• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 37 items
 1. Põllu- ja aiasaaduste tootmine

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=390 ...

  Provider NameEesti Maaülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 2. Aiandus

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=119257 ...

  Provider NameEesti Maaülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 3. Hortonomi (AMK), rakennettu ympäristö

  Alan perustöitä opitaan ensimmäisen vuoden aikana esimerkiksi Lepaan puistoympäristön rakennus- ja hoitotöissä Rakennetun ympäristön perusmoduuleita ovat:   Asuinympäristön rakentamisen ja hoidon työmenetelmät Asuinympäristön suunnittelu ja rakenteet Kasvullinen ympäristö Viher- ja puutarha-alan toimintaympäristö Ympäristön rakenne- ja toteutustekniikka Sustainable land-use management työharjoittelu asiantuntijaharjoittelu Rakennetun ympäristön profiloivissa moduuleissa painotetaan joko suunnittelijan tai viherrakentajan / ylläpitäjän ammattilaisen osaamista. Profiloivia moduuleita valitaan seitsemän. Voit valita ne erilaisista vaihtoehtoista, joita ovat esimerkiksi: Toiminnalliset ympäristöt Rakennetun ympäristön rakennuttaminen Rakennetun ympäristön hallinta Rakentamisen ja ylläpidon toteutus Ympäristön korjausrakentaminen ja ylläpito Yksityiset ja puolijulkiset ulkotilat Julkiset ulkotilat Muuttuva suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito Yrittäminen ja palvelun tuottaminen Voit valita profiloivia opintokokonaisuuksia myös muiden HAMKin yksiköiden sekä Lahden ammattikorkeakoulun ja Laurea ammattikorkeakoulun tarjonnasta.   Koulutuksen toteutus Hortonomi (AMK) -tutkinnon voit suorittaa joko päiväopiskeluna tai monimuotoisesti työn ohessa. Voit valita moduulikohtaisesti, miten opiskelet: Päiväopiskelu tiimimäisesti koulun tuotantoyksiköiltä ja ulkopuolelta tulleiden toimeksiantojen perusteella. Oppimisen tueksi on harjoituksia, tietoiskuja, luentoja, yrityskäyntejä. Monimuoto-opiskelu työn ohessa: Opinnoissa ...

  Provider NameHämeen ammattikorkeakoulu, Lepaa

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Hortonomi (AMK), puutarhatalous

  Ensimmäisen vuoden aikana opitaan alan perustöitä, esimerkiksi sadonkorjuu- ja viljelytöissä tai kasvatuskokeissa. Opintojen edetessä opiskelet enemmän projektiluonteisesti ja ongelmalähtöisesti. Opiskelet myös verkossa – etenkin työelämää kehittävissä projekteissa, joita teet joko yksin tai ryhmissä. Opinnot koostuvat perusmoduuleista ja profiloivista moduuleista. Moduuli on 15 opintopisteen laajuinen, noin 8 viikkoa kestävä kokonaisuus, joka on lähtöisin työelämän ilmiöstä tai tarpeesta. Puutarhatalouden perusmoduuleita ovat: Puutarhakasvien tuotantoympäristöt Kasvutekijöiden hallinta Puutarhakasvien viljelytekniikka Viher- ja puutarha-alan toimintaympäristö Puutarhakasvien tuotetietous Sustainable land-use management and bioeconomy Työharjoittelu Asiantuntijaharjoittelu Opinnäytetyö Lisäksi profiloit osaamistasi seitsemällä moduulilla. Voit valita ne erilaisista vaihtoehdoista, joita ovat esimerkiksi: Viljelytaidot Tutkimus ja tuotekehitys puutarhataloudessa Avomaatuotannon suunnittelu ja kehittäminen Kasvihuonetuotannon suunnittelu ja kehittäminen Yrittäminen ja palvelujen tuottaminen Viljelytaidot Puutarha-alan kauppa ja neuvonta Työnjohto- ja työyhteisötaidot puutarha-alalla Työelämän kehitysprojekti puutarha- ja viheralalla Puutarha- ja viheralan tarjonnan lisäksi voit valita profiloivia opintokokonaisuuksia myös muiden HAMKin yksiköiden sekä Lahden ammattikorkeakoulun ja Laurea ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Työharjoittelu 15 opintopistettä tehdään yleensä toisen opintovuoden jälkeen ja asiantuntij ...

  Provider NameHämeen ammattikorkeakoulu, Lepaa

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Hortonomi (AMK), rakennettu ympäristö

  Alan perustöitä opitaan ensimmäisen vuoden aikana esimerkiksi Lepaan puistoympäristön rakennus- ja hoitotöissä. Rakennetun ympäristön ydinosaamisen moduuleita ovat:   Asuinympäristön rakentamisen ja hoidon työmenetelmät Asuinympäristön suunnittelu ja rakenteet Kasvullinen ympäristö Viher- ja puutarha-alan toimintaympäristö Ympäristön rakenne- ja toteutustekniikka Sustainable land-use management and bioegonomy työharjoittelu asiantuntijaharjoittelu Rakennetun ympäristön profiloivissa moduuleissa painotetaan joko suunnittelijan tai viherrakentajan / ylläpitäjän ammattilaisen osaamista. Profiloivia moduuleita valitaan seitsemän näistä vaihtoehdoista: Toiminnalliset ympäristöt Rakennetun ympäristön rakennuttaminen Rakennetun ympäristön hallinta Uudiskohteen rakentaminen ja kunnosapito Kiinteistön piha-alueen korjaus ja ylläpito Ympäristön rakenne- ja toteutustekniikka Yksityiset ja puolijulkiset ulkotilat Julkiset ulkotilat Muuttuva suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito Yrittäminen ja palvelun tuottaminen Voit valita profiloivia opintokokonaisuuksia myös muiden HAMKin yksiköiden sekä Lahden ammattikorkeakoulun ja Laurea ammattikorkeakoulun tarjonnasta.   Koulutuksen toteutus Hortonomi (AMK) -tutkinnon voit suorittaa joko päiväopiskeluna tai monimuotoisesti työn ohessa. Voit valita moduulikohtaisesti, miten opiskelet: Päiväopiskelu tiimimäisesti koulun tuotantoyksiköiltä ja ulkopuolelta tulleiden toimeksiantojen perusteella. Oppimisen tueksi on harjoituksia, tietoiskuja, luentoja, yrityskäyntejä. Monimuoto-opiskel ...

  Provider NameHämeen ammattikorkeakoulu, Lepaa

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Hortonomi (AMK), puutarhatalous

  Ensimmäisen vuoden aikana opitaan alan perustöitä, esimerkiksi sadonkorjuu- ja viljelytöissä tai kasvatuskokeissa. Opintojen edetessä opiskelet enemmän projektiluonteisesti ja ongelmalähtöisesti. Opiskelet myös verkossa – etenkin työelämää kehittävissä projekteissa, joita teet joko yksin tai ryhmissä. Opinnot koostuvat perusmoduuleista ja profiloivista moduuleista. Moduuli on 15 opintopisteen laajuinen, noin 8 viikkoa kestävä kokonaisuus, joka on lähtöisin työelämän ilmiöstä tai tarpeesta. Puutarhatalouden ydinosaamisen moduuleita ovat: Puutarhakasvien tuotantoympäristöt Kasvutekijöiden hallinta Puutarhakasvien viljelyohjelmat Viher- ja puutarha-alan toimintaympäristö Puutarhakasvien tuotetietous Sustainable land-use management and bioeconomy Työharjoittelu Asiantuntijaharjoittelu Opinnäytetyö Lisäksi profiloit osaamistasi seitsemällä moduulilla. Voit valita ne erilaisista vaihtoehdoista, joita ovat esimerkiksi: Viljely- ja työnjohtotaidot puutarha-alalla Tutkimus ja tuotekehitys puutarhataloudessa Avomaatuotannon suunnittelu ja kehittäminen Kasvihuonetuotannon suunnittelu ja kehittäminen Yrittäminen ja palvelujen tuottaminen Puutarha-alan kauppa ja neuvonta Puutarha-alan agroekologia Työelämän kehitysprojekti puutarha- ja viheralalla Puutarha- ja viheralan tarjonnan lisäksi voit valita profiloivia opintokokonaisuuksia myös muiden HAMKin yksiköiden sekä Lahden ammattikorkeakoulun ja Laurea ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Työharjoittelu 15 opintopistettä tehdään yleensä toisen opintovuoden jälkeen ja asiantu ...

  Provider NameHämeen ammattikorkeakoulu, Lepaa

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Licence pro aménagement du paysage spécialité aménagements paysagers

  Elargissement du socle de connaissances scientifiques culturelles et techniques et développement de l'autonomie, de l'ouverture d'esprit et des capacités à résoudre des problèmes. Identifier et connaître les végétaux indigènes et ornementaux. Intégrer la dynamique naturelle de la végétation dans les écosystèmes et son impact en termes d'évolution des paysages. Comprendre le fonctionnement des écosystèmes pour mieux gérer les milieux. Maîtriser le fonctionnement d'une structure d'aménagement et les règles administratives (outils économiques et juridiques). Maîtriser la notion de paysage avec une approche pluridisciplinaire, comprendre et adapter les aménagements à la demande sociale. S'approprier les nouvelles technologies du génie végétal et minéral (murs et toitures végétalisés, piscines écologiques). Utiliser les logiciels professionnels de type Autocad et Photoshop. Maîtriser le dessin et le croquis en extérieur et les documents techniques. Elargir ses connaissances en anglais au champ professionnel. Progresser à l'oral, communiquer en public avec l'exactitude des valeurs scientifiques et techniques. Gérer des conflits dans une situation professionnelle. Produire des documents épurés et synthétiques en appui d'une communication orale. Spécifiques au parcours Gestion et développement durable Connaître les outils et maîtriser les techniques de gestion durable des espaces aménagés. Connaître les outils et maîtriser les techniques de gestion durable des espaces naturels. Connaître les outils juridiques et admi ...

  Provider NameUniversité de Lorraine

  Category: Learning Opportunities Location: France, Lorraine (Metz)
 8. Licence pro mention aménagement paysager: conception, gestion, entretien

  Etude et conception de projet d'aménagement du paysage en environnement urbain/périurbain Planification, conduite et gestion de travaux dans le cadre d'un projet d'aménagement du paysage Assistance et collaboration avec les architectes paysagistes Veille et intégration des nouvelles technologies dans le processus d'élaboration de projets paysagers Mise en oeuvre de politiques locales en matière de développement, de valorisation et de conservation du patrimoine paysager et végétal Gestion et animation des acteurs parties prenantes d'un projet d'aménagement paysager Concevoir et piloter un projet d'aménagement paysager Maîtriser les technologies spécifiques à la conduite de projets paysagers (SIG, télédétection, approches 3D ) Gérer et conduire des travaux d'espaces verts en milieu urbain/périurbain Conseiller et assister les partenaires publics et privés dans leurs projets d'aménagements Intégrer les paysages dans les politiques d'aménagement du territoire Développer, valoriser et conserver le patrimoine végétal et paysager d'un territoire   Se situer dans un environnement socio-professionnel et interculturel, national et international, pour s'adapter et prendre des initiatives Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs. Respecter les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale. Travailler en équipe et en réseau ainsi qu'en autonomie et responsabilité au service d'un projet Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en rela ...

  Provider NameCFA supérieur de Bourgogne

  Category: Learning Opportunities Location: France, Bourgogne (Dijon)
 9. Licence pro mention aménagement paysager: conception, gestion, entretien

  Etude et conception de projet d'aménagement du paysage en environnement urbain/périurbain Planification, conduite et gestion de travaux dans le cadre d'un projet d'aménagement du paysage Assistance et collaboration avec les architectes paysagistes Veille et intégration des nouvelles technologies dans le processus d'élaboration de projets paysagers Mise en oeuvre de politiques locales en matière de développement, de valorisation et de conservation du patrimoine paysager et végétal Gestion et animation des acteurs parties prenantes d'un projet d'aménagement paysager Concevoir et piloter un projet d'aménagement paysager Maîtriser les technologies spécifiques à la conduite de projets paysagers (SIG, télédétection, approches 3D ) Gérer et conduire des travaux d'espaces verts en milieu urbain/périurbain Conseiller et assister les partenaires publics et privés dans leurs projets d'aménagements Intégrer les paysages dans les politiques d'aménagement du territoire Développer, valoriser et conserver le patrimoine végétal et paysager d'un territoire   Se situer dans un environnement socio-professionnel et interculturel, national et international, pour s'adapter et prendre des initiatives Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs. Respecter les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale. Travailler en équipe et en réseau ainsi qu'en autonomie et responsabilité au service d'un projet Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en rela ...

  Provider NameCFA Union

  Category: Learning Opportunities Location: France, Ile-de-France (Paris)
 10. Licence pro mention aménagement paysager: conception, gestion, entretien

  Etude et conception de projet d'aménagement du paysage en environnement urbain/périurbain Planification, conduite et gestion de travaux dans le cadre d'un projet d'aménagement du paysage Assistance et collaboration avec les architectes paysagistes Veille et intégration des nouvelles technologies dans le processus d'élaboration de projets paysagers Mise en oeuvre de politiques locales en matière de développement, de valorisation et de conservation du patrimoine paysager et végétal Gestion et animation des acteurs parties prenantes d'un projet d'aménagement paysager Concevoir et piloter un projet d'aménagement paysager Maîtriser les technologies spécifiques à la conduite de projets paysagers (SIG, télédétection, approches 3D ) Gérer et conduire des travaux d'espaces verts en milieu urbain/périurbain Conseiller et assister les partenaires publics et privés dans leurs projets d'aménagements Intégrer les paysages dans les politiques d'aménagement du territoire Développer, valoriser et conserver le patrimoine végétal et paysager d'un territoire   Se situer dans un environnement socio-professionnel et interculturel, national et international, pour s'adapter et prendre des initiatives Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs. Respecter les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale. Travailler en équipe et en réseau ainsi qu'en autonomie et responsabilité au service d'un projet Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en rela ...

  Provider NameFacultés libres de l'Ouest - UCO Angers

  Category: Learning Opportunities Location: France, Bretagne (Rennes)

Pages