• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 178 items
 1. Social Work, Master?s Programme

  Programmet ger dig möjlighet att utveckla och fördjupa frågor om socialt arbete med särskild fokus på social utsatthet och sociala förändringsprocesser. Det förbereder för kvalificerade arbetsuppgifter inom området. En masterexamen i socialt arbete är en kompetensutveckling för socionomer och andra yrkesverksamma i människobehandlande organisationer. Arbetsmarknaden för socionomer ställer idag höga krav på specialiserad kompetens och därför fyller utbildningen en viktig funktion. Utbildningen tränar förmågan att kritiskt granska forskning, att använda olika forskningsmetoder och att producera vetenskapliga texter. Dessa förmågor är viktiga för utvecklingen av det praktiska sociala arbetet. Programmet leder till en magisterexamen (60 hp) eller en masterexamen (120 hp) och ger behörighet till forskarstudier. ...

  Provider NameMalmö universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Master´s Programme in Mathematics Education

  Vill du fördjupa dig i frågor om undervisning, lärande och bedömning i matematik? Vill du utveckla din undervisning och din förmåga att driva forsknings- och utvecklingsprojekt på din skola? Masterprogrammet i matematikämnets didaktik riktar sig till dig som är verksam lärare i matematik eller som arbetar med undervisning och lärande inom matematik i andra sammanhang (t ex i lärarutbildning eller som matematikutvecklare). Programmet ger en god grund för fortsatta studier på forskarnivå. Utbildningen ges på halvfart. Under utbildningens första år ingår obligatoriska kurser i matematikämnets didaktik som behandlar det matematikdidaktiska forskningsfältet, vetenskaplig teori och forskningsmetodik. Därefter läses valbara och valfria kurser. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete om 30-60 hp.De fyra obligatoriska kurserna ges på distans medan utbudet av valbara kurser under utbildningen inkluderar såväl distans- som campusförlagda kurser. Vid distansstudier inom programmets obligatoriska och valbara kurser ingår upp till 4 obligatoriska träffar per 7.5 hp. Studierna är flexibla och vi försöker hjälpa till att i möjligaste mån skräddarsy utbildningen individuellt. Efter samråd med kursansvarig lärare kan möjlighet finnas att även läsa mindre delar av de valbara campusförlagda kurserna på distans. För mer information om programmets uppläggning och innehåll, se utbildningsplanen. ...

  Provider NameStockholm University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Master of Science Programme in Social Work

  Master of Science Programme in Social Work ...

  Provider NameLund University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Master of Science Programme in Social Work

  Master of Science Programme in Social Work ...

  Provider NameLund University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Master Programme in Social Work

  Master Programme in Social Work ...

  Provider NameUniversity of Gävle

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Master Programme Integrative Health Science

  Master program Integrative Health comprises 120 credits. Work related education (VFU) is included and is 5 credits. This program is offered at half speed (50%) for four years (eight semesters) in accordance with the overview below. However, the thesis can be conducted at quarter speed (25%) if the student so desires.Obligatory courses 90 credits· Perspectives on health and society, 7.5 credits · Knowledge development in the multi-professional work place, 7.5 credits · Scientific theory and methodological considerations, part I 7,5 credits · Evaluation for change 15 credits · Research Design 15 credits· International health, 7,5 creditsand Thesis, 30 credits In addition there will be optional / elective courses for 30 credits· Theory specialization corresponding to 15 credits at basic or advanced level · Method specialization corresponding to 15 credits at advanced levelOptional courses are offered within the program. Elective courses may be taken either at Kristianstad University or at another establishment. Elective courses are chosen in consultation with the Head of Programme, in order that they may be recognized as part of the degree.The student shall be offered the opportunity to participate in seminars and research activities at Kristianstad University. ...

  Provider NameKristianstad University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Master Programme Integrative Health Science

  Master program Integrative Health comprises 60 credits. Work related education (VFU) is included and is 2,5 credits. This program is offered at half speed (50%) for two years (four semesters) in accordance with the overview below. However, the thesis can be conducted at quarter speed (25%) if the student so desires.Obligatory courses 45 creditsPerspectives on health and society, 7.5 credits Knowledge development in the multi-professional work place, 7.5 creditsResearch Design 15 creditsand Thesis, 30 credits In addition there will be optional / elective courses for 15 creditsTheory specialization corresponding to 7,5 credits at basic or advanced level Method specialization corresponding to 7,5 credits at advanced levelOptional courses are offered within the program. Elective courses may be taken either at Kristianstad University or at another establishment. Elective courses are chosen in consultation with the Head of Programme, in order that they may be recognized as part of the degree.The student shall be offered the opportunity to participate in seminars and research activities at Kristianstad University. ...

  Provider NameKristianstad University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Infectious Disease Control

  Infectious Disease Control ...

  Provider NameSödertörn University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Master´s programme in Children´s Culture

  Programmets övergripande mål är att erbjuda en tvärvetenskapligt orienterad utbildning om barnkultur med en tydlig förankring i det omgivande samhället. Utbildningen syftar till att presentera och diskutera aktuella forskningsfält, teoretiska ansatser och fördjupade metodinriktningar relevanta för ämnesområdet barnkultur, ge vidgade och fördjupade kunskaper kring ett självvalt forskningsområde samt utveckla förmågan att tillämpa vetenskaplig metodik genom ett självständigt uppsatsarbete om 15 hp. Dessutom ger utbildningen möjlighet till en praktikperiod motsvarande 15hp.I programmet ingår följande kurser:- Barnets rättigheter som tvärvetenskapligt område, 7,5 hp - Teori och metod i barnkulturforskning, 7,5 hp- Fördjupningsstudium i barnkultur, 7,5 hp- Barnets bästa i barnkulturen, 7,5 hp- Självständigt arbete inom barnkultur, 15 hpsamt- Handledd praktik inom barnkulturområdet, 15 hpeller - kurser om 15 hp valda i samråd med föreståndare för Centrum för barnkulturforskning. ...

  Provider NameStockholm University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Master´s programme in Children´s Culture

  Programmets övergripande mål är att erbjuda en tvärvetenskapligt orienterad utbildning om barnkultur med en tydlig förankring i det omgivande samhället. Utbildningen syftar till att presentera och diskutera aktuella forskningsfält, teoretiska ansatser och fördjupade metodinriktningar relevanta för ämnesområdet barnkultur, ge vidgade och fördjupade kunskaper kring ett självvalt forskningsområde samt utveckla förmågan att tillämpa vetenskaplig metodik genom ett självständigt uppsatsarbete om 15 hp. Dessutom ger utbildningen möjlighet till en praktikperiod motsvarande 15hp.I programmet ingår följande kurser:- Barnets rättigheter som tvärvetenskapligt område, 7,5 hp - Teori och metod i barnkulturforskning, 7,5 hp- Fördjupningsstudium i barnkultur, 7,5 hp- Barnets bästa i barnkulturen, 7,5 hp- Självständigt arbete inom barnkultur, 15 hpsamt- Handledd praktik inom barnkulturområdet, 15 hpeller - kurser om 15 hp valda i samråd med föreståndare för Centrum för barnkulturforskning. ...

  Provider NameStockholm University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages