• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 47 items
 1. Informatics

  1. Programos tikslai: Paruošti aukštos kvalifikacijos informatikos specialistus, kurie turi: a) gerai orientuotis pagrindinėse informatikos mokslo kryptyse ir šiuolaikinėse informacinėse technologijose, mokėti pagrįsti ir įvertinti savo ir kitų specialistų mokslinės-praktinės veiklos rezultatus ir vietą šiuolaikinės informatikos kontekste; b) mokėti savarankiškai formuluoti ir spręsti aktualias informatikos mokslo ir informacinių technologijų taikymo praktines problemas įvairiose dalykinėse srityse; c) būti pasirengę tęsti studijas informatikos ir gretimų mokslo krypčių magistrantūroje ir kitose antrosios pakopos studijose. 2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems Priimami asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą ir atitinkamą bendrojo lavinimo mokyklos baigimo atestatą (arba jam prilygstantį). Priėmimas vyksta pagal KU Senato patvirtintus nuostatus, kurie nuo 2003 metų yra visiškai suderinti su bendrojo priėmimo į visus Lietuvos universitetus taisyklėmis. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos Formaliųjų specialiųjų reikalavimų nėra, tačiau šias studijas rekomenduojama pasirinkti abiturientams baigusiems technologinio arba realinio profilio studijas mokykloje. Pageidautina, kad abiturientas būtų pasirinkęs ir išstudijavęs fizikos dalyką mokykloje. 4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos Studijos vyksta valstybine kalba. Studijų metu studentai aprūpinami visais reikalingais informacijos ištekliais ir priemonėmis: a) KU bibliotekos fondais ir TBA paslaugomis; b) Elektroninio pašto, Interneto ir ki ...

  Provider NameKlaipeda University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. Applied Informatics and Programming

  Objective(s) of a study programme: An “Applied Informatics“ professional bachelor’s degree program aim is to provide students social, humanitarian knowledge, basic and special knowledge of informatics. In this way the students according to user needs and providing a broader perspective by using modern programming languages will be able to design and develop a variety of applications and web applications and databases, to do computer graphics and design work, to do computer network installation, modernization, maintenance, information security operations in the computer network. Learning outcomes: 1. To know the data structures 2. Be aware of data mining, storage and processing principles and methods 3. Gaining knowledge about the physical principles of operation of computer hardware, computer structure, hardware standards 4. Gaining knowledge about the programming environments and fundamentals knowledge of structured and object-oriented programming 5. To acquire knowledge about stages of software and systems development, of their life cycles and models 6. Know the databases, their standards, the database management systems 7. Be aware of computer networks, the models of information transmission, protocols, standards Know the principles of publishing business organization, phases of publication development, standards and measures of publishing 8. To be able to do the analysis of business, business processes and user needs 9. To be able to analyze and interpret business data, obtained while working with progra ...

  Provider NamePublic institution Lithuania Business University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. Informatics and Digital Contents

  Objective(s) of a study programme: To prepare qualified specialists in the field of informatics who would be able to adapt their knowledge in game, digital animation and audiovisual effect industries as well as comprehensively understand and apply knowledge related to digital contents production by fostering entrepreneurship and self-employment in this field, thus ensuring the usage of informatics-based methods which are applied in game, digital animation and visual effects creation platforms, and enabling the application of interdisciplinary knowledge through technical and creative interactions in material and digital media systems. Learning outcomes: 1. Is able to design and implement game and visual contents projects by using data structure application environments, database systems and artificial intelligence methods. 2. Is able to analyze data transaction processes in computer networks and information systems by understanding the architectures of information technologies, configure and apply them for digital contents development. 3. Is able to design and apply human-machine interaction systems , tools, mathematical models in game development 4. Is able to use graphical design and modeling tools for digital contents development. 5. Is able to independently develop research plan, study and analyze the scientific literature, systematize and summarize information, draw conclusions. 6. Is able to select suitable quantitative and qualitative research methods for the analysis of problematic area, apply these meth ...

  Provider NameMykolas Romeris University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 4. Business Informatics

  Objective(s) of a study programme: to train high level qualification specialists in the field of applied informatics that are able to understand integrally the tasks related to informational, communicative and technological business support maintenance and the questions regarding the progress of information systems and information science. Learning outcomes: 1. Will be able to explore new applications and business computer information systems and decision science theories of the importance of emerging issues and global trends. 2. Will be able to create plan of tasks and develop the goal of the research project, critically evaluate the use of ICT situations. 3. Will be able to apply and evaluate scientific achievements of computer science applications in business using scientific research methodologies for organising and performing scientific research. 4. Will be able to identify and explore new applications in computer science problems and plan strategies for their solution, a holistic approach to making professional decisions, balancing the costs, benefits, safety, quality, reliability, usability, impact on the environment. 5. Will develop skills in observation and measurement of quantitative and qualitative forms of physical or other business software features, events or developments to systematically record and document. 6. Will be able to apply appropriate qualitative and quantitative ICT market research methods, to make research plans and to evaluate situation using specific methodologies of research re ...

  Provider NameMykolas Romeris University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 5. Mobile technologies and Security

  Objective(s) of a study programme: The main goal of the study program Mobile technologies and robotics is to prepare a professional, who will know applications of mobile technologies, main principles of robotics and will be capable to fulfill the following tasks: create apps for smartphones, tablets and similar devices, to use them for control of remote objects, to create projects and programs for robotic systems. Learning outcomes: Study results will form both subject and general competences. Graduates of study program will acquire basic knowledge of programming, will be able to adopt their practical skills in perspective areas of robotic systems, smartphones, tablets and similar devices. After completing their studies graduates will be able to: apply information (computer, mobile, NFC, GIS etc.) technologies to solve practical tasks. To configure and maintain hardware of computers, tablets, smartphones, to install and configure system software and applications. To apply wired, wireless, mobile network technologies, to use services of global network. To create and debug programs using structure and objective programming principles. To design, create and imrove multiplatform systems on the internet using modern programming tools and technologies. To create control models and systems for smartphones To create user interface of smatphone apps Todesign, create and debug apps for smartphones To use audio and video technologies for multimedia objects To design and create control systems for robots using technologi ...

  Provider NameVilnius Business College, Public Institution, Contact address Kalvarijų g. 125

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 6. Business Informatics

  Būsimieji verslo informatikos specialistai studijuoja diskrecinius skaičiavimo metodus, verslo planavimą ir valdymą, duomenų struktūras ir algoritmus, programavimo pagrindus, kompiuterių tinklų architektūras ir protokolus, sprendimų paramos sistemas, elektroninį verslą ir e. paslaugas ir kt. Praktinės studijos vyksta etapais: pažintinė ir mokomoji praktika. Praktikos metu įtvirtinami ir tobulinami organizacijos pažinimo, verslo informacinio kompiuterinio aprūpinimo poreikių nustatymo, informacinės ryšių infrastruktūros proceso planavimo, užbaigimo ir vertinimo įgūdžių lavinimo tiesioginiame darbe su klientais gebėjimai. Praktinių studijų trukmė- 400 val. Verslo informatikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą. ...

  Provider NameMykolas Romeris University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 7. Bioinformatics

  Future specialists in bioinformatics study informatics, information and encryptions, biochemistry, database management systems, molecular biology, etc. Professional training is organised at companies that apply biotechnologies, biotechnology research institutions, and organisations that create and use information technologies. The duration of training is 480 hours. The use of information technologies, research, and other skills are reinforced and improved during the training. This bioinformatics programme is intended for individuals who have acquired a secondary education and would like to become specialists in bioinformatics. ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 8. Media and computer games

  Objective(s) of a study programme: To prepare professional, capable to fulfill the following tasks: to use and supervise computer systems hardware, to adopt cloud services, to build, test and debug applications, databases, using modern programming tools and technologies, to use internet technology for creating and providing entertainment software and service, to develop and integrate media products into a range of information media (Internet, smart devices, mobiles etc.), to design and develop interactive games for computers and smart devices, to work in a team, to assess knowledge and communication between people, nature and technology for their professional responsibilities. Learning outcomes: Graduates will acquire the following subject area knowledge and skills: To apply information technologies for solving of practical tasks, to install, configure and maintain hardware and software, consult users, to understand the data structures creation and retention rules and create new data structures, to analyze and develop information processing algorithms, to create, build, test and debug programs using structural and object-oriented programming principles, to understand artificial intelligence technologies and robotics framework, to understand the database composition and management, to create and maintain databases, to overview of the World Wide Web technologies, analyze and develop content management systems, to create dynamic elements and security sub-systems for Web, to apply computer graphics and information ...

  Provider NameVilnius Business College, Public Institution, Contact address Kalvarijų g. 125

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 9. Business informatics

  Programos tikslas - parengti aukštos kvalifikacijos verslo informatikos specialistus, gebančius kokybiškai projektuoti, diegti ir kurti verslą padedančias valdyti informacines sistemas ir technologijas, projektuoti informacinių sistemų infrastruktūrą, diegti ir derinti programinės įrangos paketus, kurti ir valdyti dideles duomenų saugyklas ir žinių bazes. Programa skirta tam, kad baigęs ją specialistas galėtų savarankiškai atlikti tyrimus, mokėtų vertinti tyrimų rezultatus, gebėtų kritiškai vertinti ir taikyti teorines ir praktines IKT naujoves. Būsimieji verslo informatikos magistrai studijuoja taikomosios informatikos mokslo tyrimų metodologiją, informacinių sistemų projektavimą, dirbtinio intelekto teorijos taikymą informacinėse sistemose, sistemų ir žinių inžineriją, verslo organizacijų žinių valdymą, šiuolaikines duomenų bazes, informacinių sistemų projektų ir kokybės valdymą, sprendimų rengimo sistemas, lygiagrečiuosius išskirstytus skaičiavimus duomenų saugyklų technologijas, elektroninio verslo vadybą elektroninių paslaugų kūrimo technologijas, inovacinius strateginio valdymo modelius ir kitus alternatyviai pasirenkamus dalykus. Studijų metu atliekamas baigiamojo magistrinio darbo projektas verslo įmonėje. ...

  Provider NameMykolas Romeris University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 10. Business informatics

  Students study the general university subjects, extend their knowledge in higher mathematics, study discreet mathematics, computer architecture, algorithm theory, data structures and models, operation systems, programming languages and object programming, theory of systems, graphic models of activity processes, Internet technologies, systems of data base processing, information system design, artificial intellect, technologies of data extraction, theory of economics, state finances, enterprise finances, enterprise accounting, computer-based accounting systems, E-banking technologies, financial data bases, statistics, econometry, modelling and prediction of economics. During the fourth year of studies the students perform their 12 week professional practise (480 hours). They are given the possibility to perform it in business firms and and in the firms of information technologies, banks, etc. In this way, pratical knowledge obtained at the university is consolidated, and the professional skills of both information science and finance specialist are developed in practical activities. ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania

Pages