• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 186 items
 1. Agrologi (AMK), monimuotototeutus

  Agrologin opintosi ovat yhteensä 240 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi tuottaa 60 opintopistettä, mikä vastaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Opiskelijan työ koostuu mm. lähitunneista, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta ja harjoitteluista. Opiskelu sisältää työelämälähtöistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Opiskelija on aktiivinen toimija ja hän työskentelee erilaisissa tiloissa, ryhmissä, yhteisöissä ja verkko-oppimisympäristöissä. Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma rakentuu erilaisista vuositeemoista, jotka ohjaavat opintovuosien sisältöjä. Vuositeemat ovat: 1. opiskeluvuosi: Maatalouden perusteet ja oppimisen taidot: Maataloutta oppimaan Maatilan perusprosesseja 2. opiskeluvuosi: Maaseudun elinkeinot – Suomi osana Eurooppaa Tuotantoprosessit ja toimintamallit Kansainvälinen toimintaympäristö 3. opiskeluvuosi: Yrittäjyys, työelämä ja verkostot Alan kehittämismahdollisuudet Tutkimus yrittäjän tukena 4. opiskeluvuosi: Maaseudun asiantuntijaksi Asiantuntija vaikuttajana Tulevaisuuden haasteita ...

  Provider NameSavonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmen kampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Agrologi (AMK), päivätoteutus

  Agrologin opintosi ovat yhteensä 240 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi tuottaa 60 opintopistettä, mikä vastaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Opiskelijan työ koostuu mm. lähitunneista, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta ja harjoitteluista. Opiskelu sisältää työelämälähtöistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Opiskelija on aktiivinen toimija ja hän työskentelee erilaisissa tiloissa, ryhmissä, yhteisöissä ja verkko-oppimisympäristöissä. Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma rakentuu erilaisista vuositeemoista, jotka ohjaavat opintovuosien sisältöjä. Vuositeemat ovat: 1. opiskeluvuosi: Maatalouden perusteet ja oppimisen taidot: Maataloutta oppimaan Maatilan perusprosesseja 2. opiskeluvuosi: Maaseudun elinkeinot – Suomi osana Eurooppaa Tuotantoprosessit ja toimintamallit Kansainvälinen toimintaympäristö 3. opiskeluvuosi: Yrittäjyys, työelämä ja verkostot Alan kehittämismahdollisuudet Tutkimus yrittäjän tukena 4. opiskeluvuosi: Maaseudun asiantuntijaksi Asiantuntija vaikuttajana Tulevaisuuden haasteita ...

  Provider NameSavonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmen kampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Agrologi (AMK), monimuotototeutus

  Agrologin opintosi ovat yhteensä 240 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi tuottaa 60 opintopistettä, mikä vastaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Opiskelijan työ koostuu mm. lähitunneista, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta ja harjoitteluista. Opiskelu sisältää työelämälähtöistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Opiskelija on aktiivinen toimija ja hän työskentelee erilaisissa tiloissa, ryhmissä, yhteisöissä ja verkko-oppimisympäristöissä. Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma rakentuu erilaisista vuositeemoista, jotka ohjaavat opintovuosien sisältöjä. Vuositeemat ovat: 1. opiskeluvuosi: Maatalouden perusteet ja oppimisen taidot: • Maataloutta oppimaan • Maatilan perusprosesseja2. opiskeluvuosi: Maaseudun elinkeinot – Suomi osana Eurooppaa • Tuotantoprosessit ja toimintamallit • Kansainvälinen toimintaympäristö3. opiskeluvuosi: Yrittäjyys, työelämä ja verkostot • Alan kehittämismahdollisuudet • Tutkimus yrittäjän tukena4. opiskeluvuosi: Maaseudun asiantuntijaksi • Asiantuntija vaikuttajana • Tulevaisuuden haasteita ...

  Provider NameSavonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmen kampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Hortonomi (AMK), rakennettu ympäristö

  Alan perustöitä opitaan ensimmäisen vuoden aikana esimerkiksi Lepaan puistoympäristön rakennus- ja hoitotöissä Rakennetun ympäristön perusmoduuleita ovat:   Asuinympäristön rakentamisen ja hoidon työmenetelmät Asuinympäristön suunnittelu ja rakenteet Kasvullinen ympäristö Viher- ja puutarha-alan toimintaympäristö Ympäristön rakenne- ja toteutustekniikka Sustainable land-use management työharjoittelu asiantuntijaharjoittelu Rakennetun ympäristön profiloivissa moduuleissa painotetaan joko suunnittelijan tai viherrakentajan / ylläpitäjän ammattilaisen osaamista. Profiloivia moduuleita valitaan seitsemän. Voit valita ne erilaisista vaihtoehtoista, joita ovat esimerkiksi: Toiminnalliset ympäristöt Rakennetun ympäristön rakennuttaminen Rakennetun ympäristön hallinta Rakentamisen ja ylläpidon toteutus Ympäristön korjausrakentaminen ja ylläpito Yksityiset ja puolijulkiset ulkotilat Julkiset ulkotilat Muuttuva suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito Yrittäminen ja palvelun tuottaminen Voit valita profiloivia opintokokonaisuuksia myös muiden HAMKin yksiköiden sekä Lahden ammattikorkeakoulun ja Laurea ammattikorkeakoulun tarjonnasta.   Koulutuksen toteutus Hortonomi (AMK) -tutkinnon voit suorittaa joko päiväopiskeluna tai monimuotoisesti työn ohessa. Voit valita moduulikohtaisesti, miten opiskelet: Päiväopiskelu tiimimäisesti koulun tuotantoyksiköiltä ja ulkopuolelta tulleiden toimeksiantojen perusteella. Oppimisen tueksi on harjoituksia, tietoiskuja, luentoja, yrityskäyntejä. Monimuoto-opiskelu työn ohessa: Opinnoissa ...

  Provider NameHämeen ammattikorkeakoulu, Lepaa

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Hortonomi (AMK), puutarhatalous

  Ensimmäisen vuoden aikana opitaan alan perustöitä, esimerkiksi sadonkorjuu- ja viljelytöissä tai kasvatuskokeissa. Opintojen edetessä opiskelet enemmän projektiluonteisesti ja ongelmalähtöisesti. Opiskelet myös verkossa – etenkin työelämää kehittävissä projekteissa, joita teet joko yksin tai ryhmissä. Opinnot koostuvat perusmoduuleista ja profiloivista moduuleista. Moduuli on 15 opintopisteen laajuinen, noin 8 viikkoa kestävä kokonaisuus, joka on lähtöisin työelämän ilmiöstä tai tarpeesta. Puutarhatalouden perusmoduuleita ovat: Puutarhakasvien tuotantoympäristöt Kasvutekijöiden hallinta Puutarhakasvien viljelytekniikka Viher- ja puutarha-alan toimintaympäristö Puutarhakasvien tuotetietous Sustainable land-use management and bioeconomy Työharjoittelu Asiantuntijaharjoittelu Opinnäytetyö Lisäksi profiloit osaamistasi seitsemällä moduulilla. Voit valita ne erilaisista vaihtoehdoista, joita ovat esimerkiksi: Viljelytaidot Tutkimus ja tuotekehitys puutarhataloudessa Avomaatuotannon suunnittelu ja kehittäminen Kasvihuonetuotannon suunnittelu ja kehittäminen Yrittäminen ja palvelujen tuottaminen Viljelytaidot Puutarha-alan kauppa ja neuvonta Työnjohto- ja työyhteisötaidot puutarha-alalla Työelämän kehitysprojekti puutarha- ja viheralalla Puutarha- ja viheralan tarjonnan lisäksi voit valita profiloivia opintokokonaisuuksia myös muiden HAMKin yksiköiden sekä Lahden ammattikorkeakoulun ja Laurea ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Työharjoittelu 15 opintopistettä tehdään yleensä toisen opintovuoden jälkeen ja asiantuntij ...

  Provider NameHämeen ammattikorkeakoulu, Lepaa

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Hortonomi (AMK), rakennettu ympäristö

  Alan perustöitä opitaan ensimmäisen vuoden aikana esimerkiksi Lepaan puistoympäristön rakennus- ja hoitotöissä. Rakennetun ympäristön ydinosaamisen moduuleita ovat:   Asuinympäristön rakentamisen ja hoidon työmenetelmät Asuinympäristön suunnittelu ja rakenteet Kasvullinen ympäristö Viher- ja puutarha-alan toimintaympäristö Ympäristön rakenne- ja toteutustekniikka Sustainable land-use management and bioegonomy työharjoittelu asiantuntijaharjoittelu Rakennetun ympäristön profiloivissa moduuleissa painotetaan joko suunnittelijan tai viherrakentajan / ylläpitäjän ammattilaisen osaamista. Profiloivia moduuleita valitaan seitsemän näistä vaihtoehdoista: Toiminnalliset ympäristöt Rakennetun ympäristön rakennuttaminen Rakennetun ympäristön hallinta Uudiskohteen rakentaminen ja kunnosapito Kiinteistön piha-alueen korjaus ja ylläpito Ympäristön rakenne- ja toteutustekniikka Yksityiset ja puolijulkiset ulkotilat Julkiset ulkotilat Muuttuva suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito Yrittäminen ja palvelun tuottaminen Voit valita profiloivia opintokokonaisuuksia myös muiden HAMKin yksiköiden sekä Lahden ammattikorkeakoulun ja Laurea ammattikorkeakoulun tarjonnasta.   Koulutuksen toteutus Hortonomi (AMK) -tutkinnon voit suorittaa joko päiväopiskeluna tai monimuotoisesti työn ohessa. Voit valita moduulikohtaisesti, miten opiskelet: Päiväopiskelu tiimimäisesti koulun tuotantoyksiköiltä ja ulkopuolelta tulleiden toimeksiantojen perusteella. Oppimisen tueksi on harjoituksia, tietoiskuja, luentoja, yrityskäyntejä. Monimuoto-opiskel ...

  Provider NameHämeen ammattikorkeakoulu, Lepaa

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Hortonomi (AMK), puutarhatalous

  Ensimmäisen vuoden aikana opitaan alan perustöitä, esimerkiksi sadonkorjuu- ja viljelytöissä tai kasvatuskokeissa. Opintojen edetessä opiskelet enemmän projektiluonteisesti ja ongelmalähtöisesti. Opiskelet myös verkossa – etenkin työelämää kehittävissä projekteissa, joita teet joko yksin tai ryhmissä. Opinnot koostuvat perusmoduuleista ja profiloivista moduuleista. Moduuli on 15 opintopisteen laajuinen, noin 8 viikkoa kestävä kokonaisuus, joka on lähtöisin työelämän ilmiöstä tai tarpeesta. Puutarhatalouden ydinosaamisen moduuleita ovat: Puutarhakasvien tuotantoympäristöt Kasvutekijöiden hallinta Puutarhakasvien viljelyohjelmat Viher- ja puutarha-alan toimintaympäristö Puutarhakasvien tuotetietous Sustainable land-use management and bioeconomy Työharjoittelu Asiantuntijaharjoittelu Opinnäytetyö Lisäksi profiloit osaamistasi seitsemällä moduulilla. Voit valita ne erilaisista vaihtoehdoista, joita ovat esimerkiksi: Viljely- ja työnjohtotaidot puutarha-alalla Tutkimus ja tuotekehitys puutarhataloudessa Avomaatuotannon suunnittelu ja kehittäminen Kasvihuonetuotannon suunnittelu ja kehittäminen Yrittäminen ja palvelujen tuottaminen Puutarha-alan kauppa ja neuvonta Puutarha-alan agroekologia Työelämän kehitysprojekti puutarha- ja viheralalla Puutarha- ja viheralan tarjonnan lisäksi voit valita profiloivia opintokokonaisuuksia myös muiden HAMKin yksiköiden sekä Lahden ammattikorkeakoulun ja Laurea ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Työharjoittelu 15 opintopistettä tehdään yleensä toisen opintovuoden jälkeen ja asiantu ...

  Provider NameHämeen ammattikorkeakoulu, Lepaa

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot (60 op)

  Koulutukseen osallistuvalla ryhmällä on 15 opintopisteen laajuiset perehdyttävät opinnot, joissa opiskellaan opintojen suunnitteluun liittyvät asioita, tietotyövälineiden käyttöä sekä ruotsin ja englannin kieltä. Opiskelija syventää ja laajentaa osaamistaan valintansa mukaisesti mm. seuraavilla osaamisalueilla: uusiutuva energia biotalous maidontuotanto kasvavat yritykset kasvinviljely kehittynyt teknologia maataloudessa maaseutuyrittäjän liiketoimintaosaamisen kehittäminen hevosalan verkostot ja tapahtumat   Opinnoissa ammattialan osaamisen rinnalla opitaan: työelämän yleisiä taitoja vastuun ottamista itsestä, työyhteisöstä, yhteiskunnasta ja ympäristöstä luovia ongelmanratkaisutaitoja asiakaslähtöisyyttä viestintä- ja kielitaitoja suullisesti ja kirjallisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa   Koulutuksen toteutus Agrologi (AMK) opinnot kestävät 1-2 vuotta, Opiskelija voi valita moduulikohtaisesti millä tavalla opiskelee. Tässä koulutuksessa opiskellaan lähtökohtaisesti monimuotoisella opiskelutavalla osallistumalla lähiopetukseen sen mukaisesti, missä aiheessa osallistuminen katsotaan tarpeelliseksi ja suorittamalla opintoja pääsääntöisesti etä- ja verkkotyöskentelynä. Lähiopetus tapahtuu Hämeen ammattikorkeakoulun Mustialan kampuksella. Osan moduuleista voi suorittaa myös kokonaan verkko-opintoina. Opiskelijalla on myös mahdollisuus suorittaa profiloivia opintoja päiväopetuksen mukana, jolloin opiskelu tapahtuu Mustialan kampuksella päiväopiskelijaryhmän mukana. Päiväopetuksessa opiskellaan ryhmässä ja ...

  Provider NameHämeen ammattikorkeakoulu, Mustiala

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot

  Kaikille kuuluvissa opinnoissa opiskelet kotieläintaloutta kasvinviljelyä tuotannon ja talouden suunnittelua maatilan yritystoimintaa Opiskelet myös englanninkielisinä opintoina kestävää maankäyttöä. Näiden lisäksi voit laajentaa ja syventää osaamistasi profiloivien aineiden kautta. Voit erikoistua esimerkiksi maaseudun ja eri tuotantomuotojen kehittämiseen maatalouskauppaan tai markkinointiin metsätalouden, bioenergian tai luonnonmukaisen tuotannon suuntaan maatalousteknologiaan Opintojen loppupuolella valmentaudut maatilatalouden asiantuntijaksi ja yrittäjäksi, joka osaa hyödyntää työssään uusinta tutkimustietoa ja tuotekehitystä. Harjoittelu on tärkeä osa opintoja. Kahdessa harjoittelujaksossa opit käytännön osaamista ja hankit pohjaa syventäville teoriaopinnoille. Maatilaharjoittelun suoritat oppilaitoksen hyväksymillä harjoittelutiloilla.   Koulutuksen toteutus Opiskelumuodot ovat hyvin monipuolisia. Opiskelet esimerkiksi lähiopetuksessa, verkko-opinnoissa, ryhmätöissä sekä hankkeissa tai projekteissa. Voit valita moduulikohtaisesti, miten opiskelet: päiväopiskelu tiimimäisesti koululla koulutilan ja ulkopuolelta tulleiden toimeksiantojen perusteella monimuotoinen opiskelu, jossa opiskelu kytketään omaan työhön omatoiminen opiskelu annettujen materiaalien ja tietoiskujen pohjalta. Monimuotoisessa ja omatoimisessa opiskelussa läsnäoloa ensimmäisenä opiskeluvuotena vaativat maataloustöihin (3 viikkoa opintojen alussa) ja navettatöihin (1 viikko sovittuna aikana) liittyvät harjoitukset. Muuten on pääsääntöis ...

  Provider NameHämeen ammattikorkeakoulu, Mustiala

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Agrologi (AMK), hevostalous

  Kaikille kuuluvissa opinnoissa opiskelet hevostalouden lisäksi kotieläintaloutta kasvinviljelyä tuotannon ja talouden suunnittelua maatilan yritystoimintaa Opiskelet myös englanninkielisinä opintoina kestävää maankäyttöä. Laajennat ja syvennät osaamistasi profiloivien hevosaiheisten moduulien kautta (Hevosen hyvinvointi, Hevosalan palveluliiketoiminta, Ympäristövastuullinen talli ja Hevosalan verkostot ja tapahtumat) ja lisäksi voit erikoistua esimerkiksi maaseudun ja eri tuotantomuotojen kehittämiseen, maatalouskauppaan ja markkinointiin, tai metsätalouden, bioenergian tai luonnonmukaisen tuotannon suuntaan Opintojen loppupuolella valmentaudut hevostalouden asiantuntijaksi ja yrittäjäksi, joka osaa hyödyntää työssään uusinta tutkimustietoa ja tuotekehitystä. Harjoittelu on tärkeä osa opintoja. Kahdessa harjoittelujaksossa opit käytännön osaamista ja hankit pohjaa syventäville teoriaopinnoille. Maatilaharjoittelun suoritat oppilaitoksen hyväksymillä harjoittelutiloilla tai hevosyrityksissä. Koulutuksen toteutus Opiskelumuodot ovat hyvin monipuolisia. Opiskelet esimerkiksi lähiopetuksessa, verkko-opinnoissa, ryhmätöissä sekä hankkeissa tai projekteissa. Voit valita moduulikohtaisesti, miten opiskelet: päiväopiskelu tiimimäisesti koululla koulutilan ja ulkopuolelta tulleiden toimeksiantojen perusteella monimuotoinen opiskelu, jossa opiskelu kytketään omaan työhön omatoiminen opiskelu annettujen materiaalien ja tietoiskujen pohjalta Monimuotoisessa ja omatoimisessa opiskelussa läsnäoloa ensimmäisenä opiskeluvuote ...

  Provider NameHämeen ammattikorkeakoulu, Mustiala

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages