• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 13 items
 1. Master's degree in applied statistics (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) demonstrate mastery of statistical thinking, autonomously perform statistical analyses and provide statistical advice, cooperate with experts in the field of research, share knowledge and results, communicate professionally and express themselves in writing, define problems, predict results and seek optimal solutions, critically evaluate information and find sources, directly transfer knowledge into practice and understand the difficulties that can arise in this process; communicate in an international environment, (subject-specific competences) autonomously perform all stages of high-quality statistical analysis in a selected field, from planning research to working with data, selection of suitable methodology and interpretation, expand their knowledge with new or alternative approaches and draw ideas from related problems, use complex IT (programming) tools to arrange and analyse data and present results. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. Master's degree in mathematical statistics (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) use abstraction and analyse problems, synthesise and critically assess solutions, apply knowledge in practice, share knowledge, communicate professionally and express themselves in writing, search for sources and critically assess information, undertake autonomous professional work and work in an (international) group, develop professional responsibility and ethics, (subject-specific competences) demonstrate mastery of basic knowledge of mathematical statistics, demonstrate mastery of the latest statistical approaches in individual fields, draw ideas and solutions from related problems, transfer new knowledge to their own field, solve complex and demanding methodological problems, critically assess various approaches, use complex IT (programming) tools. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 3. Doctorate in the field of statistics (no legal status)

  Students will be able to: carry out creative and autonomous research, address the scientific problems of future employers, define a research problem and seek optimal solutions, integrate existing methods and develop new methods and evaluate them critically using clearly defined criteria based on statistical theory, critically assess research results, transfer new knowledge into practice, communicate in an international environment. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 4. Professional Bachelor's Degree in Statistics Mathematics, Statistics Mathematician (LU)

  - to study basic courses of different sub-branches of mathematics; - to master courses of mathematical statistics and economics of mathematics; - to be able to use computer and special computer packages; - to accomplish a practice period in statistics or development of mathematical models of economy in a state or a private enterprise; - to develop and defend in public a Bachelor thesis, which requires understanding of various study courses of mathematics and particularly the courses on theory of probability and mathematical statistics and their mutual interconnections; - demonstrates practical application of basics of mathematics, statistics and computer science in concrete mathematical and statistical problem solving. The purpose of the professional higher education study programme Mathematician Statistician is to train qualified mathematicians and statisticians for Latvian State institutions as well as for the state and private structural units of national economy. Competences:1. of The KNOWLEDGE at the level of notion: 1.1. European Union Convention on personal data protection; 1.2. local and international economic environment, market development trends and perspectives; 1.3. international financial and securities markets; 1.4. Latvian and international legal provisions related to the work in the profession. 2. The KNOWLEDGE at the level of understanding of: 2.1. economy development; 2.2. statistical theories; 2.3. professional terminology in the official language and at least two foreign languages; 2 ...

  Awarding body- University of Latvia

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Survey Statistician

  A képzés célja statisztikusok képzése, akik társadalomtudományi elméleti és gyakorlati, valamint matematikai, statisztikai ismereteik birtokában felkészültek a társadalom- és piackutatásban alkalmazott statisztikai adatelemzésre, rendelkeznek a nagy adatbázisok kezeléséhez és elemzéséhez (adatbányászat) szükséges alapvető ismeretekkel. Képesek új eljárások elsajátítására és alkalmazására, statisztikai tudásuk szakirányú kiegészítésével egyéb tudományterületek, így például közgazdaságtan, egészségügy területén statisztikai elemzések végzésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A survey statisztikus a) tudása Megértette és elsajátította a társadalom- és piackutatásban alkalmazott statisztikai matematika alapismereteit, a vektorterek alapfogalmait, lineáris leképezéseket és mátrixokat, a matematikai analízis alapfogalmait, a deriválást és integrálást egy- és többváltozós esetben. Ismeri a társadalomtudományok alapvető összefüggéseit a mai magyar társadalom szerkezete, demográfiai helyzete, a társadalmi egyenlőtlenségek, a társadalmi változásokat leíró elméletek, a piaci mechanizmusok működésének közgazdasági szabályai vonatkozásában. Ismeri a piac- és a társadalomkutatásban, illetve döntés előkészítésben alkalmazott statisztika elméletét és módszertanát, a legfontosabb nemzetközi szakirodalmat, és ismeri a vonatkozó angol nyelvű szakkifejezéseket a valószínűségi mező, egy- és többváltozós valószínűség-eloszlások és momentumaik, a feltétel ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. üzleti adatelemző

  A képzés célja, hogy fejlessze és erősítse az üzleti intelligencia és a data science területhez tartozó  szakmai ismereteket, elsődlegesen az elemzési kompetenciák vonatkozásában. Elsősorban azokat a munkavállalókat szólítja meg, akiknek munkájukhoz szükségük van az üzleti intelligencia és a data science által nyújtott elméleti és gyakorlati támogatásra, valamint üzleti intelligencia rendszert akarnak kialakítani, fejleszteni, működtetni.           A képzés során elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek:- vállalati architektúra menedzsment;- üzleti intelligencia és részterületei;- döntéselmélet, döntéstámogató rendszerek, vezetői döntések támogatása, kontrolling;- adattárházak, adatminőség és menedzsmentje;- üzleti analitika, vizualizáció és analitika, az adatelemzés eszközei, módszerei;- üzleti teljesítménymenedzsment;- intelligens alkalmazások, big data technológiák;- adatbányászat folyamata, modelljei, webbányászat és szövegbányászat;- informatikai vezetési ismeretek, IT Projekt menedzsment.      A képzés során elsajátítandó kompetenciák:- a hallgató képes lesz adatmenedzsment/adatéletciklushoz kötődő feladatok megoldására;- a hallgató le tudja fordítani az üzleti kihívásokat analitikai problémákká;- a hallgató képes lesz üzleti analitikai problémák felismerésére és megoldására;- a hallgató fel tud ismerni és meg tud oldani adat, web és szövegbányászati problémákat;- a hallgató ismeri az adatelemzés legújabb technológiáit, képes lesz ”big data” menedzsment feladatok azonosítására és megoldására;- a ...

  Awarding bodyBudapesti Corvinus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Bachelor's Degree in Statistics and Actuarial- Financial Mathematics. Department of Mathematics. Faculty of Sciences. University of the Aegean.

  - Have knowledge of the cognitive fields of Statistics, Actuarial Science, and Financial Mathematics. - Know how to use composite mathematical methods in order to resolve statistical, actuarial and financial mathematical problems. - Acquire a noteworthy mathematical background, along with the acquisition of sufficient knowledge about Information Technology, Accounting, and Economics. - Combine the advanced competences of a positive science and business executive. - Are capable of acquiring professional experience (through Practical Training) in Public Agencies and Insurance or Financial Businesses and Organisations. - Know and assess business risks. - Know and decide about the pricing of goods and services. - Know and prepare insurance, financing, or pension plans and investment programmes. - Know how to study the method of allocating limited resources in time. - Know how to prepare (plan and implement) statistical studies and research in every market field. ...

  Awarding bodyUniversity of the Aegean

  Category: Qualifications Location: Greece
 8. Master’s Degree in "Statistics and Actuarial- Financial Mathematics". Department of Mathematics. Faculty of Sciences. University of the Aegean.

  - Acquisition of specialised scientific background on the cognitive fields of Statistics, Actuarial Science, and Financial Mathematics. - Specialisation on the use of composite techniques and tools in statistics (Direction A) and in actuarial and financial mathematics (Direction B) for the preparation of statistical, financial, and actuarial studies. - Acquisition of specialised competences and skills for the preparation of a robust study and for conducting research. - Specialisation required by the most recent scientific and technological developments, in combination with the specific characteristics and needs of modern Greek and European reality. - Preparation for postgraduate studies of doctoral level. ...

  Awarding bodyUniversity of the Aegean

  Category: Qualifications Location: Greece
 9. Doctorate in "Statistics and Actuarial- Financial Mathematics". Department of Mathematics. Faculty of Sciences. University of the Aegean.

  - Competence of conducting autonomous research in Statistics and Actuarial - Financial Mathematics. - Competence of resolving statistical, actuarial and financial problems and of developing new methods, models, techniques and tools for the resolution thereof. - Competence of participating in interuniversity and cross-university research groups and of participating in international and local research programmes. ...

  Awarding bodyUniversity of the Aegean

  Category: Qualifications Location: Greece
 10. VOCATIONAL TRAINING DIPLOMA (DIPLOMA EPAGGELMATIKIS EIDIKOTITAS I.E.K.)- SPECIALTY: STATISTICAL MARKET RESEARCH AND POLLING SPECIALIST

  Knowledge • Know the special principles and concepts, the content and scientific vocabulary of their specialty. • Analyze information that enables them to understand their work field.• Possess at an adequate level the methods and procedures of the new technologies. • Know the safety and hygiene requirements and the relevant actions for their specialty.Skills • Hold a wide range of cognitive and practical skills of their specialty. • Apply with fluency a range of specialized techniques in their field of expertise. • Solve in a creative manner specific problems that arise in their working environment. • Have communication skills at the level of theoretical and technical information in subjects of their expertise. • Handle with expertise the required technological equipment of their specialty.Competences • Operate with autonomy in their field of work and have the ability to supervise others, depending on their specialty and in the context of their duties.• Engage effectively in group work.• Act within the scope of their specialty according to the principles of the professional ethics. • Develop initiatives in specific fields of their specialty. ...

  Awarding bodyE.O.P.P.E.P. (National Organisation for the Certification of Qualifications & Vocational Guidance)

  Category: Qualifications Location: Greece

Pages