• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 41 items
 1. Coachen van hedendaags vrijwilligerswerk

  Maatschappelijke evoluties hebben het vrijwilligengagement in organisaties ingrijpend veranderd.Naast het opnemen van langdurige engagementen doorsommigen , wordt door anderen steeds meer gezochtnaar een flexibele en tijdelijke match tussen zichzelf eneen activiteit. Als begeleider van vrijwilligers ben je genoodzaakt om te gaan met deze veranderingen. Vanuit sociaal wetenschappelijke hoek, wint de visie terrein om vrijwilligers te zien als een hernieuwbare bron van engagement. Een bron waarvan het volume door menselijke interventie kan beïnvloed worden. We hebben het dan over jouw invloed als coach van vrijwilligers. Deze 3 dagen gaan we samen op een oplossingsgerichte manier op zoek naar hoe je hier als beroepskracht, in het concrete begeleiden van vrijwilligers, kan op inspelen. We vertrekken van vragen die je zelf inbrengt, zoals: Hoe kan ik vrijwilligers duurzaam motiveren? Welke elementen zorgen voor een goedesamenwerking? Hoe bevorder ik de communicatie met en tussen de vrijwilligers? Hoe maak ik vrijwilligers duidelijk wat ik van henverwacht? Hoe treed ik op bij een conflict of meningsverschil? Hoe begeleid ik processen van besluitvorming?Bron: UiTinVlaanderen.be ...

  Provider NameSteunpunt voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium
 2. Cocreatief leiden van teams en taakgroepen | Yves Larock

  Je voelt je goed in de leidinggevende functie die je uitoefent. Het project dat je coördineert, loopt op wieltjes. Projectleden werken competent en doelgericht mee. Binnenkort word je hoofd van een dienst met een zestal gemotiveerde mensen… Herken je je in deze uitspraken? Of zit je toch nog met vragen? In deze vorming vind je een antwoord op vragen over het leiden van teams en/of taakgroepen. Samen met andere leidinggevenden, teambegeleiders en werkgroepcoördinatoren focus je op jouw uitdagingen en kom je tot gepaste oplossingen. Eerst onderzoek je met kennis uit de organisatiekunde welke voorwaarden van doelmatig teamwerk in jouw werksituatie aanwezig zijn of ontbreken. Daarna oefen je technieken en attitudes waarmee je cocreatief de efficiëntie en effectiviteit van een groep medewerkers verhoogt. Je verwerft nieuwe inzichten en ervaringen over jouw positie, over hoe je een groep stimuleert tot doelgericht samenwerken, over rol- en taakverdelingen, over de communicatie met en tussen medewerkers, over hoe je omgaat met verschillende meningen, over besluitvorming en over hoe je werk maakt van gedragen oplossingen voor problemen. Omdat je naar huis gaat met werkpunten zorg je ervoor dat de vorming zowel voor jezelf als voor jouw organisatie nuttig is.Bron: UiTinVlaanderen.be ...

  Provider NameSteunpunt voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium
 3. Energizers

  Met energizers verlucht je vergaderingen, maak je komaf met het saaie ‘kennismakingsrondje’, werk je aan het vertrouwen tussen groepsleden, herstel je de aandacht tijdens voordrachten, installeer je een ongedwongen sfeer in een vormingsgroep, creëer je fijne teammomenten... De energizers die in deze vormingsdag aan bod komen, liggen in de lijn van technieken uit het improvisatietheater: ze worden gekenmerkt door samenspel, loslaten, vertrouwen, concentratie en spelplezier. We zorgen ervoor dat je alle energizers zelf kan ervaren en reflecteren ook over variatie en over aanpassing aan doelgroep en context. Op het einde van de dag krijg je de omschrijvingen van de energizers, mooi geordend in categorieën, ook mee naar huis. De dag is bestemd voor iedereen die instaat voor de begeleiding van werkgroepen, teams, bestuursvergaderingen, vormingsgroepen, actiecomités, enzovoort. Deze cursus komt tot stand in samenwerking met Inspinazie. Inspinazie verzorgt trainingen aan bedrijven, organisaties en trainers. Rode draad is het aanwenden van improvisatietechnieken ter bevordering van communicatie, leerprocessen, creativiteit en teamgeest. Marc Breban is naast trainer ook intensief actief als improvisatiespeler en rollenspelacteur.Bron: UiTinVlaanderen.be ...

  Provider NameSteunpunt voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium
 4. Enthousiast omgaan met weerstand als groepsbegeleider of leidinggevende

  Doen we het niet goed misschien? Ik wil niet leren! Het is altijd maar nieuw! Het interesseert me eigenlijk niet… Hoe overwin je als leidinggevende, stafmedewerker, trainer de drempels naar nieuw leren van je teamleden/ deelnemers? Hoe krijg ze hen enthousiast om nieuwe informatie en richtlijnen toe te passen? We staan stil bij wat mensen verlangen/verwachten van leidinggevenden. Welke macht heb je nodig om een team te sturen? Hoe gebruik je die macht , wanneer wordt het misbruik van macht? Hoe kan je eigen enthousiasme overslaan naar je team? Wat zijn je eigen troeven? Wat zijn je eigen beperkingen? Waarom werkt het nu niet helemaal zoals ik het wil? Hoe kunnen verhalen als toemaatje werken? Hoe kan kunst deuren openen? In deze cursus staan we actief stil bij wat mensen verlangen/verwachten in situaties van verandering. Deze cursus komt tot stand in samenwerking met ARTO (artistiek in communicatie en verteltheater, www.arto-co.be) ARTO combineert communicatie met het artistieke. Technieken uit het theater worden aangewend om mensen beter te laten samenwerken. Trainingen van ARTO zijn steeds doorweven met een gezonde dosis humor. Lieve De Meyer is naast trainster bij ARTO vzw ook actief als verteller.Bron: UiTinVlaanderen.be ...

  Provider NameSteunpunt voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium
 5. Met impact spreken voor publiek

  Soms vragen ze jou het woord te voeren op een familiefeest, moet je een spreker inleiden of iemand huldigen binnen het verenigingsleven, of moet je een project toelichten, klanten toespreken of een groep collega’s informeren. Als je wilt dat jouw verhaal gehoord en juist begrepen wordt, is het nodig om de inhoud in een passende structuur te gieten en deze op een aantrekkelijke manier te verwoorden. Daarom is deze opleiding opgebouwd rond: hoe je iets zegt (lichaamshouding, stemgebruik, oogcontact, rustig overkomen,spreekangst overwinnen, …) en wat je zegt (structuur, gebruik van hulpmiddelen, boeiend maken).Daarnaast werken we ook aan het omgaan met je publiek, het reageren op gestelde vragen en het counteren van‘stoorzenders’, mensen die deskundiger zijn of doen alsof? Tijdens de eerste 3 dagen krijg je veel tips en informatie, maar word je vooral zelfzekerder door veel te oefenen. Via doeopdrachten en feedback leer je je sterke kanten kennen en krijg je aanzetten om je minder sterke kanten verder te ontwikkelen. Enkele maanden later krijg je de gelegenheid om je spreekervaringen terug te koppelen aan de cursus en in te zoomen op individuele of heel specifieke leervragen.Bron: UiTinVlaanderen.be ...

  Provider NameSteunpunt voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium
 6. Mijn levenskracht en wat ze belemmert- 5 daagse cursus

  Mijn levenskracht en wat ze belemmert. Zelfkennis door creatieve expressie.Welke kracht leeft er in jou? Wat houdt je tegen om die kracht ten volle naar buiten te laten komen? En hoe kan je hier verandering in brengen? In deze cursus ontdek je jouw antwoorden op deze vragen. Het werken met kleuren en vormen biedt je een eenvoudige methode om je beleving te analyseren. Daarna wordt deze analyse schriftelijk verder gezet. Je bepaalt grotendeels zelf het ritme van de dag en je krijgt de kans om in een respectvolle sfeer met het resultaat van je werk naar voor te komen in de groep. Om deze cursus met creatieve zelfexpressie te volgen is geen artistieke aanleg of achtergrond vereist.Bron: UiTinVlaanderen.be ...

  Provider NameSteunpunt voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium
 7. Oplossingsgerichte begeleidingstechniek

  "Hou het simpel" is het motto van 'oplossingsgericht begeleiden'. Het is een bedrieglijk eenvoudig ogende variant binnen de familie van coaching. Een oplossingsgerichte coach concentreert zich vooral op de toekomst waar het probleem al is opgelost. Hij of zij helpt de deelnemer stap voor stap zijn eigen krachten aan te boren en zèlf oplossingen te bedenken richting die toekomst. Al vanaf het eerste gesprek levert deze methode bruikbare oplossingen ! In deze driedaagse training maak je kennis met de oplossingsgerichte methode en oefen je in het oplossingsgericht vragen te stellen, gericht op de gewenste toekomst.Bron: UiTinVlaanderen.be ...

  Provider NameSteunpunt voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium
 8. Vorming opzetten en begeleiden

  Hoe sta ik als begeleider voor een groep? Hoe doe je dat, een vorming uitwerken? Hoe maak ik mijn vorming interactief? Hoe breng ik droge materie op een boeiende manier over? Hoe ga ik om met weerstand in de groep? Jij, als vormingswerker, beseft dat vorming opzetten en begeleiden een vak apart is, een kast met vele lades. Tijdens de 5-daagse opleiding trekken we één voor één die lades open. We verdiepen ons in de vele aspecten van het vormingswerk. We vertrekken vanuit jouw leervragen en zoeken samen naar die aanpak die jou een stap verder brengt. Het effect is dat je na de opleiding met meer vertrouwen voor de groep staat, vaardiger bent in het inzetten van verschillende methodieken, kan ‘lezen’ wat in de groep gebeurt, … Je deelnemers ervaren jou als een nóg betere begeleider. Je oefent in op vaardigheden als empathie tonen, creativiteit inbrengen, gestructureerd werken, vlot spreken voor een groep of je vorming doelgericht opbouwen. Je verkrijgt een grondig inzicht in hoe leerprocessen bij mensen tot stand komen, in de verschillende componenten van een vormingsproces en je leert de educatieprincipes van volwassenvorming. Je oefent in het begeleiden van bepaalde werkvormen en je krijgt feedback op het vormingsprogramma dat je tijdens de cursusperiode ontwikkelt. De opleiding brengt je een stap verder in de ontwikkeling van je vormings- en begeleidingsvaardigheden. We verwachten van jou een minimale praktijkervaring, bijvoorbeeld als educatief medewerker of vormingsverantwoordelijke van een vormingsinstelling ...

  Provider NameSteunpunt voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium
 9. Speech en presentatie

  Veel mensen vertonen symptomen van spreekangst als ze het woord moeten nemen in een groep of als ze ...

  Provider NameSyntra-Vlaanderen

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium
 10. Innerlijke schoonheid

  Alles bestaat uit energie , ook het menselijk lichaam. Wanneer de levensenergie ongehinderd kan stro ...

  Provider NameSyntra-Vlaanderen

  Category: Learning Opportunities Location: Belgium

Pages