• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 331 items
 1. Robotics

  Du får både viden om den tekniske og produktionsmæssige side af udviklingen af robotter og om den it- og programmeringsmæssige side. Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør. Du vil efterfølgende have jobmuligheder i virksomheder inden for forskellige brancher i relation til robot- og informationsteknologi. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Kommunikation

  Du beskæftiger dig med skriftlig, mundtlig og visuel kommunikation, og undervisningen byder bl.a. på formidling, organisationsanalyse, webkommunikation, retorik og interkulturel kommunikation.Kommunikation er et bachelorfag, der indgår som en del af en bacheloruddannelse på RUC. Den samlede uddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Du kan finde job i kommunikations- og informationsvirksomheder, arbejde med PR og reklame eller fx med kultur- og museumsformidling. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Diplomingeniør- eksport og teknologi

  Fokus er på eksport, globalisering, international samhandel samt indsigt i og forståelse af andre kulturer. Du får desuden både undervisning i matematik, fysik og kemi og i grundlæggende ingeniørfag som fx materialelære, styrkelære og produktudvikling.Som færdiguddannet eksportingeniør kan du finde arbejde som rådgiver på eksportmarkedet. Du kan typisk blive ansat i leder- eller mellemlederstillinger med opgaver inden for eksportsalg, projektledelse, markedsføring, indkøb og produktudvikling. ...

  Provider NameDTU Ballerup Campus (DTU Ballerup)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Internationale studier

  Du lærer om landenes kultur, politik og økonomi og får viden om de konsekvenser, som globaliseringen har for både de politiske, de sociale og de økonomiske forhold.Uddannelsen er et bachelorfag, der kan læses enten som 1-fags bachelor eller i kombination med et andet bachelorfag. Den samlede uddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil have mulighed for at arbejde i danske og internationale udviklingsorganisationer inden for bl.a. administration, konsulentarbejde, rådgivning og undervisning. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Dansk tegnsprog og tolkning

  Du lærer at kunne forberede og gennemføre tolkeopgaver for døve, døvblevne og døvblinde ud fra deres forskellige kommunikationsbehov og -vilkår. At simultantolke betyder at tolke samtidig med, at der bliver talt.Som færdiguddannet vil du kunne arbejde i et tolkebureau, som freelancetolk eller som selvstændig. ...

  Provider NameCenter for Tegnsprog - Tolkeuddannelsen - UCC (UCC Tegnsprog)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Laboratorie-, fødevare- og procesteknologi

  Du har mulighed for at give din uddannelse en international profil ved at tage et praktikophold i en udenlandsk virksomhed.Som færdiguddannet kan du arbejde i bl.a. fødevarevirksomheder og medicinalfabrikker med fx projektstyring, udvikling og kvalitetssikring. ...

  Provider NameErhvervsakademiet Lillebælt, Landbrugsvej 55 (EA LB Landbr 55)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Kristendom, kultur og kommunikation

  Du får bl.a. undervisning i kultur, kommunikation, ledelse, kristendomskundskab, pædagogik og didaktik samt religions- og kulturmødets udfordringer.Efter endt uddannelse har du mulighed for at blive ansat i frivillige organisationer og foreninger, kirkelige og diakonale organisationer, boligsociale projekter, integrationsprojekter eller på fri- og efterskoler samt højskoler. ...

  Provider NameKristendom, kultur og kommunikation, Diakonissestiftelsen (KKK Dianonisse)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Lærer fra Den frie Lærerskole

  På uddannelsen får du færdigheder i både undervisning, folkestyre og højskoleliv. Selvom uddannelsen består af en række obligatoriske fag såsom pædagogik, psykologi og kommunikation, har du som studerende stor medindflydelse på, hvordan undervisningen bliver tilrettelagt.Med en uddannelse til lærer fra Den frie Lærerskole kan du søge job som lærer ved friskoler, efterskoler og højskoler. Du vil være kvalificeret til at undervise, men samtidig også til at deltage i beslutningsprocesserne på skolen. ...

  Provider NameDen Frie Lærerskole (Frie Lærerskole)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Diplomingeniør- trafik og transport

  Du får viden om de tekniske og samfundsfaglige beregninger og løsninger, der ligger bag de store investeringer i en trafikal infrastruktur, og du lærer at benytte matematik og it i udarbejdelsen af dine løsningsmodeller.Som færdigudddannet diplomingeniør har du mulighed for at arbejde i transportvirksomheder, trafikselskaber, offentlige styrelser eller rådgivende ingeniørfirmaer. ...

  Provider NameDTU Ballerup Campus (DTU Ballerup)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Naturvidenskab og it

  Du arbejder med matematiske, statistiske og datalogiske modeller af naturvidenskabelige problemer, ligesom du formulerer simuleringer af naturvidenskabelige processer og viser løsninger i form af grafer, billeder og video. Derudover får du dyberegående viden om et fagområde efter eget valg. Det kan fx være geografi, kemi, biologi eller fysik.Bacheloruddannelsen giver adgang til en af flere kandidatuddannelser. Du vil som færdiguddannet kunne søge job i fx højteknologiske virksomheder, hvor du arbejder med dataanalyse, modellering og simulering. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages