• EQF Home Page Icon

Qualification: vadhigiénikus szakirányító

No translation available for Croatian. Showing the original language.

vadhigiénikus szakirányító

Qualification Information

Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

A végzett hallgató

megismeri az önálló ökológiai és ökonómia szemléletű vad- és élőhely-gazdálkodást, a korszerű vadtartási és nevelési technológiák alkalmazását;

a megszerzett ismeretek birtokában képes a vadászat és a vadgazdálkodás szakirányítási feladatait környezetkímélő és fenntartható – a terület, valamint a védett és vadászható állatállomány igényeit figyelembe vevő – módon a vadgazdálkodás tervezésére és a vadállomány szabályozására, beleértve vadászatok hatékony szervezésének és biztonságos, eredményes lebonyolításának munkálatait;

ellátja a vadegészségügyi és vadhigiéniai feladatokat a vadállomány egészségének megőrzése, valamint az emberre terjedő betegségek elkerülése érdekében;

a vadhúsvizsgálat, az élelmiszerhigiéniai és élelmiszerbiztonság ismeretében képes biztosítani a vad kiváló élelmiszerként való felhasználását.

 

Személyes adottságok és készségek:

felelősségtudat;

elhivatottság;

döntésképesség;

pontosság;

önállóság;

gyakorlatias feladatértelmezés;

szervező- és rendszerező készség;

rugalmasság; 

kreativitás;

ötletgazdagság;

intenzív munkavégzés;

eredményorientáltság.

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A szakon végzett korszerű tudással felvértezve alkalmas:

a vadgazdálkodásra jogosult feladatainak irányítására, levezetésére és ellátására;

a vadegészségügy szakigazgatási és ellenőrzési feladatainak ellátására;

a vadgazdálkodás ágazati kapcsolatainak összehangolására;

a vad élelmiszerként való biztonságos felhasználásának ellenőrzésére.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Szent István Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Szent István Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education