• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 157028 items
 1. Erhvervsøkonomi og erhvervssprog

  Du lærer om dynamikkerne i international erhvervsøkonomi og ledelsespraksis og får en grundig viden om økonomi og erhvervsforhold. Samtidig lærer du at beherske fremmedsprog og at kunne begå dig i andre kulturer. En færdig kandidatuddannelse giver dig mulighed for at arbejde nationalt og globalt inden for bl.a. marketing, interkulturel kommunikation, organisationsudvikling og udviklingsprojekter. Du kan arbejde i både offentlige og private organisationer. ...

  Provider NameCopenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS Handelshøjs)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Journalism, Media and Globalisation

  Første år på uddannelsen foregår i Danmark, hvor undervisningen har fokus på globalisering og journalistik. Andet år foregår på et af fire universiteter i udlandet, hvor du vælger et specialeområde. Med en kandidat i Journalism, Media and Globalisation vil du bl.a. kunne arbejde som journalist, kommunikationsmedarbejder, medierådgiver eller faglig formidler. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Social- og sundhedsuddannelsen

  Uddannelsen indeholder to trin, så du kan afslutte som social- og sundhedshjælper (sosu-hjælper) eller som social- og sundhedsassistent (sosu-assistent). På skolen bliver du bl.a. undervist i at udføre sygepleje- og omsorgsopgaver, men også i hvilke ting du kan lave sammen med de ældre.Social- og sundhedspersonale arbejder i folks hjem, på plejehjem, hospitaler eller institutioner for psykisk eller fysisk handicappede. ...

  Provider NameSOSU Sjælland, Slagelse (SOSU Slagelse)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Lærings- og oplevelsesteknologi

  Det kan også være undervisningsplatforme til virksomheder eller spil og hjælpemidler til fremtidens mobiltelefoner. Med en uddannelse i lærings- og oplevelsesteknologi vil du have jobmuligheder i forskellige brancher, hvor du bl.a. vil kunne arbejde som projektleder, spiludvikler, rådgiver, underviser m.m. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Ingeniør uddannelser (SU Ing udd)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Folkemusik

  Ud over undervisning i dit valgte hovedinstrument har du fag i bl.a. musikhistorie, dans, hørelære og musikteknologi.Som færdiguddannet har du mulighed for at blive professionel musiker eller fx arbejde med musikformidling og undervisning. ...

  Provider NameSyddansk Musikkonservatorium Esbjerg (Musikkons Esbj)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Materiale- og procesteknologi

  Du lærer også om, hvilke materialer der egner sig bedst til et bestemt produkt. Uddannelsen giver en grundlæggende viden om fysik, kemi, faststofmekanik og matematik samt indsigt i de økonomiske og samfundsmæssige konsekvenser af materialevalg i fx boligbyggeri. Som færdiguddannet civilingeniør har du jobmuligheder inden for udvikling, optimering, produktion og salg af materialer i private og offentlige virksomheder. Du kan også vælge en karriere inden for forskning. ...

  Provider NameDTU Lyngby Campus (DTU Lyngby)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Kultursociologi

  Uddannelsen giver indsigt i, hvordan forhold i samfundet, på arbejdsmarkedet, i virksomheder og i organisationer spiller sammen med sociale og kulturelle forandrings- og udviklingsprocesser, både på individ-, gruppe- og samfundsniveau. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for den offentlige sektor, i interesseorganisationer og NGO'er samt i konsulentvirksomheder. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Esbjerg (HHS. Esbjerg/OU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. By-, energi- og miljøplanlægning

  Du lærer på uddannelsens tre forskellige specialiseringer bl.a. at fremme bæredygtig teknologi og finde kreative og tværfaglige løsninger. Som færdiguddannet kandidat kan du fx arbejde som miljø- og klimakoordinator i en virksomhed, som miljø- eller energikonsulent, som by- eller trafikplanlægger for en region, en kommune eller et privat ingeniørfirma. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Filmklipper

  Du får bl.a. undervisning i klippeteorier og får forståelse for lydens samspil med billedet. Du vil arbejde med både teoretiske, praktiske og analytiske øvelser i forbindelse med filmiske fortælleformer. Som færdiguddannet filmklipper kan du søge job som klipper på spillefilm, dokumentarfilm, tv-serier, kortfilm eller reklamefilm. Dine muligheder afhænger af dine evner for faget. ...

  Provider NameDen Danske Filmskole (D.Da.Filmsk.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Retorik

  Retorik er et kommunikationsfag og dækker et bredt felt, herunder både mundtlige, skriftlige, visuelle og digitale tekster. Som uddannet kandidat kan du arbejde i virksomheder eller organisationer, der arbejder med kommunikation eller redaktionelle udgivelser. Du kan også arbejde med tekster til reklamebrancen mv. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages