• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 119 items
 1. élelmiszer-termékpálya szakmérnök

  Az élelmiszer-termékpálya szakmérnök szakirányú továbbképzési szak indításának célja olyan szakmérnökök képzése, akik elkötelezettek hivatásuk iránt, rendelkeznek megfelelő ismeretekkel az élelmiszeralapanyag-termelés, -feldolgozás és -kereskedelem területén, illetve birtokában vannak azon képességeknek és készségeknek, amelyek segítségével eredményesen végezhetik szakmai tevékenységeiket. A képzés során elsajátítandó tudáselemek: -       vállalkozás-szervezés (kooperáció, integráció); -       agrár-élelmiszeripari gazdaságtan; -       élelmiszer- (nemzetközi) piacgazdaságtan; -       agrár- és élelmiszeripari termékek marketingje; -       minőségirányítás, minőségmenedzsment, minőségbiztosítási rendszerek; -       élelmiszerellátásilánc-menedzsment; -       az EU élelmiszer-termékpálya rendtartása; -       élelmiszer-vertikum - termékpálya-modellek, -rendszerek; -       ökológiai termékpálya; -       üzleti informatika és kommunikáció; -       innováció- és projektmenedzsment; -       élelmiszertermékpálya-tervezés, -szervezés, -működtetés és -kontrolling.   A képzés során megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek: A képzés során a résztvevők a megszerzett ismeretek alapján olyan készségekre, képességekre tesznek szert, melyek alkalmassá teszik őket az élelmiszer-termékpályákkal kapcsolatos stratégiai és operatív menedzseri feladatok ellátására. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A termékpálya-szervező és -működtető szakmérnöki munkakörben a végzett hall ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Üdítőital-ipari termékgyártó

  A képesítéssel rendelkező képes: technológiai berendezéseket, gépeket beállítani, üzemeltetni, tisztítani termékgyártás vízés energia-gazdálkodását megszervezni melléktermékeket, hulladékokat kezelni munkafolyamatok munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai szabályait betartani és betartatni alap-, adalék-, ízesítőés színezőanyagokat átvenni, kezelni, minőségét ellenőrizni, tárolni, előkészíteni termékek előállításához felhasznált vizet minősíteni (ivóvíz minőségű víz) szikvizet előállítani, a berendezéseket működtetni, karbantartani, szabályozni palackokat töltésre előkészíteni, nyomáspróbát végezni palackozni, címkézni, gyűjtőcsomagolást (egységrakomány készítése), tárolást, szállítást megoldani vállalkozást indítani, működtetni, termékeket értékesíteni. gyártásközi fizikai, kémiai, érzékszervi vizsgálatokat elvégezni, a késztermékeket ellenőrizni és minősíteni alapanyag ásványvizet minősíteni, tisztítani, kezelni, a berendezéseket működtetni, karbantartani, szabályozni szénsavas üdítőitalt előállítani (bázisszörpöt felhasználni, cukoroldást, keverést végezni) ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Famegmunkáló

  A képesítéssel rendelkező képes: ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Fröccsöntő

  A képesítéssel rendelkező képes: gyártási tevékenységgel összefüggő feladatokat ellátni alapanyag előkészítést végezni gyártószerszámokat kezelni, előkészíteni gépeket és berendezéseket kezelni, felügyelni felügyelni a gyártási folyamatokat, technológiákat fröccsöntő gépet és perifériát kezelni, felügyelni fröccsöntési technológiát beállítani termék ellenőrzést végezni műanyagtermékeken különböző utóműveleteket végezni fröccsöntött termékeket csomagolni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Gyümölcspálinka-gyártó

  A képesítéssel rendelkező képes: melléktermékeket, hulladékokat kezelni vállalkozást indítani, működtetni, termékeket értékesíteni gyümölcsés borgazdasági alapanyagokat átvenni, minősíteni mérőműszereket, biztonságtechnikai berendezéseket kezelni deríteni, szűrni, szeszfokot beállítani, palackozni lemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) A B C 3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök) 3.1.2. 7115 Borász és egyéb szeszesital-gyártó, szikvízkészítő Pálinkafőző 3.1.3. 7115 Borász és egyéb szeszesital-gyár a cukortartalmat, borok alkoholtartalmát meghatározni az alapanyagokat előkészíteni cefrézési eljárásokat végezni alkoholos erjedés mechanizmusát ellenőrizni, irányított erjesztést vezetni kierjedt cefrét tárolni, védelmét biztosítani lepárlási műveleteket végezni, a főző-, finomító üstöket üzemeltetni érlelést végezni, ellenőrizni gyártásközi fizikai, kémiai, érzékszervi vizsgálatokat elvégezni, a kész gyümölcspálinkákat, borpárlatokat ellenőrizni és minősíteni technológiai berendezéseket, gépeket beállítani, üzemeltetni gépeket, berendezéseket tisztítani, CIP rendszert üzemeltetni pálinkafőzde vízés energia-gazdálkodását megszervezni a munkafolyamatok munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai szabályait, a jövedéki törvény előírásait betartani és betartatni, ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Cipőgyártó

  A képesítéssel rendelkező képes: árkalkulációt készíteni kiválasztani a szükséges anyagokat minőségellenőrzést végezni a kész cipőt tisztítani, festeni, fényezni használt lábbeliket javítani, felújítani megállapodni a megrendelővel az összeszerelendő cipő típusáról, méretéről, a szükséges javításokról cipő alsórész alkatrészeket előkészíteni cipő felső és alsó részt (technológiától függő) összeszerelni ...

