• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 123 items
 1. Tandsköterska

  Denna utbildning ger dig färdigheter och kunskaper för att arbeta som tandsköterska i vårdteam på tandvårdsklinik. Efterfrågan på tandsköterskor är stor på arbetsmarknaden. När du har gått den här utbildningen har du kompetens att assistera en tandläkare och du kommer att kunna arbeta med allt ifrån munhygien och lokalbedövningar till att sköta administrativa sysslor i receptionen. Arbetet innebär mycket kontakt med människor och du kommer att arbeta nära dina kollegor inom teamet. Utbildningen är bunden till Umeå med regelbundna träffar och studieveckor där metodövningar och föreläsningar ges. Upplägget har dock ett relativt stort inslag av distansstudier mellan träffarna som gör att många klarat sin studietid hos oss utan att bo i Umeå på heltid. Under termin ett är det två veckors praktik, medan termin två och tre har längre praktikperioder. Praktikplatser kommer främst att erbjudas på tandvårdskliniker i Norrland. ...

  Provider NameUmeå kommun - Viva Komvux

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Tandsköterska

  Utbildning till tandsköterska ger dig goda möjligheter att jobba i ett tandvårdsteam. Arbetsmarknaden är god.Som tandsköterska assisterar du vid undersökningar och behandlingar av patienter. Du har också hand om material och instrument som används i kliniken. Som tandsköterska har du stort ansvar för klinikens hygien och smittskydd. Administrativa uppgifter och receptionsarbete ingår också i arbetet. Självständigt patientarbete kan förekomma med förebyggande tandvård och tandhälsoinformation. Utbildningen i Kungsbacka är en distansutbildning.Kurser som ingår och läses veckovis i följande kursplan:Munhålan och tändernas anatomi 10 YH poängAdministration och organisation 30 YH poängVårdhygien och smittskydd 25 YH poängMaterial och miljö 20 YH poängLia 1 15 YH poängOdontologi 1 35 YH poängOdontologi 2 30 YH poängLia 2 25 YH poängOralhälsa 1 30 YH poängOral hälsa 2 25 YH poängAnatomi,anestesi och farmakologi 20 YH poängTeamtandvård 10 YH poängExamensarbete 10 YH poäng Lia 3 40 YH poäng ...

  Provider NameMedLearn AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Tandsköterska

  Utbildning till tandsköterska ger dig goda möjligheter att jobba i ett tandvårdsteam. Arbetsmarknaden är god.Som tandsköterska assisterar du vid undersökningar och behandlingar av patienter. Du har också hand om material och instrument som används i kliniken. Som tandsköterska har du stort ansvar för klinikens hygien och smittskydd. Administrativa uppgifter och receptionsarbete ingår också i arbetet. Självständigt patientarbete kan förekomma med förebyggande tandvård och tandhälsoinformation. Utbildningen i Västerås är en distansutbildning.Kurser som ingår och läses veckovis i följande kursplan:Munhålan och tändernas anatomi 10 YH poängAdministration och organisation 30 YH poängVårdhygien och smittskydd 25 YH poängMaterial och miljö 20 YH poängLia 1 15 YH poängOdontologi 1 35 YH poängOdontologi 2 30 YH poängLia 2 25 YH poängOralhälsa 1 30 YH poängOral hälsa 2 25 YH poängAnatomi,anestesi och farmakologi 20 YH poängTeamtandvård 10 YH poängExamensarbete 10 YH poäng Lia 3 40 YH poäng ...

  Provider NameMedLearn AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Tandsköterska

  Utbildning till tandsköterska ger dig goda möjligheter att jobba i ett tandvårdsteam. Arbetsmarknaden är god.Som tandsköterska assisterar du vid undersökningar och behandlingar av patienter. Du har också hand om material och instrument som används i kliniken. Som tandsköterska har du stort ansvar för klinikens hygien och smittskydd. Administrativa uppgifter och receptionsarbete ingår också i arbetet. Självständigt patientarbete kan förekomma med förebyggande tandvård och tandhälsoinformation. Utbildningen i Västerås är en distansutbildning.Kurser som ingår och läses veckovis i följande kursplan:Munhålan och tändernas anatomi 10 YH poängAdministration och organisation 30 YH poängVårdhygien och smittskydd 25 YH poängMaterial och miljö 20 YH poängLia 1 15 YH poängOdontologi 1 35 YH poängOdontologi 2 30 YH poängLia 2 25 YH poängOralhälsa 1 30 YH poängOral hälsa 2 25 YH poängAnatomi,anestesi och farmakologi 20 YH poängTeamtandvård 10 YH poängExamensarbete 10 YH poäng Lia 3 40 YH poäng ...

  Provider NameMedLearn AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Tandsköterska

  Utbildning till tandsköterska ger dig goda möjligheter att jobba i ett tandvårdsteam. Arbetsmarknaden är god.Som tandsköterska assisterar du vid undersökningar och behandlingar av patienter. Du har också hand om material och instrument som används i kliniken. Som tandsköterska har du stort ansvar för klinikens hygien och smittskydd. Administrativa uppgifter och receptionsarbete ingår också i arbetet. Självständigt patientarbete kan förekomma med förebyggande tandvård och tandhälsoinformation. Utbildningen i Västerås är en distansutbildning.Kurser som ingår och läses veckovis i följande kursplan:Munhålan och tändernas anatomi 10 YH poängAdministration och organisation 30 YH poängVårdhygien och smittskydd 25 YH poängMaterial och miljö 20 YH poängLia 1 15 YH poängOdontologi 1 35 YH poängOdontologi 2 30 YH poängLia 2 25 YH poängOralhälsa 1 30 YH poängOral hälsa 2 25 YH poängAnatomi,anestesi och farmakologi 20 YH poängTeamtandvård 10 YH poängExamensarbete 10 YH poäng Lia 3 40 YH poäng ...

  Provider NameMedLearn AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Tandsköterska

  Tandsköterska ...

  Provider NameFolkuniversitetet - Kursverksamheten vid Stockholms universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård

  YRKESROLL SOM UTBILDNINGEN LEDER TILLSpecialistutbildad undersköterska akutsjukvård KURSER SOM INGÅR I UTBILDNINGEN OCH HUR DE ÄR UPPLAGDAExamensarbete 20 YH-poängIntroduktion till akutsjukvård 30 YH-poängKirurgisk akutsjukvård 40 YH-poängKommunikation, bemötande och handledning i vården 20 YH-poängLärande i arbete (LIA) 10 YH-poängMedicinsk akutsjukvård 40 YH-poängMedicinsk teknik 10 YH-poängPatientsäkerhet och dokumentation 30 YH-poängUtbildningen bedrivs på halvfart och distans med totalt åtta närträffar i Skövde. Varje närträff omfattar två dagar i följd och kan till exempel innehålla examinationsuppgifter, föreläsningar och gruppdiskussioner. Mellan närträffarna bedrivs undervisning och handledning via vår digitala lärplattform. FRAMTIDSUTSIKTERDen specialistutbildade undersköterskan har en central roll i det patientnära arbetet. När det gäller den högspecialiserade hälso- och sjukvården finns stor efterfrågan på undersköterskor med specialistutbildning inom akutsjukvård. ...

  Provider NameSkövde kommun, Skövde Yrkeshögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Tandsköterska

  Att arbeta som tandsköterska är ett omväxlande arbete med mycket patientkontakt. Tycker du att det är stimulerande att arbeta med människor, är serviceinriktad, har en empatisk och pedagogisk förmåga kan detta vara yrkesrollen för dig.Tandsköterskan arbetar i vårdteam med främst tandläkare och tandhygienist. Under utbildningen får du bland annat lära dig att assistera tandläkare, ta röntgenbilder, hantera material ur ett miljö- och hälsosäkert perspektiv, arbeta med förebyggande tandvård samt utföra administrativa uppgifter som till exempel receptionsarbete.INNEHÅLLKursplanen för tandsköterska utgår från nationella riktlinjer.•Anatomi, anestesi och farmakologi, 20p•Munhålans och tändernas anatomi, 10p•Vårdhygien och smittskydd, 25p•Lärande i arbete - LIA 1, 15p•Administration och organisation, 30p•Oral hälsa 1, 30p•Odontologi 1, 35p•Lärande i arbete - LIA 2, 25p•Oral hälsa 2, 25p•Material och miljö, 20p•Teamtandvård, 10p•Odontologi 2, 30p•Lärande i arbete - LIA 3, 40p•Examensarbete, 10p5 poäng motsvarar 1 veckas studier.UPPLÄGGUtbildningstillfällena är förlagda i Växjö med föreläsningar, praktiska övningar (på skolan eller tandvårdsklinik), laborationer med mera.Som studerande har du tillgång till en utbildningsplattform där information om utbildningen finns (studiehandledning, schema, uppgifter, forum för reflektioner, loggbok, handledning och examinationer).En del av utbildningen utgörs av LIA - lärande i arbete (praktik). YH Region Kronoberg garanterar en LIA-plats i Kronoberg, önskar du plats i hemkommun ut ...

  Provider NameKronobergs läns landsting, YH Region Kronoberg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Tandsköterska

  Utbildning till tandsköterska ger dig goda möjligheter att jobba i ett tandvårdsteam. Arbetsmarknaden är god.Som tandsköterska assisterar du vid undersökningar och behandlingar av patienter. Du har också hand om material och instrument som används i kliniken. Som tandsköterska har du stort ansvar för klinikens hygien och smittskydd. Administrativa uppgifter och receptionsarbete ingår också i arbetet. Självständigt patientarbete kan förekomma med förebyggande tandvård och tandhälsoinformation. Utbildningen i Södertälje är en distansutbildning.Kurser som ingår och läses veckovis i följande kursplan:Munhålan och tändernas anatomi 10 YH poängAdministration och organisation 30 YH poängVårdhygien och smittskydd 25 YH poängMaterial och miljö 20 YH poängLia 1 15 YH poängOdontologi 1 35 YH poängOdontologi 2 30 YH poängLia 2 25 YH poängOralhälsa 1 30 YH poängOral hälsa 2 25 YH poängAnatomi,anestesi och farmakologi 20 YH poängTeamtandvård 10 YH poängExamensarbete 10 YH poäng Lia 3 40 YH poäng ...

  Provider NameMedLearn AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Specialistutbildad undersköterska anestesi operation och intensivvård

  Sjukvården blir alltmer specialiserad och kunskapsintensiv. Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper och kompetenser inom anestesi, operation och intensivvård. Du utvecklar din förmåga att genomföra personcentrerad vård till patienter, anhöriga och närstående. Stor vikt läggs på att kunna arbeta i samverkan och att kunna medverka i tvärprofessionella team inom verksamhetsfältet. Vidare utvecklar du din förmåga att fungera som kulturbärare när det gäller förhållningssätt och bemötande inom verksamheterna. Det hälsofrämjande perspektivet löper som en röd tråd genom utbildningen.Utbildningen ger dig också möjligheter att arbeta med förbättringsarbete inom/ mellan enheter, samordning och handledningARBETSMARKNADSjukvårdens Anestesi, operations och intensivvårdsavdelningar har ett stort behov av undersköterskor med specialistkompetens. Arbetsområdena ligger inom operation, anestesi eller intensivvård. SAMARBETSPARTNERSUtbildningen genomförs av Göteborgs Stad Utbildning i samarbete med Västra Götalands Regionen och Kommunalarbetarförbundet KURSER• Hygienrutiner, sterilitet samt vårdrelaterade infektioner 10p• Sjukdomslära och personcentrerad vård/omvårdnad 55p• Lagstiftning, organisation och dokumentation och kvalitetsledning 20p• Medicinteknik 20p• Vårdpedagogik, handledning, etik, förhållningssätt och kulturmöten30p• LIA 1 8 veckor, 40p• Examensarbete 25p ...

  Provider NameGöteborgs Stad, Yrgo

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages