Norte
 7. Nuclear Medicine- Instituto Politécnico do Porto, Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto

  The profile of the programme comprises the development of the technical-scientific knowledge and professional skills in the study areas of Nuclear Medicine. ...

  Provider NameInstituto Politécnico do Porto

  Category: Learning Opportunities Location: Portugal, Norte
 8. Radiotherapy- Instituto Politécnico do Porto, Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto

  The profile of the programme comprises the development of the technical-scientific knowledge and professional skills in the study areas of Radiotherapy. ...

  Provider NameInstituto Politécnico do Porto

  Category: Learning Opportunities Location: Portugal, Norte
 9. Pharmacy- Instituto Politécnico do Porto, Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto

  The profile of the programme comprises the development of the technical-scientific knowledge and professional skills in the study areas of Pharmacy. ...

  Provider NameInstituto Politécnico do Porto

  Category: Learning Opportunities Location: Portugal, Norte
 10. Dietetics

  Studijų programos tikslas(-ai): Parengti kvalifikuotą, socialiai, ekonomiškai atsakingą, į praktinę veiklą orientuotą dietetikos specialistą, gebantį kūrybingai ir atsakingai taikyti mitybos mokslo principus nuolat kintančioje nacionalinėje ir tarptautinėje aplinkoje. Studijų rezultatai: I. Žinos sveikatingumo terminiją, reikšmę ir veiklas, suvoks reikalavimų svarbą ir taikys juos užtikrindamas saugių ir kokybiškų mitybos korekcijos paslaugų teikimą; II. Suvoks kompleksinį ryšį tarp žmogaus, aplinkos ir maisto ir tiksliai identifikuos individualius klientų/pacientų poreikius; III. Atsakingai vykdys pacientų/klientų maitinimosi priežiūrą ir efektyviai užtikrins tinkamą paciento/kliento aprūpinimą maistu; IV. Efektyviai kontroliuos žaliavų ir produkcijos kokybę, tinkamai ir atsakingai parinks maisto gamybos technologiją; V. Parengs mokslinių tyrimų rezultatais grįstą sveikatos stiprinimo programą ir profesionaliai teiks mitybos korekcijos konsultacijas įvairių poreikių turintiems populiacijos atstovams; VI. Kritiškai analizuos ir vertins praktinę patirtį profesinėje veikloje, nuolat mokysis, mokys ir konsultuos asmens sveikatos priežiūros komandos dalyvius. Mokymo ir mokymosi veiklos: Numatomus studijų rezultatus padeda pasiekti įvairios į studentą orientuotos studijų formos: paskaitos, praktikumų atlikimas ir savarankiškai parengiami darbai. Užsiėmimų formą lemia dalyko tikslai ir specifika. Studijų krypties dalykų užsiėmimų metu ugdomi profesiniai praktiniai įgūdžiai, todėl daugiau laiko skiriama praktikos dar ...

  Provider NameKlaipeda State College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania

Pages