• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 24 items
 1. European Master of Small Animal Veterinary Medicine

  Since 1991, the European School for Advanced Veterinary Studies (ESAVS) has been providing training courses for veterinarians wishing to upgrade their knowledge in many areas of clinical veterinary medicine. The ESAVS formalised in 2008 a long-term association with the University of Luxembourg and its Faculty of Science, Technology and Communication. This cooperation has enabled the establishment of a degree, the European Master of Small Animal Veterinary Medicine (EMSAVM).The EMSAVM involves coursework and written modules, including studies both within the existing framework of ESAVS courses and work carried out in the veterinary practices of the participating students. The objectives of this programme are:  To offer an extended post-graduate curricula, that prepare the veterinarian to attain an advanced level of competence in specific disciplines (ESAVS courses) To develop the problem-solving approach and the concept of evidence-based medicine in order to properly evaluate and report results (Clinical cases reports) To promote interaction with the EBVS specialists (Diplomates) To train participants in critical information retrieval and literature search as well as scientific writing (Master thesis) To promote continuous life-long professional development in the field of small animal veterinary medicine.  To obtain the EMSAVM degree in the discipline of your choice, you shall attend ESAVS courses which are offered in several European locations, take and pass the respective examinations, submit a Case Log which ...

  Provider Name European School for Advanced Veterinary Studies (ESAVS)/ Université du Luxembourg

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg
 2. Food Hygiene- Professional master studies

  The study programme is aimed to educate highly qualified and creative specialists – Professional Masters with specialization in food hygiene with competence to work in the establishments of food chain as well as in the state services. The Master study programme provides proficiency on safety and harmlessness of food chain, quality criteria of foodstuffs, knowledge on elaboration and maintenance of safety systems of the food establishments, as well as ability for scientific research on food safety. The programme is completed with the elaboration and defense of the Master thesis. Career prospects and further studies The graduates work in all kind of establishments of food chain. Master`s degree entitles graduates to continue studies in a respective doctoral programme in the universities in Latvia or abroad. ...

  Provider NameLatvia University of Life Sciences and Technologies

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Human-Animal Interactions, Interdiciplinary Master's Programme (E)

  - - ...

  Provider NameVeterinärmedizinische Universität Wien

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 4. Pārtikas higiēna- Prof. mag. studijas

  Studiju programmas mērķi un profesionālās karjeras iespējas: Studiju programmas mērķis ir sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus pārtikas kvalitātes jomā, kuri pārzina Latvijas, Eiropas Savienības un starptautisko organizāciju pieņemtos principus visos pārtikas aprites posmos un kuri spēj veikt uzraudzību un kontroli LR Pārtikas un veterinārajā dienestā, tā reģionālajās pārvaldēs, sanitārajā robežinspekcijā. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Veterinaarmeditsiin

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=398 ...

  Provider NameEesti Maaülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 6. Veterinaarmeditsiin

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=118977 ...

  Provider NameEesti Maaülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 7. Veterinarinė parazitologija

  1. Programos tikslai: Įsisavinti ž.ū. gyvulių bei paukščių parazitozes, atlikti epizootinę parazitozių paplitimo analizę, įvertinti sukeliamą žalą ir taikyti šiuolaikinius parazitozių diagnozavimo bei kontrolės metodus. 2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: Į šią programą priimami baigę veterinarinės medicinos vientisąsias studijas ir įgiję veterinarijos gydytojo kvalifikaciją ar teisės aktų nustatyta tvarka jai prilygintą kvalifikaciją. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos. Priėmimas į šią programą bus vykdomas atsižvelgiant į valstybės poreikius ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) rekomendacijas. 4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos: Studijų kalba - lietuvių. 5. Studijų turinys. Studijos organizuojamos ciklais, kurie apima praktinę ir teorinę dalis, savarankišką darbą ir pasirenkamuosius dalykus. Programa prasideda parazitologijos pagrindais, gyvūnų parazitais ir jų sukeliamomis ligomis: Parazitų sistematika. Helmintologija. Protozoologija. Arachnoentomologija. Atrajotojų virškinimo trakto, plaučių ir kepenų parazitai ir jų rūšių nustatymas. Arklių virškinimo trakto, plaučių parazitai ir jų rūšių nustatymas. Kiaulių virškinimo trakto, plaučių, inkstų parazitai ir jų rūšių nustatymas. Mėsėdžių virškinimo ir trakto, plaučių, kepenų ir šlapimo takų parazitai ir jų rūšių nustatymas. Paukščių virškinimo trakto parazitai ir jų rūšių nustatymas. Rezidentai bus supažindinami su dažniausiai naudojamais koprologiniais tyrimais. Flotacija paremti tyrimo metodai. Sedimentaci ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 8. Veterinarstvo (Veterinary medicine)

  Študij traja 6 let in obsega skupaj 360 kreditnih točk. Cilj programa je pridobitev medicinsko-veterinarskih znanj, potrebnih za samostojno reševanje strokovnih vprašanj pri preprečevanju pojavljanja, širjenja in izkoreninjenju živalskih kužnih bolezni, preprečevanju prenosa kužnih bolezni, nevarnih za živali in ljudi, v veterinarskem javnem zdravstvu, pri pridobivanju in predelavi neoporečne, zdrave hrane, predvsem živalskega izvora, zdravljenju ekonomskih in ljubiteljskih vrst živali, skrbi za dobro počutje živali ter varstvu okolja z veterinarsko-medicinskega stališča. Najpoglavitnejše predmetnospecifične kompetence so: primerno poznavanje zgradbe in delovanja organizma zdravih in bolnih živali, obvladovanje sodobnih laboratorijskih in kliničnih diagnostičnih metod veterinarske medicine, obvladovanje sodobnih pristopov zdravljenja pri ekonomskih in ljubiteljskih vrstah živali, poznavanje zakonov in predpisov, povezanih z veterinarstvom, poznavanje ukrepov in postopkov za preprečevanje širjenja živalskih kužnih bolezni in njihovo izvajanje, poznavanje higiene in tehnologije za proizvodnjo, izdelavo in dajanje živalskih proizvodov ali izdelkov živalskega izvora v promet, poznavanje osnov reje živali in reprodukcije. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, pri ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (Veterinary Faculty)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Veterinary Clinical Hematology and Toxicology

  1.Programos tikslai: Išmokyti organizuoti veterinarijos gydytojo hematologo__toksikologo darbą. Veterinarinėje hematologijoje ir toksikologijoje taikomais tyrimo metodais išmokėti tirti įvairių gyvūnų biologinius skysčius, vertinti tyrimo rezultatus ir sveikatos stovį, diagnozuoti susirgimus, prognozuoti ligos eigą ir baigtį. 2.Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: Į šią programą priimami baigę veterinarinės medicinos vientisąsias studijas ir įgiję veterinarijos gydytojo kvalifikaciją ar teisės aktų nustatyta tvarka jai prilygintą kvalifikaciją. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos. Priėmimas į šią programą vykdomas atsižvelgiant į valstybės poreikius ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) rekomendacijas. 4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos: Studijų kalba - lietuvių. 5. Studijų turinys. Gyvūnų infekcinių, invazinių, neužkrečiamų ligų, apsinuodijimų diagnozavimas ir jų profilaktika, medžiagų apykaitos sutrikimų organizme nustatymas, gydymo efekto, ligos baigties prognozavimas, neįmanomas be veterinarijos gydytojo hematologo-toksikologo, sugebančio tirti kraują, kaulų čiulpus bei visus organizmo skysčius (smegenų skystį, pieną, šlapimą, sąnarių, bronchų, organizmo ertmių turinį). Rezidentas studijuoja: bendras žmonių ir gyvūnų ligas, jų nustatymo būdus, ligų sukėlėjų plitimo kelius ir pagrindines priemones taikomas ligoms likviduoti ir profilaktikai. Gyvūnų infekcinių ir neinfekcinių ligų paplitimą Lietuvoje, rizikos faktorius, lemiančius jų atsiradimą. Morfologinius, bioc ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 10. Veterinary Epidemiology

  1.Programos tikslai: Parengti specialistus sugebančius analizuoti gyvūnų ligų epidemiologinę situaciją, sugebančius savarankiškai organizuoti stebėseną, kontrolę bei profilaktiką ir galinčius savarankiškai dirbti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos padaliniuose, mokslo, studijų ir kitose institucijose. 2.Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: Į šią programą priimami baigę veterinarinės medicinos vientisąsias studijas ir įgiję veterinarijos gydytojo kvalifikaciją ar teisės aktų nustatyta tvarka jai prilygintą kvalifikaciją. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos: Priėmimas į šią programą vykdomas atsižvelgiant į valstybės poreikius ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) rekomendacijas. 4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos: Studijų kalba - lietuvių. 5. Studijų turinys: Studijos pradedamos biostatistikos studijomis, t.y. analizuojamas biostatistikos objektas, ryšys su kitais mokslais bei taikymas biologiniuose tyrimuose. Statistinių duomenų rinkimas ir aprašymas. Aprašomoji bei analitinė statistika. Populiacija ir imtis. Stochastinė analizė. Atsitiktiniai įvykiai ir tikimybės. Atsitiktiniai dydžiai ir vektoriai. Ribinės teoremos taikymai. Kombinatorika. Statistiniai rodikliai (vidurkiai, variacijos rodikliai). Duomenų pasiskirstymo tipai. Hipotezių testai (H0 , F, t ir kt.). Reprezentatyvumo rodikliai. Matricų simbolika ir matematiniai veiksmai. Parametrų vertinimo pagrindai. Bazinė parametrų vertinimo koncepcija - mažiausių kvadratų metodas. Maximum-Likelihood metodas ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania

Pages