• EQF Home Page Icon

Qualification: ázsiai interkulturális tanácsadó

No translation available for Croatian. Showing the original language.

ázsiai interkulturális tanácsadó

Qualification Information

A szakirányú továbbképzés fő törekvése szakmailag hiteles és aktuális ismeretek közvetítésével és átadásával elősegíteni az ázsiai térségben való tájékozódást, a gazdasági és vállalkozási tevékenységek sikerességét, a non-profit, a turisztikai, kulturális és oktatási vonatkozású tevékenységek hatékonyabbá tételét.   

 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

a) Az Ázsiai interkulturális menedzsment szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik

1. a vizsgált kultúrkörök főbb társadalmi és gazdasági jellemzőit,

2. a vizsgált kelet-ázsiai országok, India és Vietnám civilizációs szokásait,

3. a vizsgált kelet-ázsiai országok, India és Vietnám üzleti gyakorlatát,

4. a vizsgált régióra vonatkozó főbb fejlődési trendeket.

 

Felismerik, hogy

1. a kulturális és civilizációs különbségekből adódóan szemléleti eltérések jelentkeznek,

2. a szemléleti eltéréseknek tulajdoníthatóan a tárgyalási, kommunikációs és menedzsment stílusok különböznek,

3. az üzleti kultúra és gyakorlat sajátosságai országonként eltérnek.

 

b) Az Ázsiai interkulturális menedzsment szakirányú továbbképzésen végzettek képesek és alkalmasak

1. az adott partner kommunikációját és interakcióját a vonatkozó kultúra keretrendszerében elhelyezni és értékelni,

2. az adott célkultúra értékrendjének és elvárásainak leginkább megfelelő kommunikációs stílust megválasztani,

3. a kulturális eltérésekből adódó esetleges konfliktusokat hatékonyan kezelni,

4. az ázsiai régióra vonatkozó üzleti döntések előkészítésében és kivitelezésében hatékonyan részt venni,

5. az ázsiai régióban non-profit, oktatási és kulturális tevékenységek, rendezvények és akciók előkészítésében és kivitelezésében hatékonyan részt venni.

 

Személyes adottságok, készségek:

a. nyitottság,

b. empátia,

c. információgyűjtő és rendszerezési készség,

d. elemző készség,

e. konfliktus-kezelés,

f. kapcsolatteremtő készség,

g. hatékony kommunikációs képesség,

h. kreativitás,

i. változások menedzselési készsége.

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

- Az ázsiai térségben működő vállalatok, intézmények, szervezetek vezetői és munkatársai;

- a vállalkozói illetve a kormányzati és közszféra alkalmazottai, oktatási szakemberek;

- a térséggel való kapcsolattartásban érdekelt idegenforgalmi és turisztikai szakemberek;

- olyan cégek illetve vállalkozások munkatársai, akik tervezik az ázsiai régióba történő terjeszkedést;

- non-profit, kulturális és civil szervezetek munkatársai illetve leendő alkalmazottai, akik az ázsiai régiót érintő feladatokat látnak el;

- olyan belföldön működő vállalkozók, alkalmazottak és munkavállalók, akik az ázsiai régió cégeivel, vállalataival illetve szervezeteivel való kapcsolattartásban érdekeltek. 

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Budapesti Gazdasági Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Budapesti Gazdasági Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education