• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 54 items
 1. Geotieteiden kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Geotieteiden kandidaattina saat aivan uudenlaisen näkökulman ympäröivään luontoon: näkemämme luonto on geologisten prosessien muodostamaa ja muokkaamaa. Kenttäopetus onkin geotieteiden opetuksen kivijalka. Perus- ja aineopinnoissa opit perusasiat maapallon prosesseista, koostumuksesta, rakenteesta ja historiasta, opit tunnistamaan mineraaleja, kivilajeja, maalajeja sekä fossiileja ja ymmärtämään niiden merkityksen. Kandidaatin tutkinnon aikana opiskelet myös muita aineita (esim. kemia, fysiikka, matematiikka ja tilastotiede), jotka antavat tarvittavan taustatuen geotieteiden opinnoille. Luentosalien lisäksi opintoja toteutetaan monenlaisissa ympäristöissä, kuten opetuslaboratorioissa, kenttäkursseilla tutkimusasemilla tai opintomatkoilla muille mantereille. Opinnot sisältävätluentojen lisäksi runsaasti itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä, erilaisia harjoituksia sekä työelämään valmentavaa sisältöä. Geotieteiden opiskelijat muodostavat tiiviin ja aktiivisesti toimivan yhteisön, jonka keskiössä ovat geologian opiskelijajärjestö Vasara ry ja geofysiikan opiskelijajärjestö Geysir. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Kemian kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Opinnoissasi saat keskittyä vahvasti omaan tieteenalaasi ja muihin luonnontieteisiin. Opetuksen laadun varmistaa laitoksen korkeatasoisen ja kansainvälisen tutkimustoiminnan osoittama asiantuntemus. Noin puolet kandidaatin tutkinnosta on kemian opintoja. Noin kolmasosa on muita tieteenaloja, jotka voit valita laajasta valikoimasta mielenkiintosi mukaan. Nämä opinnot valitaan useimmin luonnontieteistä, mutta voit sisällyttää tutkintoosi myös muita kemistin työuralle hyödyllisiä oppiaineita. Opiskelu on monipuolista. Kemian opinnoille erityisen leimallinen osa ovat laboratoriotyöt. Ne kattavat kandiohjelmassa noin kolmasosan kemian opinnoista. Suuri osa teoriaopinnoista tapahtuu pienryhmäharjoituksissa perinteisen luento-opetuksen tukemana. Kandidaatintutkielmaan liittyy kokeellisen tieteenalan luonteen mukaisesti tutkimusprojekti. Yksityiskohtaiset tiedot opinnoista löydät opinto-oppaasta ja WebOodista. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Maantieteen kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Ensimmäisenä vuonna opiskellaan maantieteen perusopinnot ja osa aineopinnoista. Opinnot koostuvat johdantoluennoista ja kirjallisuudesta sekä laajoista harjoitus- ja kenttäkursseista, joilla opiskellaan maantieteellistä teoriaperustaa ja menetelmiä. Muina opintoina on tietotekniikkaa ja akateemisia taitoja. Toisena opiskeluvuonna vuorossa ovat menetelmätieteiden opinnot, valinnaisia opintoja ja muita opintoja, kuten kieliä ja työelämään orientoivia opintoja. Opettajiksi suuntautuvat tekevät toisen opetettavan aineen opinnot. Vapaasti valittaviin opintoihin voi valita oman kiinnostuksen mukaisia kokonaisuuksia Helsingin yliopiston koulutusohjelmista tai muiden yliopistojen/korkeakoulujen JOO-opinnoista. Omalla laitoksella voi suorittaa geoinformatiikan 25 op:n opintomoduulin. Kolmantena vuonna keskitytään jälleen maantieteen aineopintoihin. Kirjallisuuden, luentojen ja erikoiskurssien lisäksi niihin kuuluu syyslukukauden seminaari, jossa aloitetaan kandidaatintutkielman valmistelu. Tutkielma kirjoitetaan valmiiksi kevätlukukauden aikana. Lisäksi ohjelmassa ovat loput vapaasti valittavat opinnot ja muita opintoja, esim. kieliä ja projektityöskentely- tai työharjoittelujakso. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Fysikaalisten tieteiden kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Koulutusohjelmaan kuuluu laajasti fysiikan ja matematiikan tai muiden luonnontieteiden opintoja. Kaikille yhteisiä ovat mekaniikan, sähkömagnetismin ja säteilykenttien kurssit laboratoriotöineen, matemaattisia työvälineitä opettavat kurssit sekä tieteellisen laskennan ja data-analyysin kurssit. Muut opinnot koostetaan moduuleista. Kursseilla on tyypillisesti luentoja ja laskuharjoituksia. Osalla kursseista on myös laboratoriotöitä tai muita harjoitustöitä. Laskuharjoitukset ovat tärkeä osa fysiikan opintoja, ja niitä suoritetaan sekä ohjatusti että itsenäisesti tai vapaamuotoisissa pienryhmissä. Opintoja on mahdollista nopeuttaa kursseja tenttimällä, mutta pääsääntöisesti opiskelu tapahtuu luentokursseilla, joihin kuuluu harjoituksia pienryhmissä. Monet Fysiikan laitoksen opettajista ovat saaneet tunnustuksia opetustaidoistaan, ja laitoksen opetusta on kehitetty fysiikan opetuksen uusimpaan tutkimustietoon perustuen. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Geology, Master of Science (2 years)

  Syventävien opintojen alussa perehdytään kaikilla erikoistumislinjoilla alan keskeisiin tutkimusmenetelmiin. Geologian opintoihin kuuluu myös intensiivistä pienryhmäopetusta harjoitustyökursseilla, ohjattua laboratoriotyöskentelyä erikoiskursseilla tai räätälöityjä lyhytkursseja ulkomaisten ja kotimaisten asiantuntijoiden johdolla. Sokerina pohjalla ovat kuitenkin erilaiset kenttäkurssit, opintomatkat, tutkimusmatkat ja ekskursiot. Niillä päästään tutustumaan opiskeltaviin aiheisiin niiden luonnollisessa ympäristössä ja saadaan kokemuksia, joista riittää kerrottavaa. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Master's Programme in Chemistry and Molecular Sciences, Master of Science (2 years)

  In the Master’s programme, you will deepen the knowledge and skills acquired during your Bachelor’s degree studies. Depending on your choices, you will familiarise yourself with one or more branches of chemistry and learn modern research methodology. The studies include lecture courses, examinations and contact teaching, laboratory courses, presentation series and seminars. Compared to the Bachelor’s degree, these studies require more independent work. The Master’s degree culminates in an extensive Master’s thesis that includes practical research. You can find further information about the studies on the Master's programme website: www.helsinki.fi/en/programmes/master/chemistry-and-molecular-sciences Students are automatically granted admission to the Master’s programme through the Bachelor’s Programme in Chemistry at the University of Helsinki. You can also apply for the programme after completing an applicable Bachelor’s degree in a different programme or university. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Master's Programme in Geography, Master of Science (2 years)

  The first year of the advanced module of the Master’s programme contains the method courses of your chosen study track, elective courses, and advanced literature. During this year you will start planning your Master’s thesis. In the autumn of the second year, you will join a Master’s seminar and take exams on literature related to the MSc thesis. In the spring, you should be ready to present your finished MSc thesis (Pro gradu). In addition, you can take optional courses in both years that support your study track. If you are studying to be a teacher, you will take courses in pedagogy during your second year. Studying takes many forms. A large part of the instruction is contact teaching. Method and specialisation courses are usually implemented in groups of 10-20 students, where it is easy to discuss professional issues and gain deeper insights. Independent study is supported through workshops supervised by older students, and reading circles. The Master’s programme also includes extensive exams on literature in the field. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Master's Programme in Particle Physics and Astrophysical Sciences, Master of Science (2 years)

  The understanding of the microscopic structure of matter, astronomical phenomena and the dynamics of the universe is at the forefront of basic research today. The advancement of such research in the future will require increasingly sophisticated theoretical, computational and experimental methods. The study track in elementary particle physics and cosmology focuses on experimental or theoretical particle physics or cosmology. The theories that form our current understanding of these issues must be continuously re-evaluated in the light of new experimental results. In addition to analytical computation skills, this requires thorough mastery of numerical analysis methods. In experimental particle physics, the main challenges pertain to the management and processing of continuously increasing amount of data. The study track in astrophysical sciences focuses on observational or theoretical astronomy or space physics. Our understanding of space, ranging from near Earth space all the way to structure of the universe, is being continuously redefined because of improved experimental equipment located both in space and on the Earth’s surface. Several probes are also carrying out direct measurements of planets, moons and interplanetary plasma in our solar system. Another key discipline is theoretical astrophysics which, with the help of increasingly efficient supercomputers, enables us to create in-depth models of various phenomena in the universe in general and the field of space physics in particular. Finally, plasma p ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Chemistry, Master of Science (2 years)

  In the Master's Degree Programme, you will deepen skills acquired in your Bachelor's studies and study more profoundly the area of specialization you have chosen. You will get to know the most important research methods, become acquainted with the newest information and develop into an expert in your own field. Studies in chemistry consist of lecture courses, examinations, exercises and laboratory courses. The Master's degree studies culminate in a Master’s thesis, which includes 3 - 4 months of practical research work. The specialization areas are: Analytical Chemistry Inorganic Chemistry Physical Chemistry Organic Chemistry Polymer Chemistry Radiochemistry. You do not need to apply separately to the specialization areas. Instead, you can choose your area according to your own interests. A suitable Bachelor's degree is, however, a precondition for the Master's degree in all the specialization areas. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Geography, Master of Science (2 years)

  The teachers of regional studies encourage students to scientific and creative thinking – to find varying viewpoints and versatile solutions. Scientific research and learning are completed with practical skills, written works and oral presentations. During the final year of your studies, you will write a master's thesis, which is an excellent opportunity to take part in current research projects conducted at the Department. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages