• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 31 items
 1. Trafikflygarutbildning Flygplan

  Trafikflygarutbildning Flygplan ...

  Provider NameSvensk Pilotutbildning AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Trafikflygarutbildning Flygplan

  Trafikflygarutbildning Flygplan ...

  Provider NameSvensk Pilotutbildning AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Trafikflygarutbildning Flygplan

  Trafikflygarutbildning Flygplan ...

  Provider NameSvensk Pilotutbildning AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Trafikflygarutbildning Flygplan

  Trafikflygarutbildning Flygplan ...

  Provider NameSvensk Pilotutbildning AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Skärgårdskapten

  Skärgårdskapten ...

  Provider NameKlart Skepp Marinteknik AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Skärgårdskapten

  Skärgårdskapten ...

  Provider NameKlart Skepp Marinteknik AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Internationell Speditör

  Internationell SpeditörUtbildningen leder till att du kan arbeta inom följande områden: Speditör, logistiker, transportplanerare, tullspecialistoch inköpare.Du läser ämnen som: Logistik, juridik, affärsengelska, företagsekonomi, export & import, samt internationell handel.Efterfrågan på utbildad arbetskraft är stor, då många som söker sig till branschen saknar formell utbildning. Samtatt det pågår ett stort generationsskifte inom branschen. E-handeln är en stor bidragande orsak till branschensexpansion. ...

  Provider NameSigtuna Kommun, Centrum för vuxenutveckling

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Logistiker

  Krav på effektivitet och lönsamhet i företagen samt kommande pensionsavgångar gör att behovet av logistiker kommer att öka. Idag har branschen svårt att hitta rätt kompetens, då många högskoleutbildningar ger en allt för generell kompetens. Det som efterfrågas är logistikkunskaper på operativ nivå, en spetskompetens du får genom denna utbildning. ...

  Provider NameCampus Varberg/Varbergs kommun

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Värdeskapande logistik

  Tekniska Högskolan i Jönköping är huvudman och utbildningen genomförs av Yrkeshögskolan Jönköping (Jönköpings kommun).Allt är logistik! Jobba med värdeskapande logistik. Få teori som du tillämpar praktiskt för att ge dig kompetenser inför ditt framtida logistikjobb.Vidarutveckla och fördjupa dina kunskaper inom logistik!Här får du kännedom om hur man effektiviserar varuflöden samt de regler, lagar och avtal som styr internationella transporter, export/import. Dessutom kommer du att kunna välja transportalternativ och styra varuflöden, hantera miljökrav och farligt gods. Under utbildningen arbetar du med skarpa projekt under LIA (lärande i arbete) ute på företag. Utbildningen har föreläsare från branschen och upplägget är föreläsningar, grupparbeten, självständigt arbete samt erfarenhet från arbetslivet genom LIA (som du främst söker själv och därmed kan rikta in dig mot t ex en viss marknad eller ett företag).Kurser: Poäng:Branschdokumentation och Juridik , 25 YhpEkonomistyrning, 25 YhpExamensarbete , 25 YhpInköp & Försäljning , 25 YhpInternationell Handel och Tullhantering, 25 YhpLIA 1, 25 YhpLIA 2, 25 YhpLIA 3, 75 YhpVärdeskapande Logistik, 50 YhpVärdeskapande Logistik och Green Logistics , 25 YhpVärdeskapande System och Kvalitetssäkring , 25 YhpVärdeskapande Transportlösningar med IT-verktyg, 25 YhpYrkesrollen logistiker samt Projektledning, 25 YhpExempel på yrkesroller är logistiker, logistiker för transportplanering, logistikadministratör, transportlogistiker, transportledare, speditör mm. Beh ...

  Provider NameTekniska Högskolan i Jönköping AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Värdeskapande logistik

  Tekniska Högskolan i Jönköping är huvudman och utbildningen genomförs av Yrkeshögskolan Jönköping (Jönköpings kommun).Allt är logistik! Jobba med värdeskapande logistik. Få teori som du tillämpar praktiskt för att ge dig kompetenser inför ditt framtida logistikjobb.Vidarutveckla och fördjupa dina kunskaper inom logistik!Här får du kännedom om hur man effektiviserar varuflöden samt de regler, lagar och avtal som styr internationella transporter, export/import. Dessutom kommer du att kunna välja transportalternativ och styra varuflöden, hantera miljökrav och farligt gods. Under utbildningen arbetar du med skarpa projekt under LIA (lärande i arbete) ute på företag. Utbildningen har föreläsare från branschen och upplägget är föreläsningar, grupparbeten, självständigt arbete samt erfarenhet från arbetslivet genom LIA (som du främst söker själv och därmed kan rikta in dig mot t ex en viss marknad eller ett företag).Kurser: Poäng:Branschdokumentation och Juridik , 25 YhpEkonomistyrning, 25 YhpExamensarbete , 25 YhpInköp & Försäljning , 25 YhpInternationell Handel och Tullhantering, 25 YhpLIA 1, 25 YhpLIA 2, 25 YhpLIA 3, 75 YhpVärdeskapande Logistik, 50 YhpVärdeskapande Logistik och Green Logistics , 25 YhpVärdeskapande System och Kvalitetssäkring , 25 YhpVärdeskapande Transportlösningar med IT-verktyg, 25 YhpYrkesrollen logistiker samt Projektledning, 25 YhpExempel på yrkesroller är logistiker, logistiker för transportplanering, logistikadministratör, transportlogistiker, transportledare, speditör mm. Beh ...

  Provider NameTekniska Högskolan i Jönköping AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages