• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Elektrotehnika (Electrical Engineering)

No translation available for Croatian. Showing the original language.

Elektrotehnika (Electrical Engineering)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študij študente seznani z razgibanim področjem elektrotehnike in jih izobrazi do stopnje, da bodo lahko samostojno in suvereno nadaljevali razvoj elektronike, ustvarjali nova znanja, tehnologije in naprave. Bistveni poudarki na smeri elektronika so na sodobnih elektronskih komponentah in materialih, zasnovi in izvedbi elektronskih vezij, sistemov in naprav, gradnji in uporabi mikroprocesorskih sistemov, načrtovanju digitalnih in analognih integriranih vezij v najnovejših mikro in nanotehnologijah, senzorjih in mikrosenzorskih strukturah, sončnih celicah in optoelektronskih strukturah. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Končan univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: elektrotehnika in energetika (522), elektronika in avtomatizacija (523), tehnika (podrobneje neopredeljeno - gospodarsko inženirstvo, elektrotehnika, 520), fizika (podrobneje neopredeljeno – 440) ter fizika in astronomija (441). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa praviloma prizna 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
POGOJ ZA VPIS: Končan univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih naravoslovno-tehniških strokovnih področij: matematika (461), računalniške vede (481), kemijska tehnologija in procesno inženirstvo (524), strojništvo in obdelava kovin (521) in gradbeništvo (582). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: elektrotehnika in energetika (522), elektronika in avtomatizacija (523), fizika (podrobneje neopredeljeno – 440) ter fizika in astronomija (441). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa praviloma prizna 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: matematika (461), računalniške vede (481), kemijska tehnologija in procesno inženirstvo (524), strojništvo in obdelava kovin (521) in gradbeništvo (582). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: elektrotehnika in energetika (522), elektronika in avtomatizacija (523), fizika (podrobneje neopredeljeno – 440) ter fizika in astronomija (441).

POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: matematika (461), računalniške vede (481), kemijska tehnologija in procesno inženirstvo (524), strojništvo in obdelava kovin (521) in gradbeništvo (582), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 18 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje študijske obveznosti: predmeta Osnove elektrotehnike I (7 ECTS) in Osnove elektrotehnike II (5 ECTS) morajo opraviti vsi kandidati; kandidati, ki se vpisujejo na smer Avtomatika in robotika morajo opraviti še predmet Signali (6 ECTS); kandidati, ki se vpisujejo na smer Elektronika morajo opraviti še predmet Osnove elektronike (6 ECTS); kandidati, ki se vpisujejo na smer Močnostna elektrotehnika pa še predmet Električni in elektromehanski pretvorniki (6 ECTS).
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: matematika (461), računalniške vede (481), kemijska tehnologija in procesno inženirstvo (524), strojništvo in obdelava kovin (521) in gradbeništvo (582), če je kandidat pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 18 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje študijske obveznosti: predmeta Osnove elektrotehnike I (7 ECTS) in Osnove elektrotehnike II (5 ECTS) morajo opraviti vsi kandidati; kandidati, ki se vpisujejo na smer Avtomatika in robotika morajo opraviti še predmet Signali (6 ECTS); kandidati, ki se vpisujejo na smer Elektronika morajo opraviti še predmet Osnove elektronike (6 ECTS); kandidati, ki se vpisujejo na smer Močnostna elektrotehnika pa še predmet Električni in elektromehanski pretvorniki (6 ECTS).
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: elektrotehnika in energetika (522), elektronika in avtomatizacija (523), tehnika (podrobneje neopredeljeno - mehatronika, 520), gospodarsko inženirstvo – elektrotehnika (522), fizika (podrobneje neopredeljeno – 440) ter fizika in astronomija (441).

MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena z zaključnim delom 100 %.

POGOJ ZA PREHOD: "Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Elektrotehnika omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: elektrotehnika in energetika (522), elektronika in avtomatizacija (523), tehnika (podrobneje neopredeljeno - mehatronika, 520) ter gospodarsko inženirstvo – elektrotehnika (522), ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu."

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (Faculty of Electrical Engineering and Computer Science)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: feri@uni-mb.si
Spletni naslov: http://www.feri.um.si
Telefon: (+386) 02 220 7000

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister inženir elektrotehnike - magistrica inženirka elektrotehnike
Other Qualification Awarded Term:

mag. inž. el.

Awarding body:

Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Cesta Staneta Žagarja 001, Kranj

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Kolodvorska ulica 002E, Lendava

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Podlubnik 001B, Škofja Loka

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Cankarjeva ulica 010, Nova Gorica

Course location information:

Slovenija