• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 33 items
 1. Avalik haldus

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=80411 ...

  Provider NameTallinna Tehnikaülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 2. Biznesa vadība- Doktora studijas

  Programma sagatavo zinātņu doktorus vadībzinātnes nozares uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē. Paredzēta speciālistiem ar darba pieredzi komercdarbības vadībā, organizāciju vadīšanā. Iespējams izvēlēties studijas latviešu vai angļu valodā. Tiek realizēta kopīgi ar Rīgas Starptautisko ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolu (RISEBA) un sadarbībā ar Stockholm School of Economics in Riga (SSE Riga) un Kaiserslautern University of Applied Sciences (Vācija). Studiju programmas mērķis Sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus – zinātņu doktorus vadībzinātnes nozares uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē, stiprināt vadībzinātni kā zinātņu nozari Latvijā, kuras dinamiskai attīstībai ir būtiski nepieciešami augsti kvalificēti pētnieki, kas spēj radīt un attīstīt bāzi, kā arī veicināt lietišķo pētniecību šajā zinātnes nozarē, tādējādi dodot nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības un uzņēmumu attīstībā Latvijā. Studiju programmas uzdevumi 1. Augstākās kvalifikācijas pētnieku sagatavošana vadībzinātnes nozares uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē. 2. Teorijai un praksei nozīmīgu disertāciju, monogrāfiju, mācību grāmatu un līdzekļu, kā arī zinātnisku publikāciju sagatavošana, t.sk.:doktorantu pētījumu programmas izstrāde un tās realizācija; doktorantu pētījumu rezultātu apspriešana (t.sk. rezultātu aprobācija: publikācijas un uzstāšanās konferencēs un semināros); doktorantu promocijas darba sagatavošana un aizstāvēšana. 3. Zinātniskās pētniecības rezultātu popularizēšana starptautiskajās konferencēs un semināros, k ...

  Provider NameBanku augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Biznesa vadība- Doktora studijas

  Programma tiek īstenota kopā ar Banku augstskolu un sadarbībā ar SSE Riga, un Kaiserslautern University of Applied Sciences (Vācija). Doktora studiju programma paredzēta cilvēkiem ar darba pieredzi biznesa vai organizāciju vadībā. Studiju organizācija: katru otro piektdienu, sestdienu, svētdienu. ...

  Provider NameBiznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Biznesa vadība- Doktora studijas

  Studiju programmas mērķis Sagatavot zinātņu doktorus Vadībzinātnē, tādējādi stiprinot Vadībzinātni kā zinātņu nozari Latvijā. Sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus, dodot nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības un uzņēmumu attīstībā Latvijā. Studiju programmas uzdevumi Augstākās kvalifikācijas pētnieku sagatavošana Vadībzinātnes nozares Uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē. Teorijai un praksei nozīmīgu promocijas darbu, monogrāfiju, mācību grāmatu un līdzekļu, kā arī zinātnisku publikāciju sagatavošana, t.sk.: • doktorantu pētījumu programmas izstrāde un tās realizācija; • doktorantu pētījumu rezultātu apspriešana (t.sk. rezultātu aprobācija: publikācijas un uzstāšanās konferencēs un semināros); • doktorantu promocijas darba sagatavošana un aizstāvēšana. Zinātniskās pētniecības rezultātu popularizēšana starptautiskajās konferencēs un semināros, kā arī populārzinātniskajos izdevumos. Doktora studiju programmas īstenošanu un kvalitātes pārraudzību veic Ventspils Augstskolas Ekonomikas un pārvaldības fakultāte (EPF) sadarbībā ar Uzņēmējdarbības, inovāciju un reģionālās attīstības centru (UIRAC). ...

  Provider NameVentspils Augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Business Administration (PhD)- Doctoral studies

  The inter-university doctoral study programme “Business Administration” is implemented in co-operation with Riga International School of Economics and Business Administration (RISEBA). Upon successful completion, you will be awarded the degree: Doctor of Business Administration (PhD). The study programme is mainly provided for the specialists having work experience in business administration and management of organizations. The study strategy is based on the students’ contribution in the learning process by sharing knowledge, as well as independent management of the learning process. Situation analyses and other materials are used in order to develop understanding concerning application of the theory in order to solve practical problems. In the framework of the programme the approach based on research is applied by considering the management problems. ...

  Provider NameBA School of Business and Finance

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Business Administration- Doctoral studies

  CONTENT OF THE STUDY PROGRAMME: 1st Academic Year: Qualitative and quantitative research methods Pedagogy and management of higher education institution Current problems in strategic management Modern management theory Doctoral thesis 1 Optional courses of study: Legal aspects of business Business mathematical modelling Change management in company 2nd Academic Year: Foreign language Research in business Cooperation in realization of study programmes Doctoral thesis 2 Optional courses of study: Risk management Innovation management Business communication 3rd Academic Year: Doctoral thesis 3 Doctoral thesis 4 ...

  Provider NameTuriba University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. BUSINESS ECONOMICS

  BUSINESS ECONOMICS (POSLOVNA EKONOMIJA) is a three-year PhD programme (180ECTS) of academic studies offered by the Educons University in Novi Sad. ...

  Provider NameEducons University

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 8. BUSINESS ECONOMICS

  BUSINESS ECONOMICS (POSLOVNA EKONOMIJA) is PhD programme of academic studies offered by the Faculty of Economics and Engineering Management in Novi Sad. ...

  Provider NameBusiness Academy University, Faculty of Economics and Engineering Management

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 9. BUSINESS MANAGEMENT

  BUSINESS MANAGEMENT (POSLOVNO UPRAVLjANјE) is a three-year PhD programme (180ECTS) of academic studies offered by the Faculty of Economics in Belgrade. ...

  Provider NameUniversity of Belgrade, Faculty of Economics

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 10. Business Management- Doctoral studies

  Winter 2018/2019 admission (studies in Russian or Latvian): Documents accepted from November 1, 2018 to December 17, 2018. This inter-university Doctoral programme in Business Administration is implemented by three Latvian partner universities: RISEBA University, BA School of Business and Finance and Ventspils University College. This programme will serve as an incubator for future thought leaders in academia and in practice by immersing them in substantial research and allowing them to work closely with senior faculty. All doctoral students undergo a two-year taught stage during which they receive a thorough grounding in research design, skills and methods. This phase includes courses in Strategic Management, Finance Management, Research Methods, as well as a number of elective courses, all contributing to the development of students’ own research projects. The research stage of the programme usually takes three years to complete. Having developed research proposals in consultation with their supervisors, students conduct their own research. RISEBA DBA candidates utilise their career experience and industry knowledge in developing research projects, which not only tackle important unresolved problems in the real world, but also make a significant contribution to their subject fields. DOCTORAL STUDIES PROGRAMME Compulsory modules: Strategic Management Data Mining Finance Management Marketing Management Research Methods Limited Choice Electives: Management and Organisational Theory Risk Management and Crisis Man ...

  Provider Name“RISEBA” University of Business, Arts and Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages