• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 7602 items
 1. Bachelor of Hospitality Management, Tourism

  The theme of the Bachelor's Degree in Tourism is innovative creativity, responsible and sustainable tourism enterprise development, internationality and personal development. Field trips play an important role in this versatile degree. A number of domestic tourism destinations are explored as part of the studies. In this degree you will spend a lot of time also outside the classroom, outdoors and in natural surroundings. At the start of the degree the students will focus on gaining basic skills and knowledge after which they will apply their acquired learning. You will study to obtain comprehensive customer-oriented product development and marketing competence as well as becoming familiar with different cultures for the purposes of international tourism. Through the use of various tutorial approaches, sessions are designed to ensure that students can fully exercise their creative potential and that critical learning is facilitated. This is why interactive learning, team-based course work and small group sessions form an important element of the learning process of the degree. To develop a real hands-on approach this programme also allows you to carry out projects in close collaboration with tourism companies and organizations, for example by taking part in event and project management. The final stages of the studies emphasize using the competence gained in practice and in different types of smart solutions. Studying adventure tourism will enable you to identify the most significant summer and winter activities ...

  Provider NameKajaani University of Applied Sciences, KAMK University of Applied Sciences, School of Tourism

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Transfer application: Restonomi (AMK), Matkailu, päivätoteutus

  Matkailun koulutuksessa opiskelet asiakaslähtöistä ja kokonaisvaltaista tuotekehitys- ja markkinointiosaamista sekä opettelet tuntemaan eri kulttuureja kansainvälistä matkailua varten. Teoriassa hankittua tietotaitoa sovellat käytännössä mm. matkailutuotteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Opintojen aikana tutustut laajalti matkailualan yrityksiin ja niiden toimintoihin sekä pääset tekemään yhteistyötä heidän kanssaan läpi opiskeluaikasi. Jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana on 5 viikon tutustumisjakso matkailuyrityksessä. Tärkeä osa koulutusta ovat opintomatkat niin kotimaisiin kuin kansainvälisiinkin matkailukohteisiin. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan matkailukohteet (Vuokatti, Ruka, Ukkohalla, Idän Taiga) ja tapahtumat tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet suorittaa opintoja käytännön työelämässä. Kattavan kansainvälisen verkostomme avulla sinulla on erinomaiset mahdollisuudet kartuttaa kv-osaamistasi ja kielitaitoasi opiskelijavaihdossa. Lisäksi sinulla on mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto ulkomailla (Saksa tai Puola, opiskelukieli englanti). ...

  Provider NameKajaani University of Applied Sciences, KAMK University of Applied Sciences, School of Tourism

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Bachelor of Sports Studies, Sports and Leisure Management

  The studies emphasize the development of the following competences: sports and exercise competence human wellbeing and health-promoting exercise competence sports and exercise related pedagogical and didactics competence sports and exercise related social, leadership and entrepreneurial competence activity tourism competence During your professional studies you will create commercial sports and leisure services, implement products and events, instruct sports sessions and provide exercise and nutrition counselling. Entrepreneurial competence is the central theme of the studies. You can major in Recreation and Sports Services: Advanced Coaching, Activity Tourism and Wellbeing Tourism but also in Business or or accomplish part of your studies in one of our partner universities abroad. The degree includes a two-month and three-month period of practical training. Practical training occurs in various sports and leisure environments at home or abroad. It also consists of a thesis worth 15 credits, in which you can apply your professional competencies and increase your research and development competence. The degree beginning in 2017 will be delivered via a new curriculum which is based in the KAMK’24 strategy “Finland’s smartest university”. The operational profile is smart solutions, meaning not only the use of technological solutions but also the ability to do the right things right. The School of Activity Tourism’s (Sports and Leisure Management degree and Tourism degree) area of expertise is adventure based activi ...

  Provider NameKajaani University of Applied Sciences, School of Sports

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Liikunnanohjaaja (AMK), Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus, monimuotototeutus

  Opinnot muodostuvat perus- ja ammattiopinnoista, vaihtoehtoisista ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, opinnäytteestä sekä ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta. Liikuntapalvelut on koulutuksen keskeinen sisältö. Koulutuksessa harjoitellaan liikuntataitojen ohjaamista, toimitaan kunto- ja ravintovalmentajana sekä toteutetaan erilaisia projekteja ja tapahtumia. Liikuntateknologia ja elämykselliset aktiviteetit tulevat tutuiksi koulutuksen aikana. Liiketoimintaosaaminen on keskeinen teema. Liikuntapalvelut: hyvinvointivalmennus ja työhyvinvointi sekä lasten ja nuorten liikunta on yksi mahdollinen syventävä opintokokonaisuus. Liikunnan koulutus kuuluu matkailun koulutuksen kanssa samaan osaamisalueeseen, mikä luo mahdollisuuden syventyä Adventure tai Wellbeing Tourismiin. Kansainvälisyyttä voi kehittää opiskelemalla tai tekemällä harjoittelua ulkomailla. ...

  Provider NameKajaani University of Applied Sciences, School of Sports

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Liikunnanohjaaja (AMK), Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus, päivätoteutus

  OSAAMISEN KEHITTYMINEN Liikunnanohjaajakoulutuksessa pääset kehittämään seuraavia osaamisalueita: liikuntaosaaminen, ihmisen hyvinvointi- ja terveysliikuntaosaaminen, pedagoginen ja liikuntadidaktinen osaaminen, liikunnan yhteiskunta-, johtamis- ja yrittäjäosaaminen sekä aktiviteettimatkailuosaaminen. SISÄLTÖ Ammattiopinnoissa tuotteistat liikuntapalveluita, toteutat projekteja ja tapahtumia, ohjaat liikuntataitoja sekä toteutat liikunta- ja ravintoneuvontaa. Syventäviä kokonaisuuksia ovat liikuntapalvelut (hyvinvointivalmennus ja työhyvinvointi sekä lasten ja nuorten liikunta), Activity Tourism ja Wellbeing Tourism, yrittäjyys ja International Studies Abroad. Tutkimus- ja kehittämisosaaminen vahvistuu tekemällä 15 op:n laajuinen opinnäytetyö. Harjoittelut, Orientoiva (12 op) ja Syventävä (18 op), suoritetaan erilaisissa liikunnan toimintaympäristöissä kotimaassa ja/ tai ulkomailla. ÄLYKKÄÄT RATKAISUT JA ELÄMYKSELLISET AKTIVITEETIT  Koulutuksen sisältö noudattaa KAMK'24 strategiaa: "Suomen älykkäin korkeakoulu". KAMK suuntaa toimintaansa yhden, toimintaa läpileikkaavan profiilin "älykkäät ratkaisut" avulla. Älykkäillä ratkaisuilla tarkoitetaan teknologisten ratkaisujen hyödyntämisen lisäksi kykyä tehdä oikeita asioita oikein. Yksi KAMK:n osaamisalueista on valtakunnallisesti ainutlaatuinen aktiviteettimatkailun osaamisalue, joka yhdistää liikunnan ja matkailun koulutuksen saman "sateenvarjon" alle. Osaamisalueen vahvuusala on elämykselliset aktiviteetit, joka tarkoittaa elämyksellisten ja liiketaloudellisesti k ...

  Provider NameKajaani University of Applied Sciences, School of Sports

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Restonomi (AMK), Matkailu, päivätoteutus

  Matkailun koulutuksessa opiskelet asiakaslähtöistä ja kokonaisvaltaista tuotekehitys- ja markkinointiosaamista sekä opettelet tuntemaan eri kulttuureja kansainvälistä matkailua varten. Teoriassa hankittua tietotaitoa sovellat käytännössä mm. matkailutuotteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Opintojen aikana tutustut laajalti matkailualan yrityksiin ja niiden toimintoihin sekä pääset tekemään yhteistyötä heidän kanssaan läpi opiskeluaikasi. Jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana on 5 viikon tutustumisjakso matkailuyrityksessä. Tärkeä osa koulutusta ovat opintomatkat niin kotimaisiin kuin kansainvälisiinkin matkailukohteisiin. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan matkailukohteet (Vuokatti, Ruka-Kuusamo, Ukkohalla, Idän Taiga, Rokua Geopark, Oulu) ja tapahtumat (esim Lost in Kajaani seikkailukisa) tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet suorittaa opintoja käytännön työelämässä. Kattavan kansainvälisen verkostomme avulla sinulla on erinomaiset mahdollisuudet kartuttaa kv-osaamistasi ja kielitaitoasi opiskelijavaihdossa. Lisäksi sinulla on mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto ulkomailla (Saksa tai Puola, opiskelukieli englanti). ...

  Provider NameKajaani University of Applied Sciences, KAMK University of Applied Sciences, School of Tourism

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Siirtohaku: Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus

  Sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisesti määritellyille ja yhteisesti hyväksytyille ammatillisille osaamisalueille eli kompetensseille. Näitä osaamisalueita ovat oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen sekä kansainvälistymisosaaminen. Sairaanhoitajakoulutuksen tutkintokohtainen osaaminen koostuu yhdeksästä erilaisesta osaamisalueesta. Ammattiopinnoissa opiskelet esimerkiksi potilasturvallisen hoitotyön perusteita, kliinisiä hoitotaitoja, terveyden edistämisen perusteita ja terveyttävä edistävää, potilasturvallista hoitotyötä ja perhehoitotyötä sekä näyttöön perustuvan hoitotyön kehittämistä. Syventävä opintokokonaisuus syksyllä 2016 alkavassa sairaanhoitajakoulutuksessa on mielenterveystyö ja äkillisesti sairastuneen hoitotyö. Sairaanhoitajakoulutuksessa vuorottelevat teoriaopiskelu ja harjoittelu. Sairaanhoitajan (AMK) tutkintoon kuuluu yhteensä 75 opintopistettä harjoittelua. Osa harjoittelusta suoritetaan erilaisissa hoitotyön toimintaympäristöissä kotimaassa tai ulkomailla ja osa ammattikorkeakoululla ohjatuissa harjoituksissa. Kajaanin ammattikorkeakoulun ainutlaatuiset oppimisympäristöt mm.hoitotyön simulaatiotilat, tukevat opintojesi suorittamista. Simulaatioympäristössä potilaana toimii nukke, joka reagoi hoitoon kuten ihminen. ...

  Provider NameKajaani University of Applied Sciences, School of Health Care

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Transfer application: Bachelor of Sports Studies, Sports and Leisure Management

  Sports instructor training within the degree in sports and leisure management consists of courses of study that advance sports and physical exercise competence, human wellbeing and health promoting exercise competence, pedagogical and physical education didactical competence, sports and exercise social, leadership and entrepreneurial competence and activity tourism competence. Your professional studies will include for example, interaction skills, communication, anatomy and physiology, motor development in humans, nutrition, physical education and health promoting exercise. The studies also include different sports from aqua sports to spinning.The specialised studies of the degree are activity tourism and personal training. Sports instructor training within the degree in sports and leisure management also includes practical training worth 30 credits. Students accomplish their practical training in various sports and exercise environments in Finland and abroad. Practical training can also be accomplished in the university of applied sciences own training environment Myötätuuli, which offers exercise services to different customer groups. The syllabus of the sports instruction degree is looking to the future and competence development. The syllabus is driven by development needs and changes occurring in working life as well as the requirements of international cooperation. ...

  Provider NameKajaani University of Applied Sciences, School of Sports

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Transfer application: Liikunnanohjaaja (AMK), Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus, monimuotototeutus

  Opinnot muodostuvat perus- ja ammattiopinnoista, vaihtoehtoisista ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, opinnäytteestä sekä ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta. Liikuntapalvelut on koulutuksen keskeinen sisältö. Koulutuksessa harjoitellaan liikuntataitojen ohjaamista, toimitaan kunto- ja ravintovalmentajana sekä toteutetaan erilaisia projekteja ja tapahtumia. Liikuntateknologia ja elämykselliset aktiviteetit tulevat tutuiksi koulutuksen aikana. Liiketoimintaosaaminen on keskeinen teema. Liikuntapalvelut: hyvinvointivalmennus ja työhyvinvointi sekä lasten ja nuorten liikunta on yksi mahdollinen syventävä opintokokonaisuus. Liikunnan koulutus kuuluu matkailun koulutuksen kanssa samaan osaamisalueeseen, mikä luo mahdollisuuden syventyä Adventure tai Wellbeing Tourismiin. Kansainvälisyyttä voi kehittää opiskelemalla tai tekemällä harjoittelua ulkomailla. ...

  Provider NameKajaani University of Applied Sciences, School of Sports

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Transfer application: Liikunnanohjaaja (AMK), Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus, päivätoteutus

  Liikunnanohjaajakoulutuksen tutkintokohtainen osaaminen koostuu liikuntaosaamisesta, ihmisen hyvinvointi- ja terveysliikuntaosaamisesta, pedagogisesta ja liikuntadidaktisesta osaamisesta, liikunnan yhteiskunta-, johtamis- ja yrittäjäosaamisesta sekä aktiviteettimatkailuosaamisesta. Ammattiopinnoissa opiskelet esimerkiksi vuorovaikutustaitoja, viestintää, anatomiaa ja fysiologiaa, ihmisen motorista kehitystä, ravitsemusta, liikuntakasvatusta ja terveysliikuntaa. Opintoihin sisältyy myös eri liikuntalajeja vesiliikunnasta spinningiin. Syventäviä opintokokonaisuuksia ovat esimerkiksi personal training, lasten ja nuorten liikunta, elämysaktiviteetit ja hyvinvointimatkailu. Liikunnanohjaajakoulutuksessa on myös harjoittelua 30 opintopistettä. Harjoittelua suoritetaan erilaisissa liikunnan toimintaympäristöissä kotimaassa tai ulkomailla. Harjoittelun voi suorittaa myös liikuntapalveluja erilaisille asiakasryhmille tarjoavassa ammattikorkeakoulun omassa harjoitteluympäristössä, Myötätuulessa. Liikunnanohjaajakoulutuksen opetussuunnitelma suuntaa tulevaisuuteen ja osaamisen kehittämiseen. Opetussuunnitelmaa ohjaavat työelämässä tapahtuvat muutokset ja kehittämistarpeet sekä kansainvälisen yhteistyön edellyttämät vaatimukset. ...

  Provider NameKajaani University of Applied Sciences, School of Sports

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages