• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 69 items
 1. Entreprenör elinstallation- Auktoriserad elinstallatör

  Utbildningen Entreprenör elinstallation - Auktoriserad elinstallatör ger dig som inte har möjlighet att satsa på heltidsstudier en utmärkt möjlighet att kombinera ditt arbete med studier för att utveckla din kompetens inom elområdet. Utbildningen löper över 3 terminer och de studerande träffas 1 dag i veckan under terminerna. Ett upplägg som är mycket uppskattat. Vid de fysiska träffarna finns lärare på plats hela tiden både för teorigenomgångar och praktiska laborationer i vårt fullutrustade ellaboratorium samt sker det ett värdefullt erfarenhetsutbyte mellan de studerande. Förutom de eltekniska kurserna läser du också en kurs i företagsekonomi och en kurs i entreprenadjuridik. Du får dessutom en inblick i den nya ellagen och vad som gäller kring egenkontrollprogram etc. Utbildningen leder fram till den teoretiska kompetensen för A-behörighet och efter utbildningen och examen kan den studerande ansöka om auktorisation hos Elsäkerhetsverket. Utbildningen leder till arbete som ansvarig installatör för installationer inom industri, fastigheter och elanläggningar. Kursinnehållet riktar sig i huvudsak mot Auktoriserad elinstallatör enligt Elsäkerhetsverkets bestämmelser 2017:4. Observera att Elsäkerhetsverkets praktikkrav för att beviljas behörighet måste vara uppfyllda! (Obs! Separat ansökan till Elsäkerhetsverket!) Praktik kan förvärvas både före och efter utbildningen.Om du vill ha koll på vad som gäller kring el-behörigheter så rekommenderar vi att du läser igenom följande:http://www.elsakerhetsverket.se/globa ...

  Provider NameHässleholms kommun, Yrkeshögskolan Syd

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Entreprenör elinstallation- Auktoriserad elinstallatör

  Utbildningen Entreprenör elinstallation - Auktoriserad elinstallatör ger dig som inte har möjlighet att satsa på heltidsstudier en utmärkt möjlighet att kombinera ditt arbete med studier för att utveckla din kompetens inom elområdet. Utbildningen löper över 3 terminer och de studerande träffas 1 dag i veckan under terminerna. Ett upplägg som är mycket uppskattat. Vid de fysiska träffarna finns lärare på plats hela tiden både för teorigenomgångar och praktiska laborationer i vårt fullutrustade ellaboratorium samt sker det ett värdefullt erfarenhetsutbyte mellan de studerande. Förutom de eltekniska kurserna läser du också en kurs i företagsekonomi och en kurs i entreprenadjuridik. Du får dessutom en inblick i den nya ellagen och vad som gäller kring egenkontrollprogram etc. Utbildningen leder fram till den teoretiska kompetensen för A-behörighet och efter utbildningen och examen kan den studerande ansöka om auktorisation hos Elsäkerhetsverket. Utbildningen leder till arbete som ansvarig installatör för installationer inom industri, fastigheter och elanläggningar. Kursinnehållet riktar sig i huvudsak mot Auktoriserad elinstallatör enligt Elsäkerhetsverkets bestämmelser 2017:4. Observera att Elsäkerhetsverkets praktikkrav för att beviljas behörighet måste vara uppfyllda! (Obs! Separat ansökan till Elsäkerhetsverket!) Praktik kan förvärvas både före och efter utbildningen.Om du vill ha koll på vad som gäller kring el-behörigheter så rekommenderar vi att du läser igenom följande:http://www.elsakerhetsverket.se/globa ...

  Provider NameHässleholms kommun, Yrkeshögskolan Syd

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Entreprenör elinstallation- Auktoriserad elinstallatör

  Utbildningen Entreprenör elinstallation - Auktoriserad elinstallatör ger dig som inte har möjlighet att satsa på heltidsstudier en utmärkt möjlighet att kombinera ditt arbete med studier för att utveckla din kompetens inom elområdet. Utbildningen löper över 3 terminer och de studerande träffas 1 dag i veckan under terminerna. Ett upplägg som är mycket uppskattat. Vid de fysiska träffarna finns lärare på plats hela tiden både för teorigenomgångar och praktiska laborationer i vårt fullutrustade ellaboratorium samt sker det ett värdefullt erfarenhetsutbyte mellan de studerande. Förutom de eltekniska kurserna läser du också en kurs i företagsekonomi och en kurs i entreprenadjuridik. Du får dessutom en inblick i den nya ellagen och vad som gäller kring egenkontrollprogram etc. Utbildningen leder fram till den teoretiska kompetensen för A-behörighet och efter utbildningen och examen kan den studerande ansöka om auktorisation hos Elsäkerhetsverket. Utbildningen leder till arbete som ansvarig installatör för installationer inom industri, fastigheter och elanläggningar. Kursinnehållet riktar sig i huvudsak mot Auktoriserad elinstallatör enligt Elsäkerhetsverkets bestämmelser 2017:4. Observera att Elsäkerhetsverkets praktikkrav för att beviljas behörighet måste vara uppfyllda! (Obs! Separat ansökan till Elsäkerhetsverket!) Praktik kan förvärvas både före och efter utbildningen.Om du vill ha koll på vad som gäller kring el-behörigheter så rekommenderar vi att du läser igenom följande:http://www.elsakerhetsverket.se/globa ...

  Provider NameHässleholms kommun, Yrkeshögskolan Syd

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Projektledare Elinstallation

  Utbildningen för dig med tidigare yrkeserfarenhet från elinstallation och som vill gå vidare i karriären. Du tar steget till en roll som projektledare och leder arbetslag med elektriker. Du får lära dig att leda installationsprojekt med fokus på både arbetsledning, ekonomi och kvalitetsaspekter.YRKESROLLENI din yrkesroll har du en ledande roll med mycket ansvar. Du jobbar på projekt inom elinstallationer och har ofta ansvar över ett arbetslag med elektriker. Du lär dig att leda elinstallationsprojekt och får kompetens att ansvara över ett arbetslag som arbetar med elinstallationer.Efter utbildningen kan du  jobba som projektledare för elinstallationer och leda ett arbetslag av elektriker. Dina arbetsuppgifter kan då bestå av att:- Leda och planera projekt inom elinstallationsområdet- Leda ett arbetslag av elinstallatörer- Fatta ekonomiska och tekniska beslut i projekten- Utveckla långsiktiga och lönsamma relationer med beställare och samarbetspartnersNy teknik med smarta nät, elbilar, miljökrav och ett kraftigt ökat fokus på energieffektivisering har gjort att behovet av utbildad arbetskraft ökat och kompetensutveckling krävs för att hålla sig attraktiv på arbetsmarknaden. Med examen i Projektledning Elinstallation får du möjligheter att utveckla dig inom en arbetsmarknad som blir alltmer betydelsefull för ett hållbarare samhälle.UTBILDNINGENUtbildningen är till för dig som har arbetat som elektriker i minst två år och vill ta nästa steg. Du fördjupar dina kunskaper inom elinstallationer, elmaskiner, elkraft oc ...

  Provider NameStiftelsen Stockholms Tekniska Institut

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Projektledare Elinstallation

  Utbildningen för dig med tidigare yrkeserfarenhet från elinstallation och som vill gå vidare i karriären. Du tar steget till en roll som projektledare och leder arbetslag med elektriker. Du får lära dig att leda installationsprojekt med fokus på både arbetsledning, ekonomi och kvalitetsaspekter.YRKESROLLENI din yrkesroll har du en ledande roll med mycket ansvar. Du jobbar på projekt inom elinstallationer och har ofta ansvar över ett arbetslag med elektriker. Du lär dig att leda elinstallationsprojekt och får kompetens att ansvara över ett arbetslag som arbetar med elinstallationer.Efter utbildningen kan du  jobba som projektledare för elinstallationer och leda ett arbetslag av elektriker. Dina arbetsuppgifter kan då bestå av att:- Leda och planera projekt inom elinstallationsområdet- Leda ett arbetslag av elinstallatörer- Fatta ekonomiska och tekniska beslut i projekten- Utveckla långsiktiga och lönsamma relationer med beställare och samarbetspartnersNy teknik med smarta nät, elbilar, miljökrav och ett kraftigt ökat fokus på energieffektivisering har gjort att behovet av utbildad arbetskraft ökat och kompetensutveckling krävs för att hålla sig attraktiv på arbetsmarknaden. Med examen i Projektledning Elinstallation får du möjligheter att utveckla dig inom en arbetsmarknad som blir alltmer betydelsefull för ett hållbarare samhälle.UTBILDNINGENUtbildningen är till för dig som har arbetat som elektriker i minst två år och vill ta nästa steg. Du fördjupar dina kunskaper inom elinstallationer, elmaskiner, elkraft oc ...

  Provider NameStiftelsen Stockholms Tekniska Institut

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Elkraftingenjör

  Behovet av elkraftingenjörer är exceptionellt stort nu och framöver. Du som idag arbetar som elektriker kan vidareutbilda dig till elkraftingenjör och öka din kompetens inom bl a eldistribution, elsäkerhet och nätplanering. Eftersom utbildningen är deltid på distans kan du arbeta samtidigt som du studerar. I utbildningen ingår teorikurserna för allmän behörighet. Efter utbildningen, som har formats tillsammans med branschen, har du kompetens att arbeta som elkraftingenjör och ha en betydande roll i projektets alla tekniska faser, från projektering till driftsättning inom elkraftsbolag, elnätsbolag eller företag verksamma inom elkraft. Välkommen till en yrkesutbildning som tar dig vidare med full kraft. YRKESROLLER-Elkraftingenjör-Elingenjör-ElkraftteknikerARBETSUPPGIFTER-Utveckling, effektivisering och optimering av elkraftanläggningar.-Identifiera och analysera förbättrings-, och problemområden och föreslå lösningar för dessa med utgångspunkt från kvalité-, säkerhet-, --ekonomi och miljöhänseende. -Planering, konstruktion och beredning av elnät och elkraftanläggningar.-Idrifttagning, drift och service av elkraftanläggningar.-Planera och driva projekt och uppdrag inom elkraft.UTBILDNINGENS UPPLÄGGElkraftingenjör är en yrkeshögskoleutbildning på 2,5 år (280 YH-poäng) som genomförs på halvtid på distans med sju obligatoriska träffar. Det innebär att du kan bo var som helst i landet och följa utbildningen från din hemort. Att du kan fortsätta att arbeta parallellt med dina studier ger dig oanade möjligheter.KURSER ...

  Provider NameCampus Nyköping

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Elkraftingenjör

  Behovet av elkraftingenjörer är exceptionellt stort nu och framöver. Du som idag arbetar som elektriker kan vidareutbilda dig till elkraftingenjör och öka din kompetens inom bl a eldistribution, elsäkerhet och nätplanering. Eftersom utbildningen är deltid på distans kan du arbeta samtidigt som du studerar. I utbildningen ingår teorikurserna för allmän behörighet. Efter utbildningen, som har formats tillsammans med branschen, har du kompetens att arbeta som elkraftingenjör och ha en betydande roll i projektets alla tekniska faser, från projektering till driftsättning inom elkraftsbolag, elnätsbolag eller företag verksamma inom elkraft. Välkommen till en yrkesutbildning som tar dig vidare med full kraft. YRKESROLLER-Elkraftingenjör-Elingenjör-ElkraftteknikerARBETSUPPGIFTER-Utveckling, effektivisering och optimering av elkraftanläggningar.-Identifiera och analysera förbättrings-, och problemområden och föreslå lösningar för dessa med utgångspunkt från kvalité-, säkerhet-, --ekonomi och miljöhänseende. -Planering, konstruktion och beredning av elnät och elkraftanläggningar.-Idrifttagning, drift och service av elkraftanläggningar.-Planera och driva projekt och uppdrag inom elkraft.UTBILDNINGENS UPPLÄGGElkraftingenjör är en yrkeshögskoleutbildning på 2,5 år (280 YH-poäng) som genomförs på halvtid på distans med sju obligatoriska träffar. Det innebär att du kan bo var som helst i landet och följa utbildningen från din hemort. Att du kan fortsätta att arbeta parallellt med dina studier ger dig oanade möjligheter.KURSER ...

  Provider NameCampus Nyköping

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Elkonstruktör

  Ett ökat byggande av bostäder och andra lokaler kräver installationsingenjörer med både teoretisk och praktiska kunskaper inom elkonstruktion. Nybyggnationer blir alltmer komplexa med högt tekniskt innehåll och höga krav på energieffektivitet. Anställningsbehovet är stort och enligt våra branschkontakter behöver branschen anställa över 700 elkonstruktörer/ingenjörer under de kommande 3-5 åren. Utbildningen är framtagen tillsammans med representanter från branschen, vilket garanterar att du får rätt kunskaper. Välkommen till en utbildning för dig som brinner för ny teknik.YRKESROLLER-Elkonstruktör-ElingenjörARBETSUPPGIFTER-Konstruera och projektera en elanläggning utifrån de lagar, regler, standarder och säkerhetskrav som föreligger på området inom angiven tidsram.-Planera, utföra och ta ansvar för elkonstruktion i projekt.-Omsätta kundkrav och önskemål till tekniska systemlösningar.-Analysera en elanläggning utifrån ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv och föreslå förbättringar.-Samordna installationsprocessen med andra disciplinerUTBILDNINGENS UPPLÄGGElkonstruktör på Campus Nyköping är en yrkeshögskoleutbildning för dig som är utbildad elektriker och har jobbat minst ett par år inom elinstallation eller liknande. Utbildningen är 3 år lång, (315 YH-poäng) och genomförs på halvtid och distans med sex fysiska träffar. Att du kan fortsätta arbeta parallellt med dina studier ger dig oanade möjligheter.KURSER-Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar-Belysningsprojektering-CAD ...

  Provider NameCampus Nyköping

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Elkonstruktör

  Ett ökat byggande av bostäder och andra lokaler kräver installationsingenjörer med både teoretisk och praktiska kunskaper inom elkonstruktion. Nybyggnationer blir alltmer komplexa med högt tekniskt innehåll och höga krav på energieffektivitet. Anställningsbehovet är stort och enligt våra branschkontakter behöver branschen anställa över 700 elkonstruktörer/ingenjörer under de kommande 3-5 åren. Utbildningen är framtagen tillsammans med representanter från branschen, vilket garanterar att du får rätt kunskaper. Välkommen till en utbildning för dig som brinner för ny teknik.YRKESROLLER-Elkonstruktör-ElingenjörARBETSUPPGIFTER-Konstruera och projektera en elanläggning utifrån de lagar, regler, standarder och säkerhetskrav som föreligger på området inom angiven tidsram.-Planera, utföra och ta ansvar för elkonstruktion i projekt.-Omsätta kundkrav och önskemål till tekniska systemlösningar.-Analysera en elanläggning utifrån ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv och föreslå förbättringar.-Samordna installationsprocessen med andra disciplinerUTBILDNINGENS UPPLÄGGElkonstruktör på Campus Nyköping är en yrkeshögskoleutbildning för dig som är utbildad elektriker och har jobbat minst ett par år inom elinstallation eller liknande. Utbildningen är 3 år lång, (315 YH-poäng) och genomförs på halvtid och distans med sex fysiska träffar. Att du kan fortsätta arbeta parallellt med dina studier ger dig oanade möjligheter.KURSER-Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar-Belysningsprojektering-CAD ...

  Provider NameCampus Nyköping

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Drift- och underhållstekniker vid vatten-, värmeverk, biogasanläggning

  Drift- och underhållstekniker vid vatten-, värmeverk, biogasanläggning är en Yrkeshögskoleutbildning på 1,5 år. Arbeta med hållbar utveckling och ny teknik inom främst vattenrening, värme- och kraftvärmeverk, bioga­sanläggningar för att framställa, ta hand om och distri­buera, vatten, värme och energi.Att förstå och hantera tekniken inom vatten-, värme och biogasteknik är ett stort och växande område med många kommunala och även privata bolag.Omställningen till ett hållbart samhälle tar sin början i hållbara hushåll och kommuner. Ny teknik, nya lösningar och smarta effektiviseringar driver utvecklingen till ett samhälle som bygger på kretslopp där vi inte förbrukar mer av jordens resurser än vad som kan återskapas.YrkesrollDrift- och underhållstekniker vid: Vatten- och avloppsverk, Kraftvärmeverk eller BiogasanläggningSamarbetenGrästorps kommun, Högskolan Väst, Innovatum, Leva i Lysekil AB, Lidköping energi AB, Lilla Edet kommun, Melleruds kommun, Rena Hav AB, Säffle Kommun, Trollhättan energi AB, Vänersborgs kommun, Uddevalla energi, Väst vatten AB ...

  Provider NameKunskapsförbundet Väst, Vuxenutbildningen

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages