• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 186 items
 1. Agrologi (AMK), monimuotototeutus

  SeAMKin agrologi (AMK) -opiskelija voi ottaa haltuun koko ruokaketjun pellolta pöytään! Opiskelussa punaisena lankana on ruoka ja sen- tuotanto- taloudellisuus- laatu- ympäristöasiat- lainsäädäntö- energia ja - markkinointi. Ensimmäiseen ja toiseen opiskeluvuoteen kuuluvat alan perusopinnot - kasvi- ja kotieläintuotannosta- teknologiasta- liiketoiminnasta- metsätaloudesta sekä - tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Opiskelua rytmittävät eläinten lisääntymiskierto sekä vuodenajat kasvu-ja korjuukausineen pellolla ja metsissä. Teoriaopetuksen lisäksi opiskelijat ovat käytännön työ- ja harjoitustilanteissa ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Käytännönläheisen opiskelun tekevät mahdolliseksi laboratorio- ja opetustilat sekä monipuolinen opetusmaatila. Toisen opiskeluvuoden jälkeisenä kesänä opiskellaan kahden viikon jakso, jolloin havainnoidaan kasvukautta ja tehdään mittauksia sekä testauksia. Harjoitteluihin kuuluvat maatilaharjoittelu ja erikoistumisharjoittelu Suomessa tai ulkomailla. Maatilanharjoittelun useimmat opiskelijat tekevät ensimmäisen opintovuoden jälkeen  ja erikoistumisharjoittelun kolmantena opintovuoden jälkeen. Monimuoto-opinnoissa korostuu opiskelijan itsenäinen työskentely. Pääpaino on etäopiskelulla, jota lähiopiskelu täydentää.  http://www.seamk.fi/fi/Koulutus/Koulutusalat/AMK-tutkinnot/Agrologi-(AMK)/Agrologi-(AMK),-monimuotototeutus ...

  Provider NameSeinäjoen ammattikorkeakoulu, SeAMK Elintarvike ja maatalous, Ilmajoki

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Agrologi (AMK), päivätoteutus

  SeAMK Elintarvike ja maatalouden opiskelija voi ottaa haltuun koko ruokaketjun pellolta pöytään! Opiskelun punaisena lankana on ruoka: sen tuotanto, taloudellisuus, laatu, ympäristöasiat, lainsäädäntö, energia ja markkinointi. Ensimmäiseen ja toiseen opiskeluvuoteen kuuluvat alan perusopinnot kasvi- ja kotieläintuotannosta, teknologiasta, liiketoiminnasta, metsätaloudesta sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. "Pellolta pöytään" ruokaketju tulee tutuksi yhdessä bio- ja elintarviketekniikan ja restonomiopiskelijoiden kanssa tehtävissä projekteissa. Opiskelua rytmittävät eläinten lisääntymiskierto sekä vuodenajat kasvu-ja korjuukausineen pellolla ja metsissä. Teoriaopetuksen lisäksi opiskelijat ovat käytännön työ- ja harjoitustilanteissa ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Käytännönläheisen opiskelun tekevät mahdolliseksi laboratorio- ja opetustilat sekä monipuolinen opetusmaatila. Toisen opiskeluvuoden jälkeisenä kesänä opiskellaan muutaman viikon jakso, jolloin havainnoidaan kasvukautta ja tehdään mittauksia sekä testauksia. Erilaisia tutustumiskäyntejä on runsaasti, esimerkiksi noin viikon mittainen Euroopan-matka antaa tuulahduksen muiden maiden maatalouskulttuurista. Harjoitteluihin kuuluvat maatilaharjoittelu ja erikoistumisharjoittelu Suomessa tai ulkomailla. Maatilanharjoittelun useimmat opiskelijat tekevät ensimmäisen opintovuoden kesällä ja erikoistumisharjoittelun kolmantena opintovuoden jälkeen. Lue lisää koulutuksesta osoitteesta: www.seamk.fi/agrologi ...

  Provider NameSeinäjoen ammattikorkeakoulu, SeAMK Elintarvike ja maatalous, Ilmajoki

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Maataloustieteiden kandiohjelma, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

  Maataloustieteiden kandiohjelman opinnoissa perehdyt maatalous- ja puutarhaelinkeinon toimintaedellytyksiin ja verkostoihin. Keskeisiä sisältöjä opinnoissa ovat avomaalla ja kasvihuoneessa viljeltävien ruoka-, rehu- ja koristekasvien ominaisuudet ja viljelytekniikka kasveja vioittavat taudit ja tuhoeläimet sekä niiden leviämiseen vaikuttavat tekijät kasvinjalostus ja biotekniikka sekä genomiikka maaperän vaikutukset pelto- ja puutarhakasvien kasvuun ja satoon maan tuottokyvyn ylläpito kotieläinten jalostus ja biotekniikka sekä lajinmukainen ruokinta kotieläintuotannossa käytettävä teknologia ja tuotantoeläinten hyvinvointi  bioenergian tuottaminen ja energian käyttö tuotannon ympäristövaikutusten hallinta luonnonvara- ja ympäristötehokkuuden parantaminen tuotantoketjun kestävyyden arviointi ja edistäminen viljelykasvien, kotieläinten ja maaseudun monimuotoisuuden säilyttäminen maatalouden sopeutuminen ilmastonmuutokseen tuotannon taloudelliseen tulokseen vaikuttavat tekijät sekä maatalouspolitiikan periaatteet ja vaikutusmekanismit Lisätietoa sisällöstä löydät Maataloustieteiden kandiohjelman Abi-infosivuilta: www.helsinki.fi/maataloustieteet/maataloustieteiden_hakukohde/ ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Agrologi (AMK)

  Keskeisiä ammatillisia osaamisalueita ovat: - kasvituotanto - kotieläintalous - metsätuotanto- bioenergia - ympäristönhoito- yrittäjyys- johtaminen. Opintojen alussa painotetaan ammatillista perusosaamista. Opintojen edetessä syvennät osaamistasi ratkomalla yrityksistä ja työpaikoilta nousevia ongelmia. Projektimainen työskentely kytkee opiskelun luontevasti alan viimeisimpään tietoon ja työtehtävissä tarvittavaan osaamiseen. Harjoittelussa, joka suoritetaan maatiloilla ja maaseutuyrityksissä sekä muissa agrologin työtehtävissä, täydennät käytännön työtaitojasi ja tutustut tuleviin ammattitehtäviisi kotimaassa ja ulkomailla. Täydennät osaamistasi vapaasti valittavilla opinnoilla, joita voit valita oman tai Oamkin muiden tutkinto-ohjelmien tarjonnasta tai muista kotimaisista ja ulkomaisista korkeakouluista. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Licence pro aménagement du paysage spécialité aménagements paysagers

  Elargissement du socle de connaissances scientifiques culturelles et techniques et développement de l'autonomie, de l'ouverture d'esprit et des capacités à résoudre des problèmes. Identifier et connaître les végétaux indigènes et ornementaux. Intégrer la dynamique naturelle de la végétation dans les écosystèmes et son impact en termes d'évolution des paysages. Comprendre le fonctionnement des écosystèmes pour mieux gérer les milieux. Maîtriser le fonctionnement d'une structure d'aménagement et les règles administratives (outils économiques et juridiques). Maîtriser la notion de paysage avec une approche pluridisciplinaire, comprendre et adapter les aménagements à la demande sociale. S'approprier les nouvelles technologies du génie végétal et minéral (murs et toitures végétalisés, piscines écologiques). Utiliser les logiciels professionnels de type Autocad et Photoshop. Maîtriser le dessin et le croquis en extérieur et les documents techniques. Elargir ses connaissances en anglais au champ professionnel. Progresser à l'oral, communiquer en public avec l'exactitude des valeurs scientifiques et techniques. Gérer des conflits dans une situation professionnelle. Produire des documents épurés et synthétiques en appui d'une communication orale. Spécifiques au parcours Gestion et développement durable Connaître les outils et maîtriser les techniques de gestion durable des espaces aménagés. Connaître les outils et maîtriser les techniques de gestion durable des espaces naturels. Connaître les outils juridiques et admi ...

  Provider NameUniversité de Lorraine

  Category: Learning Opportunities Location: France, Lorraine (Metz)
 6. Licence pro sciences, technologies, santé mention valorisation des agro-ressources

  L'objectif est de former des professionnels aux procédés d'extraction conventionnels et verts de biomolécules d'intérêt industriel issues d'agro-ressources (procédés physiques, chimiques, biochimiques, biotechnologiques...), à la purification de ces biomolécules et à leur valorisation, ainsi que celle des co-produits, dans des secteurs d'activités industriels tels que l'agro-alimentaire, la cosmétologie, la pharmacie, la chimie, les bio-matériaux par exemple Le titulaire du diplôme peut exercer les activités suivantes: extraction de biomolécules issues d'agro-ressources par des procédés physiques, chimiques, biochimiques et microbiologiques purification de ces biomolécules mise en oeuvre de nouvelles technologies vertes transformation et valorisation industrielles des biomolécules dans des secteurs tels que l'agro-alimentaire, l'agro-industrie, l'agronomie, la cosmétologie, la pharmacie, la chimie, la chimie verte, l'environnement caractérisation physico-chimique et biologique de molécules d'origine végétale contrôle des matières premières, des produits semi-finis et finis ainsi que des moyens de production participation à l'amélioration des procédés de fabrication et à l'organisation de la production participation à l'élaboration de nouveaux produits tout en assurant une partie de la veille réglementaire et technologique animation d'équipe de techniciens et gestion du budget de son service Secteurs d'activité : agro-alimentaire agro-industrie agronomie cosmétologie pharmacie chimie chimie verte environnement ...

  Provider NameUniversité de Bordeaux

  Category: Learning Opportunities Location: France, Aquitaine (Bordeaux)
 7. Licence pro Valorisation des agro-ressources

  Former des cadres techniques dans le domaine de la chimie et de la biochimie.  Assistant ingénieur (centres de Recherche et Développement des industries chimiques, para-chimiques et de transformations ; organismes de recherche publics ou privés ; collectivités territoriales ; industries biotechnologiques ; laboratoires d'analyse et de contrôle en ligne de production). ...

  Provider NameCFA SUP

  Category: Learning Opportunities Location: France, Champagne-Ardenne (Châlons en Champagne)
 8. Licence pro Valorisation des agro-ressources

  Former des cadres techniques dans le domaine de la chimie et de la biochimie.  Assistant ingénieur (centres de Recherche et Développement des industries chimiques, para-chimiques et de transformations ; organismes de recherche publics ou privés ; collectivités territoriales ; industries biotechnologiques ; laboratoires d'analyse et de contrôle en ligne de production). ...

  Provider NameCFA agricole et hippique des Ardennes

  Category: Learning Opportunities Location: France, Champagne-Ardenne (Châlons en Champagne)
 9. Licence pro Valorisation des agro-ressources

  Former des cadres techniques dans le domaine de la chimie et de la biochimie.  Assistant ingénieur (centres de Recherche et Développement des industries chimiques, para-chimiques et de transformations ; organismes de recherche publics ou privés ; collectivités territoriales ; industries biotechnologiques ; laboratoires d'analyse et de contrôle en ligne de production). ...

  Provider NameCFA SUP

  Category: Learning Opportunities Location: France, Champagne-Ardenne (Châlons en Champagne)
 10. Licence pro mention agriculture biologique: production, conseil, certification et commercialisation

  Organisation de la production en agriculture biologique, pour le domaine de la restauration notamment et autres débouchés.      Conseil / accompagnement technique et économique aux producteurs biologiques Mise en place d'expérimentations Mise en place du programme de développement de l'agriculture biologique dans le département Information aux porteurs de projets en agriculture biologique Animation de réunions, de journées d'informations, de sessions de formation Certification « Agriculture Biologique » des exploitations agricoles et contrôle régulier de leur cahier des charges Agriculture biologique Elaborer, analyser et interpréter les bilans techniques, technico‐économiques et environnementaux ainsi que les résultats d'exploitation Elaborer des indicateurs de performance, évaluer les pratiques et proposer des solutions Réaliser puis présenter un diagnostic d'exploitation en vue d'une certification / approbation Réaliser un diagnostic de faisabilité de mise en place de fabrication de produits biologiques Veiller au respect des cahiers des charges des intrants, des processus de production, de transformation et de mise en marché Elaborer une procédure d'invalidation de reconduction ou de reconversion Maitriser la notion de filière de production Se situer dans un environnement socio-professionnel et interculturel, national et international, pour s'adapter et prendre des initiatives Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs. Respecter les principes d'éthique, de déontologi ...

  Provider NameCFA agricole

  Category: Learning Opportunities Location: France, Bretagne (Rennes)

Pages