• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 17 items
 1. Automotivekonstruktör med inriktning elektromekanisk integration

  Om utbildningenAutomotive­konstruktör med inriktning elektromekanisk integrationSom automotivekonstruktör jobbar du ute hos de stora industrierna och ritar nya produkter och komponenter med hjälp av CAD. Det är en enorm brist idag på automotivekonstruktörer med kunskap om fordon och företagen rekryterar i princip alla som examineras. Dessutom är det en yrkesroll som har hög ingångslön och goda karriärmöjligheter. Det är en kort utbildningstid på ett år, men du behöver kunna en del CAD.Distansstudier med platsträffarUtbildningen sker på distans via webbinarium och kombineras med teoretiska kurser med praktiska inslag. Varje termin träffas utbildare och studerande på plats i Trollhättan. På platsträffarna som sker ca 3 gånger per termin hålls tentamen, föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar. Hälften av utbildningen är förlagd till en arbetsplats.Samarbete med branschenHela utbildningen är framtagen i nära samarbete med stora företag i branschen som också sitter med i ledningsgruppen och styr utbildningens innehåll och kvalité. Ledningsgruppen ser helt enkelt till att kurserna du läser är relevanta och anpassade utifrån branschens behov. Företag som är engagerade i vår utbildning är bland annat Volvo personvagnar, ÅF, Semcon och NEVS.KurserIntroduktion till yrkesrollenCAD, hållfasthet och konstruktionsunderlagMaterialval och produktionsmetoderTillämpad el och elektronik inom AutomotivePersonligt ledarskapLIA - Tillämpad konstruktionExamensarbeteEfter utbildningenEfter den här utbildningen kan du hoppa ...

  Provider NameLernia Utbildning AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Certifierad svetsare med kvalificerad kompetens

  Yrken som utbildningen leder till:Kvalificerad svetsareBreddad IW-svetsareCertifierad svetsareAutomationssvetsareRobotsvetsareInternational WelderKurser inom utbildningen: Engelska [Standard, 15p]Examensarbete [Examensarbete, 10p]Isometrisk ritningsläsing [Standard, 5p]Kvalitetsteknik och materialkunskap [Standard, 15p]LIA 1 [LIA, 20p]LIA 2 [LIA, 40p]Ljusbågsteknik Inriktning Energisektorn [Standard, 20p (valbar kurs)]Ljusbågsteknik Inriktning Marin/Varvsindustri [Standard, 20p (valbar kurs)]Ljusbågsteknik Inriktning Robot/Automation [Standard, 20p (valbar kurs)]Ljusbågsteknik Inriktning Rostfritt Aluminium [Standard, 20p (valbar kurs)]Ljusbågsteknik Inriktning Verkstadsindustri [Standard, 20p (valbar kurs)]Ljusbågsteknik MIG/MAG [Standard, 35p]Ljusbågsteknik MMA [Standard, 40p]Ljusbågsteknik TIG [Standard, 35p]Skydd och säkerhet [Standard, 5pArbetsmarknaden för kvalificerade svetsare är mycket god. Svetsare har de senaste åren varit ett av de yrken där det finns stor brist på arbetskraft. ...

  Provider NameOsby kommun - Ekbackeskolan

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Certifierad svetsare med kvalificerad kompetens

  Yrken som utbildningen leder till:Kvalificerad svetsareBreddad IW-svetsareCertifierad svetsareAutomationssvetsareRobotsvetsareInternational WelderKurser inom utbildningen: Engelska [Standard, 15p]Examensarbete [Examensarbete, 10p]Isometrisk ritningsläsing [Standard, 5p]Kvalitetsteknik och materialkunskap [Standard, 15p]LIA 1 [LIA, 20p]LIA 2 [LIA, 40p]Ljusbågsteknik Inriktning Energisektorn [Standard, 20p (valbar kurs)]Ljusbågsteknik Inriktning Marin/Varvsindustri [Standard, 20p (valbar kurs)]Ljusbågsteknik Inriktning Robot/Automation [Standard, 20p (valbar kurs)]Ljusbågsteknik Inriktning Rostfritt Aluminium [Standard, 20p (valbar kurs)]Ljusbågsteknik Inriktning Verkstadsindustri [Standard, 20p (valbar kurs)]Ljusbågsteknik MIG/MAG [Standard, 35p]Ljusbågsteknik MMA [Standard, 40p]Ljusbågsteknik TIG [Standard, 35p]Skydd och säkerhet [Standard, 5pArbetsmarknaden för kvalificerade svetsare är mycket god. Svetsare har de senaste åren varit ett av de yrken där det finns stor brist på arbetskraft. ...

  Provider NameOsby kommun - Ekbackeskolan

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. CNC tekniker Blått certifikat- automation

  Vidarutveckla och fördjupa dina kunskaper inom CNC och mekatronik!Utbildningen vänder sig till dig som vill vidarutbilda och fördjupa dina kunskaper för att kunna arbeta inom företag med multifunktionsmaskiner för skärande bearbetningJönköpingsregionen är ledande i landet vad avser skärande bearbetning och det finns många företag som söker efter denna yrkeskompetens. Utbildningen har regionens största företag inom skärande bearbetning engagerade i ledningsgruppen. Under utbildningen får du branschkunskap i kombination med kunskap om ISO programmering för CNC-styrda multifunktionsmaskiner. Du lär Dig mekatronik, Robotstyrning av CNC-maskiner, projektleding samt CAM-beredning.Du kommer att arbeta i tredimensionella CAD-system, CAM-system och med de vanligaste CNC-programspråken. Du kommer arbeta med mekatroniska/ robotsystem anpassade för CNC-maskiner. Skolan har en av landets bäst utrustade CNC- och robotverkstäder samt mycket erfarna lärare med lång erfarenhet från branschen.Ingående kurser:CAM beredning för CNC-maskiner, 25 YhpCNC - ISO programmering, 25 YhpCNC teknikerns yrkesroll samt projektledning, 25 YhpLIA 1, 25 YhpLIA 2, 25 YhpMekatronik, 25 YhpRitningsläsning samt beredning, 25 YhpRobotstyrning av CNC-maskiner, 25 YhpUtbildningen leder till en fördjupad kunskap om tillverkningsprocessen och ger dig möjlighet att arbeta som avancerad CNC-tekniker, till exempel beredare eller produktionstekniker. Du kan även få arbetsuppgifter som att installera eller serva robotenheter anpassade för CNC miljön.Utbildnin ...

  Provider NameTekniska Högskolan i Jönköping AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Nordisk Spårsvetsare

  Nordisk Spårsvetsare ...

  Provider NameVästerdalarnas Utbildningsförbund

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Nordisk Spårsvetsare

  Nordisk Spårsvetsare ...

  Provider NameVästerdalarnas Utbildningsförbund

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Produktionsteknik

  Sverige är ett starkt produktionsland med moderna industriföretag. Men för att kunna konkurrera behöver företagen välutbildad personal. Kraven på kompetens i tillverkningsföretag ökar stadigt, samtidigt som stora pensionsavgångar väntar. Därför är detta en utbildning helt rätt i tiden!Utbildningen är framtagen i samarbete med olika produktionsföretag och är skräddarsydd för att matcha arbetslivets behov.Efter utbildningen har du fått fördjupade kunskaper om produktionsprocessen, och kan arbeta på befattningar som produktionstekniker, produktionsledare, kvalitetstekniker, projektledare inom produktionsindustri m.m.Du läser på halvfart under 108 veckor, med endast ca åtta veckors uppehåll under sommaren. Studierna sker till största delen i form av självstudier, men schemalagda träffar äger rum på Nova i Oskarshamn en fredag-lördag per månad plus ytterligare ca 10 dagar under utbildningen. Vid de regelbundna träffarna startar vi fredag morgon och håller på till lördag lunch. Övriga träffar sker hel- eller halvdagar med oregelbundet intervall, beroende på vilken kurs som läses.Kurser som ingår i utbildningen:CAD för produktionstekniker, 15 YH-poängExcel för produktionstekniker, 10 YH-poängIndustriell IT, 10 YH-poängIndustriell projektplanering, 10 YH-poängKvalitetsteknik, 25 YH-poängLean Production, 30 YH-poängLedarskap och kommunikation, 20 YH-poängLärande i arbete – LIA, 20 YH-poängMaterialkunskap, 20 YH-poängProduktionslogistik, 15 YH-poängProduktionsteknik, 50 YH-poängProduktionstekniskt examensarbete, 15 YH-po ...

  Provider NameOskarshamns kommun, Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Produktionsutveckling

  EFTERFRÅGAD KOMPETENSEfter avslutad utbildning kan du arbeta som produktionsledare, produktionsutvecklare, kvalitetstekniker eller produktionstekniker.EFFEKTIV PRODUKTIONUnder utbildningen får du möjlighet att utveckla dina kunskaper inom effektiv produktion. Fokus ligger på ökad kompetens inom kontinuerligt kvalitetsarbete, LEAN production och produktionsutveckling kopplat till faser, flöden och processer, både teoretiskt och praktiskt.Dessutom lär du dig att behärska berednings-, planerings- och kalkyleringsarbete inom produktionsekonomi och modern atomatiserad tillverkning. Du tränas under hela utbildningstiden att arbeta i team för att öka din förmåga till samarbete och problemlösning. Din kommunikativa förmåga, både muntlig och skriftlig, tränas också kontinuerligt genom utbildningen.TEORI I PRAKTIKENUnder LIA får du möjlighet att arbeta med skarpa projekt på företagen. Studiebesök, gästföreläsningar och skarpa projekt i andra kurser ger också en tydlig koppling till yrkesrollen och möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper i praktiken under utbildningens gång.UTBILDNINGENS UPPLÄGGUtbildningen är kostnadsfri och bedrivs på heltid i tre orter i Jönköpings län: Värnamo, Nässjö och Jönköping. Undervisningen sker växelvis mellan orterna och kommer att förläggas både i skola, i verkstadsmiljö samt kontinuerligt ute på företag i form av Lärande i arbete (LIA).Tekniska Högskolan i Jönköping, som är utbildningens huvudman, har tagit fram utbildningen i nära samarbete med några av norra Europas ledande teknikföret ...

  Provider NameTekniska Högskolan i Jönköping AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Produktionsutveckling

  EFTERFRÅGAD KOMPETENSEfter avslutad utbildning kan du arbeta som produktionsledare, produktionsutvecklare, kvalitetstekniker eller produktionstekniker.EFFEKTIV PRODUKTIONUnder utbildningen får du möjlighet att utveckla dina kunskaper inom effektiv produktion. Fokus ligger på ökad kompetens inom kontinuerligt kvalitetsarbete, LEAN production och produktionsutveckling kopplat till faser, flöden och processer, både teoretiskt och praktiskt.Dessutom lär du dig att behärska berednings-, planerings- och kalkyleringsarbete inom produktionsekonomi och modern atomatiserad tillverkning. Du tränas under hela utbildningstiden att arbeta i team för att öka din förmåga till samarbete och problemlösning. Din kommunikativa förmåga, både muntlig och skriftlig, tränas också kontinuerligt genom utbildningen.TEORI I PRAKTIKENUnder LIA får du möjlighet att arbeta med skarpa projekt på företagen. Studiebesök, gästföreläsningar och skarpa projekt i andra kurser ger också en tydlig koppling till yrkesrollen och möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper i praktiken under utbildningens gång.UTBILDNINGENS UPPLÄGGUtbildningen är kostnadsfri och bedrivs på heltid i tre orter i Jönköpings län: Värnamo, Nässjö och Jönköping. Undervisningen sker växelvis mellan orterna och kommer att förläggas både i skola, i verkstadsmiljö samt kontinuerligt ute på företag i form av Lärande i arbete (LIA).Tekniska Högskolan i Jönköping, som är utbildningens huvudman, har tagit fram utbildningen i nära samarbete med några av norra Europas ledande teknikföret ...

  Provider NameTekniska Högskolan i Jönköping AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Svetsspecialist och Svetsinspektör – IWS, IWI-S

  Vidarutveckla och fördjupa dina kunskaper inom svetsning!Utbildningen vänder sig till dig som vill vidarutbilda och fördjupa dina kunskaper inom svetsning. Efter utbildningen erhålls licens som IWS samt kunskaper att klara certifieringen som svetsinspektör IWI-S. I landet finns många företag som söker efter dessa yrkeskompetenser. Under utbildningen får du branschkunskaper i kombination med de kunskaper som krävs för att arbeta som svetsansvarig. Du lär dig svetskonstruktion, svetsmetallurgi – materiallära, avancerade svetsmetoder - svetsutrustning samt projektledning.Du kommer att arbeta med konstruktionsberäkningar, granskning av svetsarbete, beräkningar av svetsdiskontinuiteter samt produktionsekonomi. Skolan har en väl utrustad svetsverkstad samt erfarna svetslärare med behörighet av svetskommissionen att utbilda på Yh-nivå.Kurs Kvalificerade svetsares yrkesroll samt projektledning, 25 YhpLIA 1, 25 Yhp, LIA 2 , 25 Yhp Svetsarbete inom produktion & kvalitetssäkring, 35 YhpSvetsinspektörsrollen IWI-S, 50 YhpSvetskonstruktion, 15 YhpSvetsmetallurgi och materiallära inom svetsning, 25 Yhp Svetsmetoder och svetsutrustning, 25 Yhp Utbildningen leder till en fördjupade kunskaper inom svetsning samt möjlighet att arbeta som exempel svetsansvarig eller svetsinspektör. Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Utbildningen är CSN-berättigad.Studietiden är förlagd till 45 veckor. Start augusti och avslut i juni. Lektioner, egna studier samt LIA (lärande i arbete) ingår. ...

  Provider NameTekniska Högskolan i Jönköping AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages