• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Slikarstvo (Painting)

No translation available for Croatian. Showing the original language.

Slikarstvo (Painting)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študijski program predstavlja poglobljeno osnovo za profesionalno umetniško delovanje in za nadaljnje izobraževanje študentov. Omogoča jim pridobivanje sposobnosti za samostojno in aktivno umetniško delovanje v sodobni umetnosti in na sorodnih področjih družbenega življenja in dela, kjer so potrebne estetske spretnosti ter inovativen pristop. S tem ko študente spodbuja k razvijanju analitičnih in metodičnih spretnosti ter pretehtanega in kritičnega mišljenja, jim program nudi dragocene kompetence, ki so lahko prenesene in uporabljene na različnih področjih strokovnega in družbenega življenja. Jedro programa je študentova lastna umetniška produkcija. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program 1. stopnje: slikarstvo, grafika, novi mediji, kiparstvo, likovna umetnost / Fine Arts.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program 1. stopnje z drugih študijskih področij; če je potrebno, kandidat pred vpisom v drugostopenjski študijski program opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za uspešen študij, v obsegu, ki ga individualno določi oddelčna komisija (od 10 do največ 60 ECTS). Diferencialni predmeti / izpiti določijo individualno glede na različnost strokovnega področja ter glede na kandidatove strokovne in delovne izkušnje.
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred ZViS 2004, če kandidat pred vpisom v drugostopenjski program opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za uspešen študij, v obsegu od 10 do 60 ECTS. Diferencialni predmeti / izpiti določijo individualno glede na različnost strokovnega področja ter glede na kandidatove strokovne in delovne izkušnje.
POGOJ ZA VPIS: Uspešno opraviljen preizkus posebne nadarjenosti, ki obsega sprejemni razgovor s predstavitvijo kandidatovega dela (zbirna mapa – portfolio) s področja slikarstva oziroma njegovih smeri (slikarstvo, grafika, video in novi mediji) in predložitev pisne projekcije lastnega dela na 2. stopnji v obsegu dveh strani besedila.
MERILO ZA OMEJITEV: Uspeh pri preizkusu posebne nadarjenosti (sprejemni razgovor s predstavitvijo portfolija) - 70 %.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna skupna ocena prvostopenjskega oz. dodiplomskega študija (15 %).
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena diplomskega dela prvostopenjskega oz. dodiplomskega študija (15 %). Če prvostopenjski program nima diplomskega dela, se upošteva povprečna skupna ocena prvostopenjskega študija v obsegu 30 % točk.
POGOJ ZA PREHOD: Študent študijskih programov 2. stopnje strokovnih področij: slikarstvo, grafika, video, novi mediji, kiparstvo, likovna umetnost (Fine Art). Med študijskimi programi UL je mogoč prehod na magistrski študij Slikarstva na ALUO UL le s programov za pridobitev magistrske izobrazbe 2. stopnje; prehajanje je določeno glede na 183. člen Statuta UL: prehod na študij Slikarstva je mogoč, če se kandidatu pri vpisu v študijski program lahko prizna vsaj polovica obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu. Komisija za študijske zadeve ALUO UL odloča o izpolnjevanju pogojev za prehod in določi kandidatu za nadaljevanje študija diferencialne izpite in druge obveznosti za vpis ter na predlog Oddelka za slikarstvo letnik, v katerega se sme vpisati.
POGOJ ZA PREHOD: Študent študijskih programov 2. stopnje z drugih strokovnih področij. Med študijskimi programi UL je mogoč prehod na magistrski študij Slikarstva na ALUO UL le s programov za pridobitev magistrske izobrazbe 2. stopnje; prehajanje je določeno glede na 183. člen Statuta UL: prehod na študij Slikarstva je mogoč, če se kandidatu pri vpisu v študijski program lahko prizna vsaj polovica obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu. Komisija za študijske zadeve ALUO UL odloča o izpolnjevanju pogojev za prehod in določi kandidatu za nadaljevanje študija diferencialne izpite in druge obveznosti za vpis ter na predlog Oddelka za slikarstvo letnik, v katerega se sme vpisati.
POGOJ ZA PREHOD: Študent iz univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred ZViS 2004 z naslednjih strokovnih področij: slikarstvo, grafika, video, novi mediji, kiparstvo, likovna umetnost (Fine Arts). Prehod na študijski program Slikarstvo je mogoč iz univerzitetnih študijskih programov Slikarstvo in Kiparstvo, izoblikovanih pred bolonjsko reformo – kandidatu se lahko prizna do 60 KT. Komisija za študijske zadeve ALUO UL odloča o izpolnjevanju pogojev za prehod in določi kandidatu za nadaljevanje študija diferencialne izpite in druge obveznosti za vpis ter na predlog Oddelka za slikarstvo letnik, v katerega se sme vpisati.
POGOJ ZA PREHOD: Študent iz univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred ZViS 2004 z drugih strokovnih področij. Prehod na študij Slikarstva je mogoč, če se kandidatu pri vpisu lahko prizna vsaj polovica obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu. Komisija za študijske zadeve ALUO UL odloča o izpolnjevanju pogojev za prehod in določi kandidatu za nadaljevanje študija diferencialne izpite in druge obveznosti za vpis ter na predlog Oddelka za slikarstvo letnik, v katerega se sme vpisati.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (Academy of Fine Arts and Design)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: dekanat@aluo.uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.alu.uni-lj.si
Telefon: (+386) 01 251 27 26

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister grafike / magister novih medijev / magister slikarstva - magistrica grafike / magistrica novih medijev / magistrica slikarstva
Other Qualification Awarded Term:

mag. graf. / mag. nov. med. / mag. slik.

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Erjavčeva cesta 023, Ljubljana

Course location information:

Slovenija