• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 122 items
 1. Liikunnanohjaaja (ylempi AMK), valmennus, haku keväällä 2017

  Valmennuksen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut Valmentaa urheilijoita urheilijalähtöisesti Johtaa valmennustiimiä tuloksellisesti ja rakentaa toimivaa verkostoa valmennustyön tueksi Organisoi valmennustoimintaa urheiluorganisaatiossa tehokkaasti Hallitsee nykyaikaisen, systemaattisen ja tehokkaan tiedonhankinnan ja osaa soveltaa tietoa käytäntöön omalla ammattialueellaan Kehittää valmennuksen toimintatapoja ja urheilun organisaatioita ...

  Provider NameHaaga-Helia University of Applied Sciences, Vierumäki campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Master of Sport Studies, DP in Sport Development and Management, part-time studies, application spring 2017

  The goal of the program is to develop the students’ international skills and competences through a variety of sport management courses, modern means of education, international seminars, and the students’ own work development projects (including the Master’s thesis). The main subjects of the program are sport management, marketing, media, innovations, and financing. What makes it different? Concrete and real sport management training, tasks and evaluation Courses and seminars (e.g. Future of Sport Marketing 2015) organized with Sport Business School Finland (HAAGA-HELIA University of Applied Sciences together with Jyväskylä University of Applied Sciences) Unique international contexts and partners (FIBA 2014 World Cup, FIVB World Cup 2014, UEFA Euro 2016, Neste Oil Rally Finland, FIS World Cup Lahti Ski Games, IIHF World Cup 2015, European Association For Sport Management etc.) A variety of high-profile visiting lecturers Virtual learning environment during spring semesters A possibility to make personal, individualized study plans Completing the program takes about two years of part-time studies. In general, the studies consist of contact sessions and distance learning. Link to the Student's guide: http://www.haaga-helia.fi/en/students-guide/degree-programmes/degree-pro... ...

  Provider NameHaaga-Helia University of Applied Sciences, Vierumäki campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Master´s Degree Programme, Aviation and Tourism Business, application spring 2017

  The themes of the study modules are Management, Tools to Develop Working Life, and Topical Issues in Tourism. The programme is executed through an adult implementation with three-day contacts (Thursday - Saturday) about once a month. The length of the studies is 1½ years for a full-time and 3 years for a part-time student. ...

  Provider NameHaaga-Helia University of Applied Sciences, Helsinki Pasila campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Master´s Degree Programme, Tourism, application spring 2017

  The themes of the study modules are Management, Tools to Develop Working Life, and Topical Issues in Tourism. The programme is executed through an adult implementation with three-day contacts (Thursday - Saturday) about once a month. The length of the studies is 1½ years for a full-time and 3 years for a part-time student. ...

  Provider NameHaaga-Helia University of Applied Sciences, Helsinki Pasila campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Restonomi (ylempi AMK), palveluliiketoiminnan johtaminen, haku keväällä 2017

  Koulutus koostuu kaikille yhteisistä syventävistä opinnoista, vaihtoehtoisista syventävistä opintojaksoista sekä vapaasti valittavista syventävistä opintojaksoista. Opiskelija laatii opintojen alussa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Vaihtoehtoiset syventävät opinnot opiskelija valitsee Palveluliiketoiminnan johtamisen koulutuksen tarjonnasta ja täydentää niitä tarpeen mukaan Haaga-Helian ylempien AMK ohjelmien yhteisellä opintojaksotarjonnalla. Vapaasti valittavat opinnot opiskelija voi valita sekä vaihtoehtoisten syventävien opintojen tarjonnasta tai vapaasti valittavien opintojen tarjonnasta Haaga-Heliasta tai sen ulkopuolelta. Vapaasti valittavien opintojaksojen tarjonta Haaga-Heliassa vaihtelee, ja osallistujien määrä voi olla rajoitettu. Vapaavalintaisten opintojen tarjonnasta tiedotetaan erikseen lukuvuosittain. Opintoihin sisältyvä opinnäytetyö on tyypillisesti palveluliiketoiminnan kehittämishanke. Opinnäytetyö voi olla tutkimus tai kehittämistehtävä, joka lisää opiskelijan ammattitaitoa ja palvelee työelämän kehittämistarpeita. Opinnäytetyön työstäminen aloitetaan heti opintojen alussa ja sen eteenpäin vieminen tapahtuu rinnakkain muun opiskelun ohella. ...

  Provider NameHaaga-Helia University of Applied Sciences, Helsinki Haaga campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Master of Hospitality Management, DP in Culinary Management and Innovation, application spring 2017

  The students participate in thematic culinary workshops and live case studies. They are assisted in finding international internships which allow them to complete pre-determined managerial missions (from developing an international restaurant group to implementing cost management tools to creating original recipes). The program provides personalized career counseling enabling students to structure their own career goals. Studies are intended for students with a degree from Institut Paul Bocuse and studies are conducted as mutually agreed. ...

  Provider NameHaaga-Helia University of Applied Sciences, Helsinki Haaga campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Hyvinvointiteknologian maisteriohjelma, liikuntatieteiden maisteri (2 v)

  Monitieteisessä opintokokonaisuudessa opiskelet liikunnan ja terveyden keskeisiä näkökulmia, liikuntabiologian perusteita kehon rakenteesta, toiminnasta ja harjoittamisesta sekä yrittämiseen liittyviä kursseja. Kieli- ja viestintäopinnot sisältävät ruotsin ja englannin kursseja. Valinnaiset opinnot mahdollistavat keskittymisen omakohtaisiin tavoitteisiin valitsemalla esim. opinnäytetyötä tukevia kursseja. Laaja pro gradu – tutkielma mahdollistaa syventymisen valitun pääaineen tieteelliseen tutkimustoimintaan tai hankkimasi tietotaidon soveltamisen yritysyhteistyönä tehtävässä tutkimuksessa. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Sport and Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Liikunnan yhteiskuntatieteiden maisteriohjelma, liikuntatieteiden maisteri (2 v)

  Liikunnan yhteiskuntatieteiden koulutuksen tavoitteena on ymmärtää liikuntaa ja liikkumista laajana yhteiskunnallisena ilmiönä. Opetusta toteutetaan liikuntasosiologian sekä liikuntasuunnittelun ja -hallinnon näkökulmista. Liikuntasosiologisen tutkimuksen painopistealueita ovat liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnat, urheilun laji- ja yleisökulttuurit, urheiluetiikka ja -historia, urheilumedia, liikuntamatkailu sekä liikunnan alue- ja ympäristökysymykset. Samoin liikuntakulttuurien tuottamat tulkinnat ruumiillisuudesta sekä liikunnan ja urheilun arvolähtökohdista, kuin myös liikuntatoiminnan asema ja organisoituminen yhteiskunnassa, ovat keskeisiä oppisisältöjä. Liikuntasuunnittelun ja -hallinnon avainalueita ovat liikuntapolitiikka, liikuntajohtaminen, liikuntatalous ja liikuntaan liittyvä lainsäädäntö. Lähestymistapa on yhteiskuntatieteellinen, mutta oppiaineessa käsitellään myös käyttäytymistieteelliseltä kannalta johtamista ja päätöksentekoa sekä valaistaan yhteiskunnan merkitystä liikuntaolosuhteiden luomisen ja liikuntapolitiikan taustalla. Liikunnan talouteen keskittyvät opintosisällöt antavat valmiuksia ymmärtää liikuntatoiminnan kansantaloudellisia vaikutuksia, liikuntamarkkinoiden toimintamekanismeja ja yksityisen sektorin liikuntatoimintaa. Käytännön osaamista kehitetään kolmen kuukauden mittaisella työharjoittelujaksolla, joka suoritetaan valinnaisessa liikunta-alan organisaatiossa. Sivuaineet ja valinnaiset opinnot voi valita vapaasti ja suunnata niiden avulla asiantuntijuuttaan haluamaansa suunt ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Sport and Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Liikuntabiologisen pääaineryhmän kandidaatti- ja maisteriohjelma, liikuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

  Liikuntabiologian perus- ja aineopinnot ovat yhteisiä kaikissa pääaineissa, lukuun ottamatta kandidaatin tutkielmaa. Opinnot alkavat ihmisen anatomian ja fysiologian opiskelulla. Seuraavassa vaiheessa opiskellaan liikkeen syntymistä ja sen kontrollointia sekä kuormitusfysiologiaa. Perusopintojen loppuvaiheessa opiskellaan urheiluvalmennuksen ja testauksen perusteita sekä ravitsemuksen ja liikunnan välisiä yhteyksiä. Aineopinnoissa syvennetään aiemmin opittuja teemoja ja kirjoitetaan kandidaatin tutkielma. Maisteriopinnoissa syvennetään biomekaniikan, liikuntafysiologian ja valmennus- ja testausopin tietoja ja taitoja. Laaja pro gradu – tutkielma mahdollistaa perusteellisen syventymisen valitun pääaineen tieteelliseen tutkimustoimintaan. Sivuaineen/aineiden valinnat ohjaavat opiskelijaa erikoistumaan ammatillisesti. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Sport and Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Liikuntapedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma, liikuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

  Liikuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnoissa (pääaineena liikuntapedagogiikka, sivuaineena terveystieto) opiskellaan valmiuksia toimia kasvatuksen ja liikunnan- ja terveystiedon opetuksen asiantuntijana alan organisaatioissa. Koulutuksen käytyään opiskelijalla on monipuoliset aineenhallinnalliset, pedagogiset ja didaktiset valmiudet kasvatuksellisten haasteiden ratkomiseen tulevaisuuden kouluissa. Opinnoissa keskitytään opiskelijan oman pedagogisen näkemyksen ja toiminnan rakentamiseen sekä tiedostetaan liikunnanopettajan työn yhteiskunnallinen merkitys. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Sport and Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages