• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 42 items
 1. Study in the Czech Republic

  Study in the Czech Republic is a resource for information about higher education in the Czech Republic. It provides essential information about the higher education system, study opportunities and student´s life in the Czech Republic.  Read more: http://www.studyin.cz/ ...

  Provider NameStudy in the Czech Republic

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 2. Info absolvent

  Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práceVítáme Vás v informačním systému ISA+, který Vám nabízí pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy. Najdete zde všechny školy a obory vzdělání, informace k přechodu na trh práce i do dalšího vzdělávání. Při výběru povolání Vám pomůže i Profi test nebo videoukázky technických profesí. Velkým přínosem je ISA+ pro žáky se zdravotním postižením i pro žáky se studijními problémy. ...

  Provider NameNárodní ústav pro vzdělávání

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 3. Rejstřík škol- Register of schools (except tertiary education)

  Adresář škol a školských zařízení (kromě vysokých škol) - Register of schools (except tertiary education). ...

  Provider NameMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 4. Přehled vysokých škol (veřejné, soukromé, státní)

  Přehled vysokých škol (veřejné, soukromé, státní) - Overview of schools of tertiary education (public, private, state) ...

  Provider NameMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 5. Information about Czech education system

  General information about the system (different cycles, their length, language of instruction,...)   http://www.studyin.cz/higher-education-system/   http://www.czech-universities.com/clanek/5572-czech-higher-education-system   http://www.european-funding-guide.eu/articles/funding-overview/higher-education-czech-republic   http://www.msmt.cz/uploads/Areas_of_work/higher_education/Higher_Education_in_the_Czech_Republic_2008.pdf   ...

  Provider NameMinistry of Education, Youth and Sports

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 6. SET středních škol

  Vzdělávací nabídka oborů středních škol a konzervatoří. ...

  Provider NameMinistry of Education, Youth, and Sports Czech Republic

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 7. SET vyšších odborných škol

  Vzdělávací nabídka vyšších odborných škol. ...

  Provider NameMinistry of Education, Youth, and Sports Czech Republic

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 8. DAT.cz

  Databáze DAT CZ pomáhá uživatelům, kteří chtějí doplnit nebo rozšířit svou kvalifikaci, najít vhodnou vzdělávací akci či seminář ve zvoleném oboru i regionu. Zdrojem údajů v databázi jsou přímo konkrétní vzdělávací společnosti, které mají zájem prezentovat a nabízet své akce prostřednictvím služeb serveru DAT CZ. V současné době tato databáze obsahuje širokou nabídku vzdělávacích kurzů z celé České republiky. ...

  Provider NameTrexima, a. s.

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 9. Universities in the Czech Republic

  In the Czech Republic, there are 26 public, 2 state and 39 private higher education institutions.   ...

  Provider NameMinistry of Education, Youth and Sports

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 10. BTSA analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques

  Au sein d'un laboratoire, le technicien ANABIOTEC met en oeuvre et procède à des analyses et à des contrôles dans les domaines de la biologie, la microbiologie, la chimie et les biotechnologies. Les objectifs : Le BTSA ANABIOTEC forme aux fonctions de technicien de laboratoire. L'élève apprend la préparation et la mise en oeuvre des analyses indispensables en biologie, biochimie, microbiologie et chimie ainsi que la réalisation de procédés biotechnologiques. Il est entrainé au fonctionnement des différents appareillages et à la prise de mesures. Il sait organiser son travail, gérer les équipements et les consommables ainsi que les déchets générés. Il est capable de travailler en respectant les recommandations d'hygiène et de sécurité, la réglementation et la démarche qualité adaptées. Il sait concevoir un plan de contrôle et mettre en place un système analytique, en fonction de l'objectif souhaité, avec toutes les étapes nécessaires. Sa formation porte aussi sur la validation, l'interprétation et la restitution des résultats aux clients ou à sa hiérarchie. Outre des analyses de contrôle, ce technicien peut participer à la mise en place de dispositifs expérimentaux pour des travaux de recherche. Les débouchés :Le technicien supérieur en ANABIOTEC peut exercer des fonctions de recherche et de développement ou des fonctions d'analyse et de contrôle dans l'industrie, dans des organismes de recherche de developpement, dans des laboratoires prestataires de services publics ou privés dans les secteurs de l'agroalimen ...

  Provider NameLycée enseignement général et technologique agricole Frédéric Bazille

  Category: Learning Opportunities Location: France, Languedoc-Roussillon (Montpellier)

Pages