• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 4 items
 1. Lehrgang Kreativitätstraining

  Zielgruppe: Personen, die im Kinder-, Jugendlichen-, Behindertenbereich, in Flüchtlingsheimen, Seniorenzentren oder in freier Praxis mit Menschen kreativ arbeiten wollen oder die Ausbaustufen zur Kreativen Lebensberatung oder zur Klinischen und Rehabilitativen Kunsttherapie anstreben. ...

  Provider NameInstitut für Kunsttherapie und Lebensberatung KG

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Tirol
 2. WIFI- Ausbildung zum/zur LegasthenietrainerIn

  Zielgruppe: Pädagoginnen/Pädagogen, Lehrer/innen, Kindergärtner/innen, Logopädinnen/Logopäden, Frühförderinnen/Frühförderer ...

  Provider NameWIFI Wien

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 3. WIFI- Ausbildung zum/zur LegasthenietrainerIn

  Zielgruppe: Pädagoginnen/Pädagogen, Lehrer/innen, Kindergärtner/innen, Logopädinnen/Logopäden, Frühförderinnen/Frühförderer ...

  Provider NameWIFI Niederösterreich

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Niederösterreich
 4. Skolotājs- Prof. studijas pēc pamatstudijām

  Programmas mērķis ir izglītot kvalificētus vispārējās izglītības skolotājus Latvijas Republikas mācību iestādēm, nodrošināt studentiem iespēju apgūt nepieciešamo pedagoga kompetenci un iegūt mācību priekšmeta skolotāja kvalifikāciju. Programmas uzdevumi: •nodrošināt kvalitatīvas, Latvijas Republikas standartiem atbilstošas augstākās pedagoģiskās izglītības iegūšanas iespējas; •nodrošināt iespēju topošajiem skolotājiem papildināt zināšanas un praktiskā darba iemaņas priekšmetā un mācību metodikā, kas nodrošina profesionālu skolotāja darbību un sekmē studējošo profesionalitātes paaugstināšanos; •veicināt studējošo pašizglītības vajadzības attīstību, sekmējot viņu virzību uz mūžizglītību vienotā Eiropas izglītības telpā; •nodrošināt iegūto teorētisko zināšanu, praktisko iemaņu un profesionālo attieksmju lietošanu pedagoģiskajā darbībā izglītības iestādēs. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia