• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1876 items
 1. Master by Research in Chemistry

  The Master by Research programme in Chemistry targets those who are highly motivated to develop skills and knowledge for future career in academic, industrial or public research and development. This is also an excellent preparation for future doctoral studies. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Master by Research in Chemistry

  The Master by Research programme in Chemistry targets those who are highly motivated to develop skills and knowledge for future career in academic, industrial or public research and development. This is also an excellent preparation for future doctoral studies. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Master's Programme in Surface and Colloidal Engineering, 120 credits

  Masterprogrammet i teknisk yt- och kolloidkemi vänder sig till dig som vill fördjupa dig inom tillämpad kemi och har siktet inställt på en karriär inom forskning, utveckling och innovation. Du får de verktyg som behövs för att utveckla framtidens hållbara material. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Master by Research in Electronics

  The Master by Research programme in Electronics targets those who are highly motivated to develop skills and knowledge for future career in academic, industrial or public research and development. This is also an excellent preparation for future doctoral studies. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Process Operator

  Som processoperatör arbetar du med att övervaka och styra olika tillverkningsprocesser och med att identifiera och lösa tekniska fel. Du jobbar framförallt inom kemisk industri, pappers- och massaindustri, energiföretag, metallindustri och vid sågverksföretag. Utbildningen sker i nära samarbete med flera processindustrier och passar dig som är intresserad av teknik, kemi och problemlösning. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Master by Research in Electronics

  The Master by Research programme in Electronics targets those who are highly motivated to develop skills and knowledge for future career in academic, industrial or public research and development. This is also an excellent preparation for future doctoral studies. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Computer Engineering: Embedded Systems

  Mobiltelefoner, surfplattor, bredbandsdelare, mikrovågsugnar, bilar och digitalkameror ? alla innehåller de processorer. En stor del av modern produktutveckling handlar om programmering. Som programmerare av inbyggda system ger du produkterna det mesta av sin funktion. En gedigen bas i datateknik kompletterat med kurser i elektroteknik ger dig den bredd som öppnar arbetsmarknaden inom hela produktutvecklingskedjan. Oavsett om produkten sitter i säkerhetskritiska system, såsom flygplansdatorer, innehåller operativsystem såsom Linux, eller gränssnitt baserade på Android, kommer du vara en värdefull medlem i utvecklingsteamet. ...

  Provider NameJönköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Energy Engineering Programme

  För högskoleingenjörsexamen ska studenten:Kunskaper och förståelse- visa teoretiska kunskaper om grundläggande begrepp inom elkraftteknik, termodynamik, mekanik och de matematiska grunder som dessa kräver,- visa goda kunskaper om praktiska tillämpningar inom energitekniska system och om energieffektivisering i industri och byggnader,- visa bred övergripande kunskap om resursutnyttjande i hela kedjan från utvinning av naturresurser, energiomvandlingsprocesser, distribution till slutanvändning.Färdighet och förmåga- visa förmåga att använda olika typer av beräkningsprogram för att utifrån relevanta indata optimera och utforma eller omforma energitekniska system,- visa förmåga att analysera och utvärdera ny- och ombyggnad av energianläggningar och installationer för energieffektivisering i industri och byggnader avseende behov av el och värme/kyla.Värderingsförmåga och förhållningssätt- visa på förmåga att ur ett hållbarhetsperspektiv värdera olika energitekniska lösningar för el-, värmeproduktion eller energieffektivisering i industri eller byggnader ur tekniskt, ekonomiskt, miljömässigt perspektiv,- visa förmåga att värdera hur resurser inom energisektorn fördelas i konkurrens med användningsområden utanför energisektorn. ...

  Provider NameDalarna University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Product Development and Materials Engineering (master)

  This Master?s programme covers the entire product development process, from conceptual engineering design to materials and manufacturing processes. Emphasis is placed on design and construction of technical components and products in regards to customer demands, use, producibility and production methods. Vehicles, household appliances, medical equipment and certain sporting goods are all examples of products made up of complex components. In addition to your basic technical knowledge within your major subject, you will also get training in entrepreneurship, leadership, communication, sustainable development and business creation. The programme includes a company-based project course. You will also be prepared for doctoral studies. ...

  Provider NameJönköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Robotics and Automation I

  Robotics and Automation I ...

  Provider NameUniversity West

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages