• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Informatika v sodobni družbi (Information Science in the Contemporary Society)

No translation available for Croatian. Showing the original language.

Informatika v sodobni družbi (Information Science in the Contemporary Society)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Diplomantom poda široka znanja s področja družboslovja in družboslovnih raziskovalnih metod ter jih opremi z dobrim poznavanjem IKT. Tako bodo lahko v praksi znali informacijsko komunikacijsko tehnologijo približati njenim uporabnikom. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje iz ostalih strokovnih področij, ki spadajo v študijska področja družbene vede ter poslovne in upravne vede. Kandidatu pristojni organ FIŠ na podlagi pisne prošnje za vpis predpiše dodatne študijske obveznosti v obsegu največ 18 KT.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje s študijskih področij računalništva in informatike oziroma družboslovne ali poslovne informatike, ki spadajo v študijska področja družbene vede ter poslovne in upravne vede, ter dosegel najmanj 180 KT.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program 1. stopnje Informatika v sodobni družbi.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje iz ostalih študijskih področij. Kandidatu pristojni organ FIŠ na podlagi pisne prošnje za vpis predpiše dodatne študijske obveznosti v obsegu največ 24 KT.
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s študijskih področij računalništva in informatike oziroma družboslovne ali poslovne informatike, ki spadajo v študijska področja družbene vede ter poslovne in upravne vede, ter dosegel najmanj 180 KT.
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ostalih strokovnih področij, ki spadajo v študijska področja družbene vede ter poslovne in upravne vede. Kandidatu pristojni organ FIŠ na podlagi pisne prošnje za vpis predpiše dodatne študijske obveznosti v obsegu največ 18 KT.
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ostalih študijskih področij. Kandidatu pristojni organ FIŠ na podlagi pisne prošnje za vpis predpiše dodatne študijske obveznosti v obsegu največ 24 KT.
POGOJ ZA VPIS: Uspešno opravljen prvi letnik in izpolnjeni pogoji za vpis v višji letnik na matični fakulteti, izpolnjevanje pogojev za vpis v študijski program FIŠ in soglasje matične fakultete.

MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena študija prve stopnje oz. dodiplomskega študija.
POGOJ ZA PREHOD: Končan študijski program za pridobitev specializacije po študijskem programu, sprejetem pred 11. 6. 2004, in pred tem visokošolski strokovni študijski program sprejet pred 11. 6. 2004. Vloge obravnava pristojni organ FIŠ individualno.
POGOJ ZA PREHOD: Prehod med študijskimi programi druge stopnje. Vloge obravnava pristojni organ FIŠ individualno.
POGOJ ZA PREHOD: Končan študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, z ostalih študijskih področij. Kandidatu pristojni organ FIŠ predpiše dodatne študijske obveznosti v obsegu največ 45 KT.
POGOJ ZA PREHOD: Končan študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, iz ostalih strokovnih področij, ki spadajo v študijska področja družbene vede ter poslovne in upravne vede. Kandidatu pristojni organ FIŠ predpiše dodatne študijske obveznosti v obsegu največ 30 KT.
POGOJ ZA PREHOD: Končan študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, s področja družboslovne ali poslovne informatike, ki spada v študijsko področje družbene vede ter poslovne in upravne vede. Kandidatu pristojni organ FIŠ predpiše dodatne študijske obveznosti v obsegu največ 12 KT.
POGOJ ZA PREHOD: Končan študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, s študijskih področij računalništva in informatike. Kandidatu pristojni organ FIŠ na podlagi pisne prošnje predpiše dodatne študijske obveznosti v obsegu največ 6 KT.
POGOJ ZA PREHOD: Končan študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, z ostalih študijskih področij. Kandidatu pristojni organ FIŠ predpiše dodatne študijske obveznosti v obsegu največ 45 KT.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (Faculty of Information Studies in Novo mesto)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@fis.unm.si
Spletni naslov: www.fis.unm.si
Telefon: (+386) 07 3737 884

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister družboslovne informatike - magistrica družboslovne informatike
Other Qualification Awarded Term:

mag. družb. inf.

Awarding body:

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Streliška pot 007, Nova Gorica

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Stegne 021C, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Ljubljanska cesta 031A, Novo mesto

Course location information:

Slovenija