• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 42 items
 1. Geriátriai és krónikus beteg szakápoló

  A képesítéssel rendelkező képes: az ápolási tevékenységről teljes körű ápolási dokumentációt készíteni az időskori problémákat kezelni, az idősek gondozásában részt venni az idősellátás más szakmaterületeivel, a szociális ellátás szakembereivel kapcsolatot tartani a szociális ellátási formákról tájékoztatást adni, a szociális ellátások igénybevételében közreműködni segíteni az idős ember kapcsolatfelvételét a szociális szakemberekkel, szolgáltatókkal egészségnevelési, egészségfejlesztési feladatokat ellátni a betegedukációban közreműködni a foglalkozás-terápiás csoportokat, szervezni, koordinálni a geriátriai ápolás speciális területein közreműködni és részt venni a kórházi ellátásban a rehabilitáció egyes formáiban (orvosi, foglakozási, szociális, pedagógiai) közreműködni az idős beteget és családját a krónikus betegségben és a terminális állapotban támogatni az idős ellátásával kapcsolatos ápolási, gondozási és szociális munka összetett, komplex szakmai tevékenységét vállalni a gyakorlaton lévő ápoló és szakápoló tanulók oktatásában, nevelésében közreműködni munkájuk során a gondoskodás, elfogadás és az ápolásetikai normáit alkalmazni, valamint az érvényes jogszabályokban foglaltakat betartani szakmai ismereteiket folyamatos fejleszteni ...

  Awarding bodyNemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Foglalkozásegészségügyi szakápoló

  A képesítéssel rendelkező képes: a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok primer preventív tevékenységében közreműködni külön jogszabályokban meghatározott munkaköri, szakmai, egészségi alkalmassági vizsgálatok végzésében közreműködni, a munkavállalók szakorvosi vizsgálatát megszervezni a foglalkozási megbetegedések felismerésében, kezelésében részt venni a krónikus megbetegedésben szenvedő munkavállalók gondozásában közreműködni külön jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek bejelentésében és kivizsgálásában közreműködni a munkahelyi veszélyforrások feltárásában, a munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálatában közreműködni a helyszíni (általános és foglalkozás-specifikus) higiénés vizsgálatok végzésében közreműködni, hiányosságok esetén felhívni az érintettek figyelmét a munkahigiénés/foglalkozás-egészségügyi/munkabiztonsági/kémiai biztonsági/élelmiszerbiztonsági/járványügy a munkavállalók, álláskeresők, tanulók munkájával felmerülő kockázatokról, a megelőzés lehetőségéről, az egyéni védőeszközök használatáról tájékoztatást, felvilágosítást adni, tanácsadást végezni népegészségügyi programok szervezésében közreműködni a munkakörhöz kötött és nem kötött védőoltások beadásában részt venni, az elsősegélynyújtás, sürgősségi orvosi ellátás megszervezésében és a munkatársi elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében közreműködni a balesetek és egyéb oxiológiai esetek elsődleges ellátásában közreműködni a munkavállalók foglalkozási rehabilitációjának megvalós ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Fogtechnikus

  A képesítéssel rendelkező képes: kivehető műanyag alaplemezes és fémlemezzel kombinált fogpótlásokat készíteni rögzített fogpótlásokat készíteni kombinált munkákat készíteni orthodontiai (fogszabályozó) készülékeket előállítani implantátum felépítményeket készíteni helyreállító (restauratív) készülékeket előállítani olyan fogműveket készíteni, melyek a fogazattal vannak kapcsolatban (harapásemelő sínek, védősínek) fogpótlás és fogmű javításokat végezni A fogpótlások készítése manuális módszerekkel és CAD-CAM módszerrel (számítógépes tervezés és gyártás) is történhet. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Fogtechnikus gyakornok

  A képesítéssel rendelkező képes: kivehető műanyag alaplemezes fogpótlást készíteni fémlemezzel kombinált fogpótlást készíteni rögzített fogpótlások vázrészét készíteni rögzített fogpótlások leplezését készíteni a fogpótlások javítását elkészíteni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Fogászati asszisztens

  A képesítéssel rendelkező képes: előkészíteni a fogászati kezelésekhez műszereket, anyagokat, eszközöket a munkakörhöz szükséges műszerek, eszközök, gépek precíz kezelését végezni prevenciós, diagnosztikai, konzerváló fogászati, parodontológiai, protetikai, dento-alveoláris sebészeti, gyermekfogászati, fogszabályozási kezeléseknél, beavatkozásoknál a fogorvosnak segédkezni orvosi utasításra önállóan végezni kompetencia-körnek megfelelő ellátási-, vizsgálati-, gondozási-, rehabilitációs feladatokat pszichés támogatást nyújtani a páciensnek sürgősségi esetek ellátásában segédkezni az orvosnak a fogászati eljárásokkal kapcsolatban felvilágosítást nyújtani és a pácienst segíteni egészségnevelő, -fejlesztő tevékenységet folytatni a vizsgáló-, kezelőhelyiségeket és a műszereket tisztán, sterilen tartani felhasználói szintű informatikai tevékenységet végezni dokumentációs, ügyviteli, koordinációs feladatot ellátni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Felnőtt intenzív szakápoló

  A képesítéssel rendelkező képes: team-munkában dolgozni dokumentálni a beteg adatait, vizsgálati eredményeit, a kezeléseket és a gyógyszerelést megteremteni és fenntartani a biztonságos és higiénés környezetet felmérni az intenzív ellátást igénylő beteg szükségleteit, megtervezni és kivitelezni a beteg ellátását, ápolását, értékelni annak hatékonyságát elvégezni a speciális intenzív szakápolói feladatokat kommunikálni a beteggel és hozzátartozójával betegmegfigyelő készülékeket alkalmazni, speciális invazív eszközök alkalmazásában közreműködni megelőzni a decubitus kialakulását, kezelni a kialakult decubitust ellátni a különböző stomákat EKG-t készíteni, értékelni, ritmuszavarokat felismerni, életveszélyes ritmuszavarokat elhárítani kezelni az artériás és vénás kanülöket centrális vénás nyomást mérni a lélegeztetőgépet összeállítani, kezelni, működését ellenőrizni elvégezni a trachea-bronchus toalettet előkészíteni és segédkezni az intenzív osztályon előforduló beavatkozásoknál aktívan részt venni életmentő beavatkozásokban előkészíteni és segédkezni diagnosztikus és terápiás eljárásoknál közreműködni szakmai gyakorlatukat töltő ápolók oktatásában, az intenzív szakápolás kutatásában, fejlesztésében elvégezni a minőségbiztosítással kapcsolatos feladatokat, a folyamatok javítását ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. CT/MR szakasszisztens

  A képesítéssel rendelkező képes: a beteget felvilágosítani, a CT/MRI vizsgálatra előkészíteni; a vizsgálat, illetve a kontrasztanyag beadásának kontraindikációját felismerni; protokollok alapján CT/MRI vizsgálatokat végezni, intervenciós beavatkozásoknál segédkezni; intravénás kontrasztanyag adásánál közreműködni; a CT/MRI vizsgálatokhoz, intervenciós beavatkozásokhoz szükséges anyagokat és eszközöket előkészíteni; a használatos gépeket, berendezéseket és eszközöket szakszerűen kezelni, meghibásodásukat felismerni és jelezni, minőségbiztosítási eljárásokat alkalmazni; felismerni a veszélyhelyzeteket, kóros, akut életveszélyes állapotokat; felismerni a kontrasztanyag szövődményeket és aktívan részt venni annak elhárításában; utólagos képfeldolgozás és archiválás végzésére; munkáját szakszerűen, maximális biztonsággal, a szakterületet érintő valamennyi jogi szabályozás, szakmai előírás betartásával végezni. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Endoszkópos szakasszisztens

  A képesítéssel rendelkező képes: megfelelően kommunikálni a beteggel előkészíteni az endoszkópokat és tartozékait a beavatkozások előtt előkészíteni a beteget az endoszkópos beavatkozásokhoz segédkezni, asszisztálni az endoszkópos beavatkozások alatt a vizsgálat, beavatkozás során a betegbiztonságról gondoskodni megfigyelni a beteget a vizsgálatok előtt és alatt észlelni és felismerni a vizsgálatok, beavatkozások során kialakuló állapotváltozásokat haladéktalanul cselekedni sürgősségi ellátást igénylő helyzetekben a higiénés szabályok betartásával tisztán tartani az endoszkópos vizsgálóhelyiségeket a védőeszközöket (kesztyű, szemüveg, köpeny, maszk, ólomkötény) szakszerűen alkalmazni az endoszkópok magas hatásfokú fertőtlenítésére, tisztítására, karbantartására az endoszkópos tartozékok rendeltetésszerű használatára illetve azok tisztítására, fertőtlenítésére a sürgősségi endoszkópos ellátás feladatainak elvégzésére tevékenységét dokumentálni, a beteg dokumentációját szakszerűen kezelni gondoskodni a vizsgálati anyagok megfelelő kezeléséről és diagnosztikus helyre juttatásáról ...

  Awarding bodyEgészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Epidemiológiai szakápoló

  A képesítéssel rendelkező képes: Alkalmazni a betegbiztonságot segítő programokat, irányelveket, protokollokat, standardokat Információt gyűjteni a felügyelő tevékenysége alá tartozó betegekről Ellenőrizni a beavatkozások higiénés körülményeit, a megfelelő eszközhasználatot, izolációs technikákat Ellenőrizni az alapápolási tevékenységek higiénés körülményeit Ellenőrizni a betegosztályok, kezelők, vizsgálók takarítottságát és higiénés állapotát Részt venni a nosocomiális surveillance tevékenységben Szakszerűen mintát venni a mikorbiológiai vizsgálatokhoz Kapcsolatot tatani a népegészségügyi szakigazgatási szervekkel és mikrobiológiai laboratóriumokkal Nyilvántartást vezetni és adatot szolgáltatni tevékenységéről ...

  Awarding bodyNemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Ergoterapeuta

  A képesítéssel rendelkező képes: egyéni és csoportos foglalkozásokat vezetni tanácsot adni a kliensnek és a hozzátartozóknak a szociális ellátás lehetőségeiről közreműködni a csapat tagjaival a rehabilitációs terv kidolgozása és végrehajtása során felmérni a kliens állapotát különböző állapotfelmérő tesztek alkalmazásával ergoterápiás tervet készíteni, és azt végrehajtani az ADL-funkciók (Activities of Daily Living) gyakoroltatása során különböző technikákat és módszereket alkalmazni tanácsokat adni, és konkrét segítséget nyújtani a kliens környezetének akadálymentesítése érdekében ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages