• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 24675 items
 1. Principles of Law and Labour Law + Accounting + Costing and Capital Budgeting

  Principles of Law and Labour Law + Accounting + Costing and Capital Budgeting ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Business Studies C: Accounting and Finance

  Kurspaket: Accounting and Finance 15 hp + Kandidatuppsats 15 hp. Den första kursen fördjupar dina kunskaper i ämnet företagsekonomi inom redovisning och finansiering. Den andra kursen utgörs av metodutbildning och kandidatuppsatsen. De båda kurserna läses integrerat under hela terminen, men huvuddelen av uppsatsarbetet sker under andra halvan av terminen. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Economics A

  Economics A ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. International Business (Course Package T2)

  International Business (Course Package T2) ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Business Studies C: International Business and Marketing

  Kurspaket: International Business and Marketing 15 hp + Kandidatuppsats 15 hp. Den första kursen fördjupar dina kunskaper i ämnet företagsekonomi inom internationellt företagande och marknadsföring. Den andra kursen utgörs av metodutbildning och kandidatuppsatsen. De båda kurserna läses integrerat under hela terminen, men huvuddelen av uppsatsarbetet sker under andra halvan av terminen. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Statistics B

  Statistics B ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Economic History A

  Första kursen (15 hp) ger en bred översikt av internationell, främst västvärldens och svensk ekonomisk utveckling från äldre tid till nutid. Tyngdpunkten ligger på de senaste 200 åren. Speciell vikt läggs vid samspelet mellan teknisk utveckling och förändringar av samhällets ekonomiska organisation samt hushållens levnadsvillkor och försörjning. Andra kursen (15 hp) ger en översikt av världens ekonomiska omvandling under de senaste 300 åren, med fokus på tiden 1800-2000. Den behandlar framförallt ekonomisk omvandling och beroenden mellan olika världsdelar och regioner genom handel, kolonialism och globalisering. Kursen omfattar en fördjupning mot ekonomisk omvandling i världsdelar som Asien, Afrika och Latinamerika samt dessa regioners kontakter med Europa och Nordamerika. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Financial Management (Course Package T2)

  Financial Management (Course Package T2) ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Complementary Programme for Pharmacists with a Foreign Degree II

  Kurspaketet är en kompletterande utbildning till en redan befintlig utländsk farmaceutexamen/avslutad utländsk farmaceututbildning. Du erhåller uppdaterade och kompletterande kunskaper i farmaceutisk vetenskap samt kunskap om och förståelse för svensk terapitradition. Du ska kunna visa de färdigheter, förmågor och förhållningssätt som krävs för att kunna utöva yrket i det svenska samhället. Den kompletterande utbildningen utgör grund för legitimation som receptarie. Kurspaketet har bunden studieordning och inga av de ingående kurserna är fristående, utan kurspaketet är en kompletterande utbildning till en redan befintlig utländsk farmaceutexamen/avslutad utländsk farmaceututbildning. I kompletteringsutbildningen för apotekare ges kursen Kompletterande farmaceutisk vetenskap I. Kompletterande farmaceutisk vetenskap I och II skiljer i nivå mellan apotekar- och receptarieutbildning. I övrigt är de ingående kurserna samma för apotekare och receptarier. ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Leadership- Quality Management- Improvement B

  Vill du leda och utveckla framtidens företag och organisationer? Då är kurspaketen i ledarskap - kvalitet - förbättring rätt utbildning för dig. Du får en branschoberoende utbildning som ger dig en bred kunskap om verksamhetsutveckling. Du får lära dig strukturerade arbetssätt, metoder och får en ökad förståelse för hur organisationer och företag fungerar. Utbildningen vänder sig till dig som i första hand vill arbeta med utvecklings- och förbättringsarbeten inom företag och organisationer. Kunskaperna du får resulterar i att du blir effektivare i ditt arbete, bättre i ditt ledarskap samt att du ska kunna öka effektiviteten och kundtillfredsställelsen inom företag och organisationer på ett hållbart sätt. De totalt fyra kurspakten inom ledarskap - kvalitet - förbättring, om 30 hp vardera, är innehållsmässigt identiska med terminerna 1-3, samt termin 6 på Kandidatprogrammet i ledarskap - kvalitet - förbättring. Genom att komplettera kurspaketen med ett valfritt biområde om 30 hp samt valfria kurser om ytterligare 30 hp kan du ansöka om en kandidatexamen i industriell teknik. I ledarskap - kvalitet - förbättring B fördjupar du dina kunskaper inom verksamhetsutveckling genom att studera ISO-standarderna för ledningssystem inom ett flertal områden och hur dessa införs och upprätthålls inom företag och organisationer. ISO-certifiering är idag ett krav inom många branscher och allt flera områden omfattas. Du studerar också grunderna i hållbar utveckling och hur dess ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter påverkar ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages