• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Tradenomi (AMK), Liiketalous

No translation available for Croatian. Showing the original language.

Tradenomi (AMK), Liiketalous

Course Information

Liiketalouden opinnoissa yhdistyvät teoriaopinnot, käytännön projektit, kieliopinnot sekä menetelmäosaaminen. Opinnot alkavat kaikille yhteisillä perusopinnoilla, joiden aikana tutustutaan liiketalouden eri osa-alueisiin. Yritysten ja organisaatioiden kanssa tehtävä yhteistyö alkaa heti opintojen alussa, ja näin päästään soveltamaan opittua teoriatietoa käytännön esimerkkien kautta. Perusopinnot suoritetaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Toisesta opiskeluvuodesta alkaen opiskelija syventää osaamistaan valitsemansa osaamispolun mukaisesti, joiden laajuus on 30-45 opintopistettä. Tarjolla olevat osaamispolut suunnitellaan liiketalousalan kehityksen ja alueen työelämän tarpeiden perusteella. Ammattiopinnoissa on myös kaikille yhteisiä, laaja-alaisesti alalle harjaannuttavia projekteja ja hankkeita.

Terwa-akatemiaan siirtyvät opiskelijat perustavat opiskelijatiimeissä yrityksiä, joissa liiketoimintaa harjoittamalla ja samalla kirjallisuutta lukemalla saadaan vankka ammattitaito yritystoiminnan pyörittämiseen. Akatemian valmentajat ovat opiskelijoiden tukena opinnoissa.

Osa opintokokonaisuuksista toteutetaan joustavasti opiskelijaryhmän koostumuksen mukaan joko suomeksi tai englanniksi. Opiskelijoita kannustetaan hyödyntämään kansainvälinen korkeakouluyhteistyö ja suorittamaan osan opinnoista ulkomailla. Ulkomaisessa korkeakoulussa suoritetut ammattiopinnot sisällytetään osaksi tutkintona.

Kattava ja monipuolinen yhteistyöverkosto sekä projektiopinnot antavat mahdollisuuden useisiin erityyppisiin työelämälähtöisiin projekteihin ja toimeksiantoihin. Näissä projekteissa toimitaan usein moniammatillisissa tiimeissä, joissa on opiskelijoita useilta koulutusaloilta ja eri maista, aivan kuten työelämässäkin. Projektit myös harjaannuttavat työelämässä yhä tärkeämpiä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja.

Liiketalouden tutkinto-ohjelmassa opiskelija soveltaa oppimaansa teoriatietoa käytännönläheisissä oppimistehtävissä, jotka tehdään usein ryhmissä. Näitä ovat työelämästä tulevat toimeksiannot, projektit, lab-opinnot ja hankkeet. Monipuoliset menetelmäopinnot antavat valmiudet tutkimus- ja kehittämistoiminnalle. Opiskelija voi sisällyttää opintoihinsa myös vieraiden kielten opintoja hyödyntäen OAMKin laajaa kielitarjontaa.

Opiskelijalla tulee olla käytössään kannettava tietokone, joka tulee olla mukana lähiopetuksessa.

Monimuotoryhmien opetus toteutetaan verkko- ja lähiopetuksen yhdistelmänä painottaen verkko-opetusta. Monimuoto-opiskelu edellyttää opiskelijalta itsenäistä opiskeluotetta ja hyviä itsensä johtamisen taitoja. Opinnot käynnistyvät elokuun lopussa ja lukuvuosi päättyy toukokuun lopussa. Taloushallinnon osaamispolussa on lähiopetusta joka toinen perjantai klo 12-18 ja esimiestyön ja henkilöstöosaamisen osaamispolussa yhtenä arki-iltana viikossa klo 17.30-20.45.

Verkko-opetusta varten opiskelijalla on oltava tietokone, internet-yhteys, kuulokkeet ja mikrofoni sekä web-kamera. Verkko-oppimisympäristöön tallennettuja tehtäviä ja oppimateriaalia opiskelija voi tutkia ja opiskella aikataulunsa mukaisesti. Arki-iltaisin toteutettavia verkkoluentoja opiskelija voi seurata kotoa käsin. Lähiopetus pidetään Oulussa OAMKin kampuksella (tällä hetkellä Teuvo Pakkalan kadun kampus). Tentit voivat olla lähitenttejä tai soveltavia verkkotenttejä. Tenttiminen on lisääntyvässä määrin mahdollista myös OAMKin tenttiakvaarioissa.

Opiskelija voi hänelle laaditun henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti osallistua myös kampuksen päiväopintoihin suorittaessaan esimerkiksi aktivoivia opintojaksoja ja kieliopintoja. Kesällä opiskelija voi suorittaa OAMKin tarjoamia kesäopintoja ja ammattikorkeakoulujen kesäopintoportaalin opintoja. 

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

3,5 vuotta

Credits: 

210 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
Oulu University of Applied Sciences
Provider Contact Info: 

Kotkantie 1, 90250, OULU
Oulu University of Applied Sciences
hakijapalvelut@oamk.fi
admissions@oamk.fi
PL 222, 90101, OULU
020 611 0200
08 372 144

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Tradenomi
Qualification awarded description:

Liiketalouden tutkinto-ohjelmasta valmistuvalla tradenomilla on kokonaisvaltainen käsitys yritysten ja organisaatioiden toiminnasta. Hänellä on hyvät valmiudet itsenäiseen tiedon hankintaan, analysointiin ja soveltamiseen. Hän ymmärtää taloudellisen toiminnan merkityksen. Hän pystyy toimimaan niin yksin työskentelevänä yrittäjänä tai asiantuntijana kuin myös tiimin jäsenenä. Hyvät vuorovaikutustaidot sekä suomen että vieraiden kielten osalta tukevat erinomaisia valmiuksia toimia työelämän muuttuvissa työtehtävissä.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Kotkantie 1, 90250, OULU