  Awarding bodySzekszárdi Szakképzési Centrum

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Csontozó munkás

  A képesítéssel rendelkező képes: átvenni a munkaterületet felmérni, előkészíteni a szükséges anyagokat, eszközöket betartani a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási előírásokat testtáji darabolást végezni, testet húsrészekre bontani húsrészeket formázni, cs ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. favizsgáló és faápoló szakember

     Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   Szakmai kompetenciák:A végzett szakemberek ismerik* a faápolás történetét;* a fabiológiai kutatások legújabb eredményeit;* a fa odvasodásának biológiáját;* a fák természetes védekezési mechanizmusát, a CODIT alapelvet;* a favizsgálat legújabb módszereit;* és felismerik a fahibákat, fabetegségeket;* a fák életfeltételeinek javítási módszereit;* a gyökérkezelési módszereket;* a fasebészeti eljárásokat;* a díszfák metszésének technológiáját;* a statikai megerősítő eljárásokat;* a fakivágási technikát városi környezetben;* a faápolási technikákat;* a faápolás eszközeit és gépeit;* a dendrotaxonokat.A végzett szakemberek elsajátították a korszerű kataszterezési feladatok eljárásait, a fafelmérési és -értékbecslési módszereket    Módszertani kompetenciák:   A szakon végett szakemberek* képesek a szakirodalom követésére, szaktudáson alapuló, kritikus értékelésre;* problémamegoldó képességeket sajátítanak el a favizsgálat, faápolás területén;* ismerik a favizsgálat és faápolás részfolyamatait, szélesebb körű szemléletmódjuk alakul ki.    Személyes adottságok, készségekA szakon végzett szakember jó problémafelismerő és -megoldó képességgel rendelkezik, érdeklődik a fák gyógyítása iránt, rugalmas és kreatív. Az átlagnál nagyobb taxon- és rendszertani ismeretekkel rendelkezik.    A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:   A végzettek* alkalmasak lesznek a fák állapotának magas szintű elemzésére, megítélésére és a legha ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. favizsgáló és faápoló szakmérnök

   Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   Szakmai kompetenciák:A végzett szakemberek ismerik- a faápolás történetét;- a fabiológiai kutatások legújabb eredményeit;- a fa odvasodásának biológiáját;- a fák természetes védekezési mechanizmusát, a CODIT alapelvet;- a favizsgálat legújabb módszereit;- és felismerik a fahibákat, fabetegségeket;- a fák életfeltételeinek javítási módszereit;- a gyökérkezelési módszereket;- a fasebészeti eljárásokat;- a díszfák metszésének technológiáját;- a statikai megerősítő eljárásokat;- a fakivágási technikát városi környezetben;- a faápolási technikákat;- a faápolás eszközeit és gépeit;- a dendrotaxonokat.A végzett szakemberek elsajátítják a korszerű kataszterezési feladatok eljárásait, a fafelmérési és -értékbecslési módszereket.    Módszertani kompetenciák:   A szakon végett szakemberek- képesek a szakirodalom követésére, szaktudáson alapuló, kritikus értékelésre;- problémamegoldó képességeket sajátítanak el a favizsgálat, faápolás területén;- ismerik a favizsgálat és faápolás részfolyamatait, szélesebb körű szemléletmódjuk alakul ki.  Személyes adottságok, készségek:A szakon végzett szakember jó problémafelismerő és -megoldó képességgel rendelkezik, érdeklődik a fák gyógyítása iránt, rugalmas és kreatív. Az átlagnál nagyobb taxon- és rendszertani ismeretekkel rendelkezik.  A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A végzettek* alkalmasak lesznek a fák állapotának magas szintű elemzésére, megítélésére és a leghatékonyab ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Specialist of supply chain optimization in petroleum industry

    A képzés célja olyan olajipari ellátási lánc optimalizáló szakemberek képzése, akik finomítói, kereskedelmi, logisztikai, petrolkémiai üzleti és technológiai ismereteik felhasználásával képesek a teljes olajipari értéklánc modellezésére és optimalizálására.       Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A szakképzettség birtokában az  olajipari ellátási lánc optimalizáló szakember  ismeri:   az olajipar üzleti és technológiai sajátosságait, alapvető optimalizálási elméleteket és módszereket, az üzleti optimalizáláshoz szükséges modellezési módszereket (finomítói, petrolkémiai, logisztikai, kereskedelmi rendszerek), készségszinten a PIMS (Process Industry Modelling System) optimalizáló szoftvert, a beruházások, üzleti tervek döntés előkészítési és támogatási módszereit, az eredmények értékelési eljárásait és prezentációs technikákat.       A végzett szakemberek rendelkeznek:   a szakmai képesítésükre épülő átfogó szaktanácsadási ismeretekkel, a projektek tervezéséhez és lebonyolításához szükséges informatikai eszközök ismeretével, a csoportmunka módszereinek ismeretével és alkotó felhasználásával, kapcsolatteremtő és együttműködő készséggel, szakmai elkötelezettséggel, magasszintű analizáló és szintetizáló képességgel.       Készségek, a szakképzettség alkalmazása   A szakképzettség birtokában az  olajipari ellátási lánc optimalizáló szakember alkalmas:   üzleti tervező optimalizáló pozíció betöltésére, döntés előkészítő anyagok készítésére az olajipar számára (beruházások, üzleti/kö ...

  Awarding bodyPannon Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages