• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 453 items
 1. BTS- Infirmier en Anesthésie Réanimation

  L’infirmier en anesthésie et réanimation contribue à la réalisation de l’anesthésie et assure la surveillance du patient. L’infirmier en anesthésie et réanimation met également en oeuvre sa spécialisation en réanimation lors de transports sanitaires, pour la prise en charge des patients aux services de surveillance et/ou soins intensifs, ainsi que pour répondre à des situations de détresse vitale en milieu hospitalier ou extrahospitalier. ...

  Provider NameLycée Technique pour Professions de Santé (LTPS)

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg
 2. BTS- Assistant Technique Médical de Radiologie

  L’assistant technique médical de radiologie (ATM de radiologie) est un collaborateur du corps médical spécialiste en imagerie médicale, médecine nucléaire ou radiothérapie. Il participe directement à la réalisation des investigations relevant de l‘imagerie médicale. Il a à la fois un rôle soignant et un rôle médico-technique du fait de l‘utilisation d‘équipements de haute technicité. Il travaille en équipe interprofessionnelle et crée une relation de confiance avec le patient et ses proches. ...

  Provider NameLycée Technique pour Professions de Santé (LTPS)

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg
 3. Ārstniecība- 1. līm. prof. studijas

  Ārsta palīga profesionālā kompetence ietver sevī komunikācijas spējas, prasmes un zināšanas, kuras nodrošina pacientu veselības aprūpi un diagnostiku, nodrošina pacienta pamatvajadzības, spēj risināt ar veselību saistītās problēmas, ievērojot ētisko darbību savā darbā. Ārsta palīgs ir atbildīgs par veselības saglabāšanu, veicināšanu, rehabilitāciju, diagnostiku, ārstēšanas norisi, kā arī pacienta un piederīgo izglītošanu un savas profesijas attīstību. Ārsta palīgs ir ārstniecības persona, kura sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību slimajiem dzīvībai bīstamā, kritiskā stāvoklī pirmsstacionāra etapā un stacionāru uzņemšanas nodaļās, veicot diagnostiku, ārstēšanu, kā arī darbojas primārajā veselības aprūpē. IESPĒJAS DARBA TIRGŪ Studiju programmas absolventus gaida darbā medicīnas katastrofu centros, neatliekamajā palīdzībā, privātpraksēs un citās ārstniecības iestādēs. ...

  Provider NameLatvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Biomedicīnas laborants- 1. līm. prof. studijas

  Studiju programmas praktiskā realizācija Studiju programmas praktiskā realizācija notiek koledžas laboratorijās un kabinetos, kā arī prakšu bāzēs klīnikas apstākļos. Koledžai ir noslēgti sadarbības līgumi ar valsts vadošajām slimnīcām, par viņu laboratoriju izmantošanu kvalifikācijas prakses laikā. Galvenās prakšu bāzes ir P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, Rīgas pilsētas 1. slimnīcas, Bulduru slimnīcas un slimnīcas “Gaiļezers” klīniskās, hematoloģiskās, bioķīmiskās, bakterioloģiskās un histoloģiskās laboratorijās. SPECIALITĀTES APRAKSTS Biomedicīnas laborants ir ārstniecības persona, kura organizē un sagatavo darba vietu izmeklējumu veikšanai, informē pacientu vai pacienta aprūpes personālu, kā noņemt vai sagatavoties izmeklējamā materiāla noņemšanai; ja nepieciešams noņem, pieņem un izvērtē šo materiālu; laboratorijā piedalās visu izmeklējamo materiālu izmeklēšanā savas kompetences robežās, izvērtē un dokumentē iegūtos testēšanas rezultātus.” Biomedicīnas laboranta specialitāte ir aktuāla un nozīmīga ārstniecības specialitāte, jo bez laboratorisko izmeklējumu palīdzības ārsts nevar pacientam uzstādīt precīzu diagnozi. IESPĒJAS DARBA TIRGŪ Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas Medicīnas Tehnoloģiju katedrai ir cieša saikne ar darba devējiem visā Latvijā. ...

  Provider NameLatvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Radiologa asistents- 1. līm. prof. studijas

  Radiologa asistents ir ārstniecības persona, kura veic radioloģiskās procedūras vai diagnostiskās radioloģijas izmeklējumus, nodrošinot radiācijas aizsardzību un drošību, starojuma dozas optimizāciju, kā arī pacienta aprūpi diagnostiskajā radioloģijā, nukleārajā diagnostikā un staru terapijā veselības aprūpes iestādēs. RA ir atbildīgs par savu profesionālo darbību un tās kvalitāti. RA sadarbojas ar ārstiem - radiologiem un citiem medicīnas nozaru speciālistiem iesaistoties darba plānošanā, vadīšanā un novērtēšanā. Radiologa asistents nepārtraukti veicina savas nozares attīstību, pilnveido savas zināšanas un prasmes, kā arī nodarbojas ar profesionālo izglītošanu specialitātē Radiologa asistenta profesijas galvenās darbības jomas ir: - Pacientu aprūpe radioloģijā Radiologa asistentam ir īpaša loma pacienta labklājības nodrošinājumā un aizsardzībā pret jonizējošo starojumu, veicot diagnostiskos izmeklējumus un terapeitiskās procedūras radioloģijā. - Attēltehnoloģiju pielietojums Radiologa asistents ir speciālists diagnostisko attēlu iegūšanā, pielietojot jonizējošo starojumu. - Starojuma dozas optimizācija Radiologa asistents ir viena no atbildīgajām personām, kura nodrošina pacientam pretradiācijas aizsardzību. No radiologa asistenta pieredzes, iemaņām un aprūpes ir atkarīga tā starojuma deva ko saņem pacients. - Klīniskā atbildība Radiologa asistenta galvenā kompetence un atbildība ir uzsākt jebkuru attēldiagnostikas izmeklēšanas metodi un novērtēt paveiktā darba kvalitāti. - Darba kvalitātes nodrošināšana Radio ...

  Provider NameLatvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Ārstniecība- 1. līm. prof. studijas

  Ārsta palīga profesionālā kompetence ietver sevī komunikācijas spējas, prasmes un zināšanas, kuras nodrošina pacientu veselības aprūpi un diagnostiku, nodrošina pacienta pamatvajadzības, spēj risināt ar veselību saistītās problēmas, ievērojot ētisko darbību savā darbā. Ārsta palīgs ir atbildīgs par veselības saglabāšanu, veicināšanu, rehabilitāciju, diagnostiku, ārstēšanas norisi, kā arī pacienta un piederīgo izglītošanu un savas profesijas attīstību. Ārsta palīgs ir ārstniecības persona, kura sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību slimajiem dzīvībai bīstamā, kritiskā stāvoklī pirmsstacionāra etapā un stacionāru uzņemšanas nodaļās, veicot diagnostiku, ārstēšanu, kā arī darbojas primārajā veselības aprūpē. Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžai ir noslēgti sadarbības līgumi par praktiskās apmācības realizāciju ar P. Stradiņa klīnisko universitātes slimnīcu, Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu, Bulduru slimnīcu, NRC „Vaivari”, SIA Rīgas 1. slimnīcu, Latvijas reģionālajām klīnikām, SIA”Jūrmalas ātrā palīdzība” un Rīgas Ātrās medicīniskās palīdzības staciju. Pamatojoties uz studiju programmas specifiskumu, praktiskā apmācība tiek realizēta arī Latvijas Infektoloģijas centrā, Latvijas Onkoloģijas centrā un primārās un sociālās aprūpes institūcijās. IESPĒJAS DARBA TIRGŪ Studiju programmas absolventus gaida darbā medicīnas katastrofu centros, neatliekamajā palīdzībā, privātpraksēs un citās ārstniecības iestādēs. ...

  Provider NameLatvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Ustni higienik

  Temeljni cilji programa so: sistematično nadgraditi splošna in temeljna znanja za razumevanje zakonitosti v naravi, družbi in stroki; razviti spretnosti za uspešno delo in strokovno rast ter sposobnost razumevanja in ustvarjanje abstraktnih predstav o težje zaznavnih pojavih; razviti osebnostne lastnosti, ki so pomembne za dobro in uspešno opravljanje poklica: odgovornost, delavnost, komunikativnost, natančnost, kreativnost, vztrajnost, poštenost in odločnost v skladu z etičnimi načeli; razviti motivacijo za izobraževanje, izpopolnjevanje in vseživljenjsko učenje; razviti pripravljenost na raziskovanje in inovativnost ter se s tem pripravljajo na sposobnost prilagajanja stalno se razvijajoči stroki; obvladati slovensko in tujo strokovno terminologijo s področja dentalne medicine, usposobijo se za primerno strokovno komunikacijo, za vodenje dokumentacije in spremljanje strokovne literature; usposobiti se za uporabo sodobne informacijske tehnologije, delo z viri, s podatki in z gradivi; usposobiti se za aktivno skrb za lastno zdravje in zdravje pacientov ter razviti pozitivni odnos do zdravega načina življenja; obvladati zaščitne ukrepe za varno delo; razviti zavest in pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja in varstvo okolja, do racionalne rabe energije in materialov. obvladati stroko ustnega higienika. ...

  Provider NameSKALDENS, zasebni zdravstveni zavod, Višja strokovna šola za ustne higienike

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Orthopédiste-orthésiste

  L' Orthopédiste Orthésiste est un auxiliaire médical qui, sur prescription, conçoit, réalise, applique et délivre des appareillages destinés à soulager, palier ou corriger des pathologies osseuses, musculaires, articulaires d'origine traumatique, rhumatologique, neurologique, métabolique ou viscérale. Ses activités principales : La conception, la réalisation, l'application et la délivrance d'appareillages sur mesure nécessitent un ou plusieurs essayages après une prise de mesure ou une prise d'empreintes minutieuses. La fabrication d'orthèses thermoformées s'effectue par moulage direct sur le patient grâce à des matériaux thermoformables à basse température. La vente d'orthèses manufacturées, de contention veineuse, de produits pour l'hygiène et l'incontinence urinaire, de matériel pour hospitalisation ou maintien à domicile, d'aides à la vie, font également partie de l'activité de l'orthopédiste orthésiste. L'Orthopédiste Orthésiste à un rôle important dans la chaine de soins, il est en permanence au contact des patients, trouve les solutions adaptées à chaque cas avec tact, diplomatie et compétence. L'Orthopédiste Orthésiste informe les prescripteurs des réalisations effectuées pour chaque patient et travaille en collaboration avec les autres auxiliaires médicaux pour respecter les attentes du prescripteur. Il informe également les patients sur les protocoles de port des appareillages et des méthodes d'entretien. Secteur de santé En petite en moyenne entreprise : chef d'entreprise, orthopédiste orthésiste r ...

  Provider NameSud formation santé (CCI du Vaucluse)

  Category: Learning Opportunities Location: France, Provence-Alpes-Côte d'Azur (Marseille)
 9. Certificat de capacité d'orthoptiste

  Le certificat de capacité d'orthoptiste forme à la réalisation d'actes de réadaptation destinés à traiter les anomalies fonctionnelles de la vision (strabisme, insuffisance de convergence, amblyopie fonctionnelle...). Sur prescription médicale, l'orthoptiste établit un bilan qui comprend : le diagnostic, l'objectif et le plan de soin. Son travail de rééducation repose sur des actes choisis pour chaque patient et des techniques appropriées. Il peut exercer en libéral, dans un cabinet individuel ou de groupe ou comme salarié (établissements de soin, cabinets médicaux). Depuis la rentrée 2014, la formation se déroule sur 6 semestres. Les étudiants obtiendront désormais leur certificat par 180 crédits ects. A noter : le nombre d'étudiants à admettre en première année d'études préparatoires au certificat de capacité en 2015-2016 est 396. ...

  Provider NameUniversité de Lille 2

  Category: Learning Opportunities Location: France, Nord-Pas-de-Calais (Lille)
 10. Diplôme d'État de psychomotricien

  Le DE de psychomotricien forme à la prise en charge de troubles moteurs d'origine psychologique (troubles de l'attention, instabilité, maladies psychosomatiques). A la fois thérapeute et rééducateur, le « psychomot » utilise des techniques de relaxation dynamique, d'éducation gestuelle, et d'expression corporelle ou plastique (activités rythmiques, de jeu, d'équilibration et de coordination). L'objectif est d'aider le patient à maîtriser son corps, à améliorer son comportement ou, mieux encore, à se débarrasser de ses troubles. Surtout présent dans le domaine de l'enfance ou de l'adolescence inadaptée, il exerce dans les centres médico-psychopédagogique, les établissements hospitaliers, les instituts médico-éducatif ou les hôpitaux psychiatriques. A noter : 916, c'est le nombre d'étudiants qui pourront être admis en 1re année de préparation au DE psychomotricien en 2015-2016 au niveau national. En tant que salarié, le psychomotricien travaille surtout dans le domaine de l’enfance ou de l’adolescence inadaptée, dans des centres spécialisés, des établissements hospitaliers, des services médico-pédagogiques ou des hôpitaux psychiatriques. En libéral le psychomotricien a sa propre clientèle et travaille en collaboration avec les psychiatres, pédiatres, psychologues et les enseignants (l’exercice libéral ne concerne que 9% des psychomotriciens). ...

  Provider NameInstitut interrégional de formation en psychomotricité

  Category: Learning Opportunities Location: France, Alsace (Strasbourg)

Pages