• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 84 items
 1. MARKETING MANAGEMENT

  MARKETING MANAGEMENT (MARKETING MENADžMENT) is an one-year Master programme (60ECTS) of academic studies offered by the Belgrade Banking Academy - Faculty for Banking, Insurance and Finance in Belgrade. ...

  Provider NameUnion University, Belgrade Banking Academy - Faculty for Banking, Insurance and Finance

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 2. MARKETING

  MARKETING (MARKETING) is an one-year Master programme (60ECTS) of academic studies offered by the Faculty of Economics in Subotica. ...

  Provider NameUniversity of Novi Sad, Faculty of Economics

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 3. MARKETING

  MARKETING (MARKETING) is an one-year Master programme (60ECTS) of academic studies offered by the Faculty of Economics - unit in Novi Sad in Novi Sad. ...

  Provider NameFaculty of Economics, Faculty of Economics - unit in Novi Sad

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 4. MARKETING MANAGEMENT

  MARKETING MANAGEMENT (MARKETING MENADžMENT) is Master programme of academic studies offered by the Metropolitan University in Belgrade. ...

  Provider NameMetropolitan University

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 5. MARKETING AND TRADE

  MARKETING AND TRADE (MARKETING I TRGOVINA) is an one-year Master programme (60ECTS) of academic studies offered by the Singidunum University in Belgrade. ...

  Provider NameSingidunum University

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 6. Marketing Analytics

  Studijų programos tikslas(-ai): Rengti aukščiausios kvalifikacijos rinkodaros informacijos analizės specialistus, įsisavinusius pažangiausias teorines žinias ir įgijusius analitinius gebėjimus, reikalingus sudėtingų rinkodaros problemų kompleksiniam sprendimui. Studijų rezultatai: Baigę studijas programos absolventai pasiekia šiuos studijų rezultatus: 1. gebės abstrakčiai mąstyti, analizuoti ir sisteminti informaciją; 2. gebės rasti ir analizuoti informaciją iš skirtingų šaltinių; 3. gebės žinias pritaikyti praktikoje ir spręsti problemas dirbant grupėje arba individualiai. 4. gebės analizuoti, apibendrinti ir naudoti vartotojų elgsenos ir rinkodaros srities teorinę informaciją; 5. gebės planuoti ir atlikti rinkodaros srities tyrimus taikant įvairius duomenų rinkimo metodus; 6. gebės analizuoti kiekybinius rinkodaros srities duomenis, naudojant statistinius duomenų analizės metodus; 7. gebės kritiškai įvertinti rinkodaros veiksmus, prognozuoti vartotojų elgseną, ir pagrįsti rinkodaros priemonių tinkamumą konkrečiose verslo situacijose. Mokymo ir mokymosi veiklos: Studijos yra organizuojamos taikant šias studijų formas: paskaitas, pratybas, seminarus, individualias ir grupines konsultacijas, savarankišką literatūros studijavimą ir uždavinių sprendimą, laboratorinius darbus prie kompiuterio, individualius ir kolektyvinius projektus, baigiamąjį magistro darbą. Studijų rezultatų vertinimo būdai: Naudojama kaupiamojo vertinimo sistema daugumoje dalykų. Studijų rezultatai vertinami: testai, ataskaita (atvejo, situaci ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 7. Advertising Management

  Objective(s) of a study programme: Prepare the highest qualification advertising management specialists for a complex activity in the sphere of advertising management demanding the evaluation of the latest knowledge in the sphere and the related fields, application of practical skills and ability to discover new facts while performing applied research, as well as skills for creative application of theoretical knowledge and the results of scientific research. They also have skills for independent accomplishment of applied research, consulting in the field of activity, orientation towards the improvement of other persons’ qualification and implementation of innovations, the analysis and presentation of activity results, as well as ability to make innovative decisions, based on research results. They are also able to evaluate alternative decision variants and possible social and ethical consequences of the activity. Learning outcomes: Student having successfully accomplished the programme would be able: 1. To apply modern / current scientific theories, methods and technologies of advertising management. 2. To independently perform advertising research using modern analytical methods, evaluate the results of advertising impact and discover new facts. 3. To evaluate the advertising business environment, its possibilities and peculiarities. 4. To create and realise an advertising campaign, advertising projects, creative strategies and individual processes of advertising and to provide consultations on the issues r ...

  Provider NameVytautas Magnus University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 8. Marketing and Sales

  Objective(s) of a study programme: To prepare the highest qualification marketing specialists for a complex activity in the sphere of marketing and sales demanding the evaluation of the latest knowledge in the sphere and the related fields, application of practical skills and ability to discover new facts while performing applied research, as well as skills for creative application of theoretical knowledge and the results of scientific research. They also have skills for independent accomplishment of applied research, consulting in marketing and sales, orientation towards the improvement of other persons’ qualification and implementation of innovations, the analysis and presentation of marketing and sales activity results, as well as ability to make innovative marketing and sales decisions, based on research results. They are also able to evaluate alternative decision variants and possible social and ethical consequences of the activity. Learning outcomes: Student having successfully accomplished the programme would be able: 1) To apply modern / current scientific theories, methods and technologies of marketing and sales 2) To independently perform marketing research using modern analytical methods, evaluate the results of marketing and sales impact and discover new facts. 3) To create and realise an marketing and sales strategies and individual processes of sales and to provide consultations on the issues related to these activities. 4) To evaluate and adapt the current knowledge of areas related to mar ...

  Provider NameVytautas Magnus University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 9. Marketing and International Commerce

  Objective(s) of a study programme: Prepare marketing and international commerce specialists of high qualification who, having mastered the most recent marketing theories and methods, are able to analyse tendencies and changes in the market independently, follow and evaluate scientific innovations, as well as apply the knowledge for the development of organization marketing management. Learning outcomes: Student having successfully accomplished the programme would be able: 1. Apply the modern / current scientific theories of marketing and international commerce, methods and technologies. 2. Evaluate and adapt the current knowledge of marketing and other areas close to it. 3. Independently perform marketing research using modern analytical methods, evaluate the results of the impact of marketing and commercial decisions, and discover new facts. 4. Solve the problems of marketing and commerce in new, unknown or constantly changing marketing environment and in the broader contexts. 5. Follow and work in accordance with the activity standards defined by the professional associations. 6. Create and realise marketing strategies and individual processes and to provide consultations on issues relating to those activities. Activities of teaching and learning: Teaching methods: provision of information (explanation, illustration) using visual aids; case-based lecture; formulation and explanation of problem-oriented examples, issues and tasks; moderation of case study; moderation of discussion; consulting. Learning meth ...

  Provider NameVytautas Magnus University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 10. Marketing

  Future specialists in marketing management study management theories, modern consumption theories, product development policy, marketing of services, marketing management, marketing research, communication in marketing, and international marketing and take one subject from each of the following sets of optional studies: demography, geopolitics, and methods of strategic management; pricing, labour payment, and managerial economics; project management and human resource management methods and economic analysis. Practical training is not provided. The Marketing Management Study Programme is intended for individuals who have a bachelor’s degree in management and business administration or economics and would like the qualification of marketing manager. ...

  Provider NameKlaipeda University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania

Pages