• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 93 items
 1. Kozmetični tehnik

  S končanim programom si usposobljen/a za: pripravo stranke, delovnega prostora, kozmetičnih aparatur in izdelkov za nego obraza in telesa, manikiro, pedikuro, ličenje in klasično ročno masažo ter strokovno izvedbo navedenih storitev; svetovanje pri reševanju estetsko kozmetičnih problemov,pri izbiri, pravilni uporabi in shranjevanju kozmetičnih izdelkov; ugotavljanje stabilnosti kozmetičnih izdelkov in poznavanje osnovnih postopkov kontrole kozmetičnih izdelkov, zakonodaje s področja kozmetičnih izdelkov, predpisov o varnosti in zdravju ter varovanju okolja; izdelovanje osnovnih tehnoloških oblik in poznavanje zahtevnejših sodobnih oblik kozmetičnih izdelkov za nego obraza, telesa, manikiro, pedikuro, ličenje in masažo; izbiro ustreznih aparatur za kozmetično nego, njihovo pravilno uporabo in vzdrževanje; izvajanje zaščitnih ukrepov za varno delo v kozmetični stroki; aktivno skrb za lastno zdravje, zdravje strank in izvajanje aktivnosti za promocijo zdravega načina življenja v vseh življenjskih obdobjih; pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja in varstvo okolja in do racionalne rabe energije in materialov; sodelovanje v skupini ter pisno in ustno sporazumevanje s sodelavci, strokovnjaki in strankami ob uporabi temeljne strokovne terminologije; uporabo sodobne informacijske tehnologije, delo z viri, s podatki in z gradivi; razumevanje vloge podjetništva, spoznavanje podjetniškega procesa, finančnega poslovanja in poslovnega načrta. ...

  Provider NameSrednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Kozmetični tehnik

  S končanim programom si usposobljen/a za: pripravo stranke, delovnega prostora, kozmetičnih aparatur in izdelkov za nego obraza in telesa, manikiro, pedikuro, ličenje in klasično ročno masažo ter strokovno izvedbo navedenih storitev; svetovanje pri reševanju estetsko kozmetičnih problemov,pri izbiri, pravilni uporabi in shranjevanju kozmetičnih izdelkov; ugotavljanje stabilnosti kozmetičnih izdelkov in poznavanje osnovnih postopkov kontrole kozmetičnih izdelkov, zakonodaje s področja kozmetičnih izdelkov, predpisov o varnosti in zdravju ter varovanju okolja; izdelovanje osnovnih tehnoloških oblik in poznavanje zahtevnejših sodobnih oblik kozmetičnih izdelkov za nego obraza, telesa, manikiro, pedikuro, ličenje in masažo; izbiro ustreznih aparatur za kozmetično nego, njihovo pravilno uporabo in vzdrževanje; izvajanje zaščitnih ukrepov za varno delo v kozmetični stroki; aktivno skrb za lastno zdravje, zdravje strank in izvajanje aktivnosti za promocijo zdravega načina življenja v vseh življenjskih obdobjih; pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja in varstvo okolja in do racionalne rabe energije in materialov; sodelovanje v skupini ter pisno in ustno sporazumevanje s sodelavci, strokovnjaki in strankami ob uporabi temeljne strokovne terminologije; uporabo sodobne informacijske tehnologije, delo z viri, s podatki in z gradivi; razumevanje vloge podjetništva, spoznavanje podjetniškega procesa, finančnega poslovanja in poslovnega načrta. ...

  Provider NameSrednja zdravstvena šola Celje

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Kozmetični tehnik

  S končanim programom si usposobljen/a za: pripravo stranke, delovnega prostora, kozmetičnih aparatur in izdelkov za nego obraza in telesa, manikiro, pedikuro, ličenje in klasično ročno masažo ter strokovno izvedbo navedenih storitev; svetovanje pri reševanju estetsko kozmetičnih problemov,pri izbiri, pravilni uporabi in shranjevanju kozmetičnih izdelkov; ugotavljanje stabilnosti kozmetičnih izdelkov in poznavanje osnovnih postopkov kontrole kozmetičnih izdelkov, zakonodaje s področja kozmetičnih izdelkov, predpisov o varnosti in zdravju ter varovanju okolja; izdelovanje osnovnih tehnoloških oblik in poznavanje zahtevnejših sodobnih oblik kozmetičnih izdelkov za nego obraza, telesa, manikiro, pedikuro, ličenje in masažo; izbiro ustreznih aparatur za kozmetično nego, njihovo pravilno uporabo in vzdrževanje; izvajanje zaščitnih ukrepov za varno delo v kozmetični stroki; aktivno skrb za lastno zdravje, zdravje strank in izvajanje aktivnosti za promocijo zdravega načina življenja v vseh življenjskih obdobjih; pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja in varstvo okolja in do racionalne rabe energije in materialov; sodelovanje v skupini ter pisno in ustno sporazumevanje s sodelavci, strokovnjaki in strankami ob uporabi temeljne strokovne terminologije; uporabo sodobne informacijske tehnologije, delo z viri, s podatki in z gradivi; razumevanje vloge podjetništva, spoznavanje podjetniškega procesa, finančnega poslovanja in poslovnega načrta. ...

  Provider NameSrednja zdravstvena šola Murska Sobota

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Gastronomske in hotelske storitve

  S končanim programom si usposobljen/a za: ureditev prostora, pripravo in postrežbo enostavnih jedi in pijač ter zaračunavanje storitve; deserviranje, vzdrževanje in skladiščenje inventarja, živil; komuniciranje v poslovni situacij v slovenskem in v izbranem tujem jeziku. V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. ...

  Provider NameSrednja gostinska in turistična šola Radovljica

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Gastronomske in hotelske storitve

  S končanim programom si usposobljen/a za: ureditev prostora, pripravo in postrežbo enostavnih jedi in pijač ter zaračunavanje storitve; deserviranje, vzdrževanje in skladiščenje inventarja, živil; komuniciranje v poslovni situacij v slovenskem in v izbranem tujem jeziku. V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. ...

  Provider NameSrednja šola za gostinstvo in turizem Celje

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Gastronomske in hotelske storitve

  S končanim programom si usposobljen/a za: ureditev prostora, pripravo in postrežbo enostavnih jedi in pijač ter zaračunavanje storitve; deserviranje, vzdrževanje in skladiščenje inventarja, živil; komuniciranje v poslovni situacij v slovenskem in v izbranem tujem jeziku. V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. ...

  Provider NameŠolski center Nova Gorica, Biotehniška šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Gastronomske in hotelske storitve

  S končanim programom si usposobljen/a za: ureditev prostora, pripravo in postrežbo enostavnih jedi in pijač ter zaračunavanje storitve; deserviranje, vzdrževanje in skladiščenje inventarja, živil; komuniciranje v poslovni situacij v slovenskem in v izbranem tujem jeziku. V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. ...

  Provider NameŠolski center Slovenj Gradec, Srednja šola Slovenj Gradec in Muta

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Gastronomske in hotelske storitve

  S končanim programom si usposobljen/a za: ureditev prostora, pripravo in postrežbo enostavnih jedi in pijač ter zaračunavanje storitve; deserviranje, vzdrževanje in skladiščenje inventarja, živil; komuniciranje v poslovni situacij v slovenskem in v izbranem tujem jeziku. V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. ...

  Provider NameŠolski center Velenje, Šola za storitvene dejavnosti

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Gastronomske in hotelske storitve

  S končanim programom si usposobljen/a za: ureditev prostora, pripravo in postrežbo enostavnih jedi in pijač ter zaračunavanje storitve; deserviranje, vzdrževanje in skladiščenje inventarja, živil; komuniciranje v poslovni situacij v slovenskem in v izbranem tujem jeziku. V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. ...

  Provider NameSrednja šola Zagorje

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Gastronomija in turizem

  S končanim programom si usposobljen/a za: prilagoditev gostinske in turistične ponudbe različnim ciljnim skupinam; osnovne postopke priprave in postrežbe obrokov; izvajanje gostinske in hotelske dejavnosti skladno s predpisi in za povečanje premoženja podjetja, komuniciranje v poslovni situacij v slovenskem in dveh tujih jezikih; uporabo sodobnega programskega orodja IKT; predstavitev in posredovanje informacij o naravni in kulturni dediščini Slovenije; sestavo, oblikovanje in pripravo menijev, jedilnih listov, vinskih list in cenikov pijač; posredovanje in prodajo storitev gostinskega obrata. ...

  Provider NameGrm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Srednja šola za gostinstvo in turizem

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages