• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 6 items
 1. munkavédelmi szakember

  Elsajátítandó kompetenciák:A végzettek képesek lesznek   - munkakörükben az adott vállalat, vállalkozás, munkavédelmi hatóság működési területén jelentkező munkavédelmi problémákat felismerni és azok kezelése érdekében – a műszaki, tudományos, jogi és gazdasági eszközrendszer felhasználásával – megoldási javaslatokat tenni, illetve a szükséges intézkedéseket megtenni,   - az egész nemzetgazdaság, mind az egyes ágazatok/ágak, mind az egyes szervezetek területén a munkavédelmi követelmények érvényesítésére, a műszaki eszközök és rendszerek, munkahelyek, munkafolyamatok (technológiák) tervezésére, szerkesztésére, kivitelezésére a használat és üzemfenntartás során,   - a különböző munkavédelmi szolgáltatások és a munkabiztonsági szaktevékenység főállású dolgozóként, illetve vállalkozóként való ellátására,   - munkabiztonsági szaktanácsadás, valamint munkabiztonsági szakmai tevékenységek végrehajtására. A végzettek jártasságot szereznek a munkavédelem ismert vizsgálati, illetve értékelési módszereinek alkalmazásában és képessé válnak azok fejlesztésére, valamint új módszerek kidolgozására is. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   - általános, a munkavédelemhez kapcsolódó ismeretek: a biztonságtudomány elmélete és a munkavédelmi jog alapjai, valamint a munkaélettan és munkalélektan, a szakmai kommunikáció és módszertan ismeretei;   - alkalmazott munkavédelmi ismeretek és tudáselemek: a villamosság biztonságtechnikájával, a világítástechnikával, a munkavédelem jogi és eljárási ismereteivel, a foglalkozási ártalmakka ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. víz- és szennyvízkezelő rendszerüzemeltető szakember

    A képzés célja olyan speciális ismeretekkel és szemléletmóddal rendelkező szakemberek képzése, akik a korábban megszerzett szakképzettségük és felsőfokú ismereteik birtokában képesek az iparágak és közüzemek különböző víz- és szennyvízkezelési problémáinak megoldására.       A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   a képzés szakterületén megszerzett elméleti ismeretek és gyakorlati módszerek rendszerezése, megfelelő alkalmazása, önálló döntési és fejlesztési készség; képesség a víz és szennyvíz mennyiségi és minőségi jellemzőinek vizsgálatára (vízanalitikai vizsgálatok, monitorozás), mérési tervek összeállítása, azok kivitelezése és az adatok értékelése; a korszerű víz- és szennyvízkezelést biztosító technikák, technológiák felhasználásának ismerete, optimális megválasztása, irányítása; vízellátási, vízkezelési és szennyvíztisztítási technológiák üzemeltetése, tervezése és azok irányítása; a minőségügy és a műszaki szabályozás ismerete és alkalmazása; elemző, értékelő készség a víz- és szennyvízkezeléssel kapcsolatos műszaki, gazdasági és társadalmi hatások, kapcsolatok vonatkozásában; koncepciók és programok vizekre gyakorolt hatásainak vizsgálata és értékelése hazai és nemzetközi szinten.     Személyes adottságok, készségek:   fejlett műszaki érzék; problémafelismerő és -megoldó képesség; információ-feldolgozási képesség; rendszerező képesség, stratégiai szintű gondolkodás; kreativitás, rugalmasság; minőség iránti elkötelezettség; kezdemén ...

  Awarding bodyPannon Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. víz- és szennyvízkezelő rendszerüzemeltető szakmérnök

    A képzés célja olyan speciális ismeretekkel és szemléletmóddal rendelkező szakemberek képzése, akik a korábban megszerzett szakképzettségük és felsőfokú ismereteik birtokában képesek az iparágak és közüzemek különböző víz- és szennyvízkezelési problémáinak megoldására.       A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   a képzés szakterületén megszerzett elméleti ismeretek és gyakorlati módszerek rendszerezése, megfelelő alkalmazása, önálló döntési és fejlesztési készség; képesség a víz és szennyvíz mennyiségi és minőségi jellemzőinek vizsgálatára (vízanalitikai vizsgálatok, monitorozás), mérési tervek összeállítása, azok kivitelezése és az adatok értékelése; a korszerű víz- és szennyvízkezelést biztosító technikák, technológiák felhasználásának ismerete, optimális megválasztása, irányítása; vízellátási, vízkezelési és szennyvíztisztítási technológiák üzemeltetése, tervezése és azok irányítása; a minőségügy és a műszaki szabályozás ismerete és alkalmazása; elemző, értékelő készség a víz- és szennyvízkezeléssel kapcsolatos műszaki, gazdasági és társadalmi hatások, kapcsolatok vonatkozásában; koncepciók és programok vizekre gyakorolt hatásainak vizsgálata és értékelése hazai és nemzetközi szinten.     Személyes adottságok, készségek:   fejlett műszaki érzék; problémafelismerő és -megoldó képesség; információ-feldolgozási képesség; rendszerező képesség, stratégiai szintű gondolkodás; kreativitás, rugalmasság; minőség iránti elkötelezettség; kezdemén ...

  Awarding bodyPannon Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. elektronikus információbiztonsági vezető

     A képzés célja:  A képzés fő célja az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvényben meghatározott elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek feladatellátáshoz szükséges szakmai kompetenciák átadása és a biztonságtudatos szemléletmód kialakítása.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:  A képzés során az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek munkájához szükséges kompetenciák, ismeretek szerezhetők meg: jogi, igazgatási, biztonsági, minőségi, vezetési alapok; kockázatkezelés; biztonsági rendszer irányítása; incidensek kezelése.   Személyes adottságok, készségek: * magabiztos szakmai tudás az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy munkájában, a kötelezett szervek bármelyikénél; * problémafelismerő és -megoldó készség, biztonságtudatos gondolkodásmód; * képesség a rendszerek átlátására és a szükséges intézkedések megfelelő kialakítására.   Szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A szakirányú szakképzettség birtokában az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek a megfelelő információbiztonsági rendszer kialakítása és fenntartása mellett ismereteivel és hozzáállásával növeli szervezet biztonságát, neveli a munkatársakat, így összességében csökkenti a szervezet biztonsági kitettségét a hagyományos és informatikai támadókkal szemben.   ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. egészségügyi szervező

    Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: Az egészségügyi igazgatás irányításával és működtetésével kapcsolatos - jogi és igazgatási,  - gazdasági és pénzügyi, valamint - menedzsment  tudományok területéről szerzett, elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása és azok alkalmazási készsége a kormányzati és az önkormányzati szektor specialitásainak figyelembevételével.     Személyes adottságok, készségek:  - magabiztos szakmai tudás elsajátítása az egészségügyi jog és igazgatás területén, - gazdasági és pénzügyi problémamegoldó készség (probléma felvetése, meghatározása, a megoldási változatok áttekintése és a legjobb megoldás kiválasztása),  - intézményvezetési és szervezési képesség,  - interaktív készségek,  - rendszerszemlélet,  - elemző és problémamegoldó készség,  - konfliktuskezelés.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:   A szakirányú szakképzettség birtokában az egészségügyi igazgatásszervezők a vonatkozó jogszabályok és rendeletek, gazdasági hatások és trendek, nemzetközi elvárások és európai előírások megismerésén túl, alkalmassá válnak az egészségügyi igazgatás széles körű feladatrendszerének szakszerű ellátására és ellenőrzésére, kormányzati, önkormányzati szervezetekben.     ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. munkavédelmi szakmérnök

  Elsajátítandó kompetenciák:A végzettek képesek lesznek   - munkakörükben az adott vállalat, vállalkozás, munkavédelmi hatóság működési területén jelentkező munkavédelmi problémákat felismerni és azok kezelése érdekében – a műszaki, tudományos, jogi és gazdasági eszközrendszer felhasználásával – megoldási javaslatokat tenni, illetve a szükséges intézkedéseket megtenni;   - az egész nemzetgazdaság, mind az egyes ágazatok/ágak, mind az egyes szervezetek területén a munkavédelmi követelmények érvényesítésére, a műszaki eszközök és rendszerek, munkahelyek, munkafolyamatok (technológiák) tervezésére, szerkesztésére, kivitelezésére a használat és üzemfenntartás során;   - a különböző munkavédelmi szolgáltatások és a munkabiztonsági szaktevékenység főállású dolgozóként, illetve vállalkozóként való ellátására;   - munkabiztonsági szaktanácsadás, valamint munkabiztonsági szakértői tevékenységek végrehajtására. A végzettek jártasságot szereznek a munkavédelem ismert vizsgálati, illetve értékelési módszereinek alkalmazásában és képessé válnak azok fejlesztésére, valamint új módszerek kidolgozására is. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   - Általános, a munkavédelemhez kapcsolódó ismeretek: a biztonságtudomány elmélete; a munkavédelmi jog alapjai; a munkaélettan és munkalélektan; a szakmai kommunikáció és módszertan ismeretei.   - Alkalmazott munkavédelmi ismeretek és tudáselemek: a villamosság biztonságtechnikájával, a világítástechnikával, a munkavédelem jogi és eljárási ismereteivel, a foglalkozás-egészségüggyel, fogl ...

  Category: Qualifications Location: Hungary