• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 125 items
 1. Retorik

  Hovedparten af de tekster, du arbejder med i retorik, er argumenterende i deres form. Det vil sige, at de er skrevet for at påvirke eller overbevise modtagerne om et synspunkt, en holdning eller fakta om et bestemt emne.Med bacheloruddannelsen i retorik kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Dine jobmuligheder som færdiguddannet vil være inden for bl.a. kommunikation og undervisning. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Audiologopædi

  Du får indsigt i, hvordan man frembringer og opfatter tale, og om hvad der kan forårsage tale-, stemme- og sprogvanskeligheder. Du får undervisning i såvel sprogvidenskab som i talepædagogiske fag.Bacheloruddannelsen giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Jobmulighederne vil typisk være inden for specialundervisning ved kommunikationscentre samt tale- og høreinstitutter eller tilsvarende. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Journalistik

  Du får undervisning i det danske sprog og viden om samfundet og det politiske system i Danmark. Det er alt sammen en vigtig del af en journalists arbejde.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil have mulighed for at arbejde inden for forskellige medier, fx aviser, ugeblade, radio og tv eller med websteder på internettet. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Nærorientalsk arkæologi

  Du lærer om de antikke samfund og kulturer ud fra en analyse af de materielle levn, dvs. ting fra tidligere tider. De materielle levn kan være alt fra kunst og bygningsrester til affald.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil have jobmuligheder inden for kommunikation, kulturformidling og undervisning. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Æstetik og kultur

  Du lærer at analysere værker og virkemidler inden for de enkelte kunstarter og kombinationer af disse i fx film, samtidskunst, performance og installation. Den videnskabelige baggrund for dine analyser får du gennem studier af kunstteori, kulturteori og kulturpolitik.Med en uddannelse i æstetik og kultur vil du som færdiguddannet bl.a. kunne arbejde med kulturformidling, kommunikation og undervisning eller inden for museumsverdenen. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Informations- og kommunikationsvidenskab

  Du får bl.a. undervisning i kommunikation og interaktion, teknologi og kommunikation, læring og vidensdeling samt teknologi.Uddannelsen giver dig mulighed for at videreuddanne dig med en kandidatuddannelse. Der er fremtidige jobmuligheder som fx it-forretningsudvikler, informations- og kommunikationsspecialist eller projektleder inden for fx kommunikationsteknologi og softwareudvikling, . ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Kolding (HHS.Kolding)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Kommunikation og it

  Du lærer, hvordan computersystemer er opbygget, og hvordan de kan bruges som et socialt medie mellem mennesker, i både arbejds- og hverdagsliv.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Fremtidige jobmuligheder vil være inden for udvikling og rådgiving i et bredt spekter af private og offentlige arbejdspladser, der har fokus på ekstern og intern virksomhedskommunikation. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Amerikanske studier

  I løbet af studiet vil du også blive trænet i skriftlig og mundtlig kommunikation på engelsk.Med bacheloruddannelsen i amerikanske studier kan du søge videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du kunne arbejde i virksomheder, der beskæftiger sig med USA politisk, økonomisk eller kulturelt. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Historie

  Du får undervisning i historiens lange linjer, som giver dig et overblik over de forskellige historiske perioder, og lærer at beherske litteratur- og informationssøgning.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som uddannet i historie kan du fx arbejde med undervisning, eller du kan blive ansat på arkiver eller museer. Det er også muligt at arbejde med kommunikation i det offentlige eller det private erhvervsliv. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Humanistisk informatik

  Du får en grundig indføring i området som helhed, og du lærer om menneskers tegn- og symbolbrug samt deres brug af medier og informationsteknologier. Du får også undervisning i, hvordan mennesker interagerer i forskellige sociale og kulturelle sammenhænge.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Jobmulighederne afhænger af, hvilke specialiseringer du vælger i dine senere studier. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages