• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 69 items
 1. Kvalificerad Signaltekniker

  Signaltekniker 200 YhpSignaltekniker ser till att det finns fungerande signalsystem inom järnvägen. Arbetsuppgifterna handlar om underhåll, felavhjälpning och nybyggnation av signalsystem. Mycket av arbetet sker via digital informationsteknik. Dokumentation av kontroller och felrapporter ingår i en signalteknikers arbetsuppgifter.Stor efterfråganBehoven av signaltekniker är mycket stora, bland annat på grund av de många planerade satsningar på utbyggnationer och förbättringar av infrastrukturen som ska göras de kommande åren. Trafikverket behöver utbilda 200 Signaltekniker under en 5-års period då 800 ställverk ska bytas ut fram till 2035 -- detta är den största satsningen i modern tid.Även Arbetsförmedlingen, samt branschföreträdare för Sveriges Järnvägsentreprenörer, bedömer hög efterfrågan på denna yrkeskategori. LIALIA Under utbildningens LIA-period (14 veckor) jobbar du i skarpt läge på olika arbetsplatser. Under LIA-perioderna utvecklar du dina teoretiska kunskaper i praktiken och skapar kontakter som leder till jobb. ...

  Provider NameFolkuniversitetet – Kursverksamheten vid Umeå Universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Kvalificerad Fordonstekniker el/hybrid

  Kvalificerad Fordonstekniker El/Elhybrid Som fordonstekniker el/elhybrid har du spetskunskap om alternativa drivmedel och jobbar med att reparera och underhålla el- och elhybridfordon. Regeringen har som ambition att Sverige ska vara ett av de första fossilfria länderna i världen. För att lyckas med det måste utsläppen från transportsektorn minska.De flesta kommuner byter idag ut sin fordonspark till miljövänliga alternativ som fordonsgas eller el/elhybrid. I takt med nya typer av fordon med ny teknik och större komplexitet krävs mer specialiserad och djupare utbildning för fordonstekniker. Med högspänningar i el- och hybridfordon krävs även kunskap om risker och säkert arbete. Jobbmöjligheter Företagen i branschen uttrycker en enorm brist av denna yrkesroll. Det finns många olika arbetsplatser och arbeten att välja mellan när man är fordonstekniker inom motorbranschen. Alla nya bilar är idag högteknologiska med styrdatorer och avancerad mekanik som samverkar, så kraven på vad en fordonstekniker och mekaniker ska kunna är betydligt mer avancerade jämfört med för bara fem år sedan. ...

  Provider NameYrkesAkademin YH AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Kvalificerad fordonstekniker el/elhybrid

  Kvalificerad Fordonstekniker El/Elhybrid Som fordonstekniker el/elhybrid har du spetskunskap om alternativa drivmedel och jobbar med att reparera och underhålla el- och elhybridfordon. Regeringen har som ambition att Sverige ska vara ett av de första fossilfria länderna i världen. För att lyckas med det måste utsläppen från transportsektorn minska.De flesta kommuner byter idag ut sin fordonspark till miljövänliga alternativ som fordonsgas eller el/elhybrid. I takt med nya typer av fordon med ny teknik och större komplexitet krävs mer specialiserad och djupare utbildning för fordonstekniker. Med högspänningar i el- och hybridfordon krävs även kunskap om risker och säkert arbete. Jobbmöjligheter Företagen i branschen uttrycker en enorm brist av denna yrkesroll. Det finns många olika arbetsplatser och arbeten att välja mellan när man är fordonstekniker inom motorbranschen. Alla nya bilar är idag högteknologiska med styrdatorer och avancerad mekanik som samverkar, så kraven på vad en fordonstekniker och mekaniker ska kunna är betydligt mer avancerade jämfört med för bara fem år sedan. ...

  Provider NameYrkesAkademin YH AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Kvalificerad Fordonstekniker el/hybrid

  Kvalificerad Fordonstekniker El/Elhybrid Som fordonstekniker el/elhybrid har du spetskunskap om alternativa drivmedel och jobbar med att reparera och underhålla el- och elhybridfordon. Regeringen har som ambition att Sverige ska vara ett av de första fossilfria länderna i världen. För att lyckas med det måste utsläppen från transportsektorn minska.De flesta kommuner byter idag ut sin fordonspark till miljövänliga alternativ som fordonsgas eller el/elhybrid. I takt med nya typer av fordon med ny teknik och större komplexitet krävs mer specialiserad och djupare utbildning för fordonstekniker. Med högspänningar i el- och hybridfordon krävs även kunskap om risker och säkert arbete. Jobbmöjligheter Företagen i branschen uttrycker en enorm brist av denna yrkesroll. Det finns många olika arbetsplatser och arbeten att välja mellan när man är fordonstekniker inom motorbranschen. Alla nya bilar är idag högteknologiska med styrdatorer och avancerad mekanik som samverkar, så kraven på vad en fordonstekniker och mekaniker ska kunna är betydligt mer avancerade jämfört med för bara fem år sedan. ...

  Provider NameYrkesAkademin YH AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Bredbandstekniker

  Utbildningen förbereder för yrkesverksamhet i en av världens snabbast växande branscher. Som bredbandstekniker kommer du att arbeta med projektering, byggnad och underhåll av IT-infrastruktur i en bransch med stor brist på yrkeskunnig personal. Utbildningen har utvecklats i samverkan med branschen och har det innehåll och den bredd som krävs i ett framtidsperspektiv.Utbildningen kommer att utgöra ny viktig rekryteringsbas för telekombranschen som ropar efter yrkesutbildad personal. Just nu ser vi en mycket påtaglig obalans mellan tillgång och efterfrågan på yrkesutbildad personal i Sverige. Vi ser samma mönster även utanför Sverige varför en världs­arbetsmarknad står öppen för den som är lite äventyrlig och vill se sig om.Du får lära dig allt om bredbandsbyggnad, om fiberkabel och dess egenskaper funktioner och användningsområden inklusive skarvning och förläggning. Du får praktiskt genomföra installationsarbete både inom- och utomhus. Du projekterar och dokumenterar ett fibernät från grunden, där du arbetar med lagkrav och kundkrav.Landets mest erfarna utbildare finns på plats under utbildningen. En LIA-period, totalt 17 veckor, ger god beredskap för direkt övergång från utbildning till arbete. Här bygger du på dina kunskaper i autentisk miljö och skapar kontakter inför din kommande karriär. ...

  Provider NameIftac AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Bredbandstekniker

  Utbildningen förbereder för yrkesverksamhet i en av världens snabbast växande branscher. Som bredbandstekniker kommer du att arbeta med projektering, byggnad och underhåll av IT-infrastruktur i en bransch med stor brist på yrkeskunnig personal. Utbildningen har utvecklats i samverkan med branschen och har det innehåll och den bredd som krävs i ett framtidsperspektiv.Utbildningen kommer att utgöra ny viktig rekryteringsbas för telekombranschen som ropar efter yrkesutbildad personal. Just nu ser vi en mycket påtaglig obalans mellan tillgång och efterfrågan på yrkesutbildad personal i Sverige. Vi ser samma mönster även utanför Sverige varför en världs­arbetsmarknad står öppen för den som är lite äventyrlig och vill se sig om.Du får lära dig allt om bredbandsbyggnad, om fiberkabel och dess egenskaper funktioner och användningsområden inklusive skarvning och förläggning. Du får praktiskt genomföra installationsarbete både inom- och utomhus. Du projekterar och dokumenterar ett fibernät från grunden, där du arbetar med lagkrav och kundkrav.Landets mest erfarna utbildare finns på plats under utbildningen. En LIA-period, totalt 17 veckor, ger god beredskap för direkt övergång från utbildning till arbete. Här bygger du på dina kunskaper i autentisk miljö och skapar kontakter inför din kommande karriär. ...

  Provider NameIftac AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Värmepumpstekniker

  Utbildnigen leder till yrken inom Kyl- och värmepumpsteknik i allmänhet och Värmepumpstekniker i synnerhet då denna teknik är i fokus under utbildningen. En värmepump är en ekonomisk och miljövänlig uppvärmningsteknik som har fått stort genomslag det senaste decenniet.Behovet av medarbetare med en god teknisk utbildningsnivå är stort. Utbildningen ger dig både en bredd och djup för att som tekniker installera, serva och ge råd om bästa tekniken. Du får också möjlighet att certifiera dig inom köldmedier.I utbildningen läser du bl a styr- och reglerteknik, specialkurser inom värmepumpsteknik, elteknik, kyla, affärsmannaskap och en examinationskurs. Utbildningen har en tredjedel av sin utbildning förlagd ute i arbetslivet, Lärande I Arbetslivet (LIA). Vi samverkar med det stor värmepumpstillverkarna i Sverige som t ex NIBE AB, CTC och IVT/BoschUtbildningen är på 300 yrkeshögskolepoäng vilket motsvarar 60 veckors studier, Utbildningen är CSN berättigad och vi som utbildningsanordnare kan också ordna internatboende.Behovet av utbildade värmepumstekniker är mycket stort nu och i framtiden ( 3 -5 års sikt) och mer än 90% av våra tidigare elever har fått arbete inom branschen. ...

  Provider NameMarkaryds kommun, Kunskapscentrum Markaryd

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Reläskyddsspecialist

  Vad gör en reläskyddsspecialist?Som reläskyddsspecialist arbetar du med elnät, energiteknik och kontrollsystem. Reläskydd ska skydda elkraftsystemet från haveri och skadliga felströmmar. Sverige står för en utmaning och måste på ett fåtal år ställa om sin el och kraftförsörjning till ett helt nytt elsystem, därav är denna kompetens en av de viktigaste för att kunna möta kraven som energiomställningen kräverEn stor del av arbetet innebär också att arbeta med programmering, montering eller inställningar av reläskydd. På varje elproducerande anläggning och i varje ställverk kommer det att finnas reläskydd.JobbmöjligheterReläskyddsspecialist är en yrkesroll som har stora pensionsavgångar, samtidigt som ny teknik ställer ökade krav på rätt kompetens. Därav har branschen markerat att det är en akut brist av denna yrkesroll. ...

  Provider NameYrkesAkademin YH AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Automotivekonstruktör med inriktning elektromekanisk integration

  Om utbildningenAutomotive­konstruktör med inriktning elektromekanisk integrationSom automotivekonstruktör jobbar du ute hos de stora industrierna och ritar nya produkter och komponenter med hjälp av CAD. Det är en enorm brist idag på automotivekonstruktörer med kunskap om fordon och företagen rekryterar i princip alla som examineras. Dessutom är det en yrkesroll som har hög ingångslön och goda karriärmöjligheter. Det är en kort utbildningstid på ett år, men du behöver kunna en del CAD.Distansstudier med platsträffarUtbildningen sker på distans via webbinarium och kombineras med teoretiska kurser med praktiska inslag. Varje termin träffas utbildare och studerande på plats i Trollhättan. På platsträffarna som sker ca 3 gånger per termin hålls tentamen, föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar. Hälften av utbildningen är förlagd till en arbetsplats.Samarbete med branschenHela utbildningen är framtagen i nära samarbete med stora företag i branschen som också sitter med i ledningsgruppen och styr utbildningens innehåll och kvalité. Ledningsgruppen ser helt enkelt till att kurserna du läser är relevanta och anpassade utifrån branschens behov. Företag som är engagerade i vår utbildning är bland annat Volvo personvagnar, ÅF, Semcon och NEVS.KurserIntroduktion till yrkesrollenCAD, hållfasthet och konstruktionsunderlagMaterialval och produktionsmetoderTillämpad el och elektronik inom AutomotivePersonligt ledarskapLIA - Tillämpad konstruktionExamensarbeteEfter utbildningenEfter den här utbildningen kan du hoppa ...

  Provider NameLernia Utbildning AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Husbilstekniker

  Unik specialistutbildning för blivande Husbils - Husvagnstekniker. Sveriges första yrkeshögskoleutbildning inom denna expanderande framtidsbransch.Att arbeta som tekniker inom detta område är väldigt varierande, med olika typer av arbetsuppgifter som service, felsökning, montering, demontering, funktionstester, leveranskontroll mm i bodelen för både husbil och husvagn. Ett uttalande från Bo Ericsson vd för Fordonsverkstäders Förening säger att inom en fem årsperiod behövs ca 6000 tekniker och fortsätter med, vi satsar hårt på att vara en part nu och framtiden i utbildningen, vilket är oerhört viktigt för Återförsäljare och Fullserviceanläggningar runt om i Sverige.Efter examen, leder utbildningen till bl a servicetekniker, förman, servicechef.Kurser:- Täthetskontroll - Kyla & värme- LIA 1- Elkunskap och elektronik- Chassi- Montage och demontering- Sandwichkonstruktion- Miljö & kvalitet- Arbetsledning- Företagsekonomi- LIA 2- Examensarbete ...

  Provider NameFalkenbergs kommun

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages