• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 87 items
 1. Hulladékgyűjtő és-szállító

  A képesítéssel rendelkező képes: a különféle méretű hulladéktároló edényzet biztonságos mozgatására a hulladékfajták szerinti kézi ürítés szabályszerű ellátására gondoskodni a rakodási és biztonsági előírások betartásáról kezelni a különböző típusú hulladékgyűjtőés szállító gépek berendezéseit betartani és betartatni a hatósági és munkahelyi előírásokat (engedélyek, technológia) biztosítani a hulladék környezetvédelmi előírásoknak megfelelő gyűjtését együttműködni a gépjármű vezetőjével ellátni a hulladék átadásával kapcsolatos feladatokat elvégezni a hulladék lerakását földeríteni és felismerni a különböző veszélyforrásokat ellenőrizni az egyéni és a kollektív védőeszközök meglétét és állapotát közreműködni a haváriák következményeinek felszámolásában. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Hulladékgazdálkodó szaktechnikus

  A képesítéssel rendelkező képes: ellenőrizni a levegőszennyezéstől vagy a zajártalomtól védő, a szennyvíztisztító, a veszélyes hulladékok megsemmisítésre és a sugárvédelemre szolgáló berendezéseket, feltárni a technológia szennyező forrásait, mennyiségileg felmérni, és analitikai vizsgálatnak alávetni a különböző szennyezéseket (víz, levegő, talaj) és hulladékokat, rögzíteni és értékelni a mérési eredményeket, kezelni a hulladékokat, intézkedni a tárolásukról, szállításukról, ártalmatlanításukról, minőségellenőrzési területen környezetvédelmi elemzői, ellenőri feladatokat ellátni, közreműködni a környezetvédelmi jogszabályok, biztonságtechnikai előírások betartatásában, kapcsolatot tartani a környezetés természetvédelmi hatóságokkal, önkormányzati területen a lakossággal, üzemi megbízotti területen közreműködni a környezetbarát eljárások kidolgozásában és bevezetésében, valamint tájékoztatni a dolgozókat a használt berendezések káros hatásairól, és a védekezés módjáról, szakhatósági területen kivizsgálni a bejelentéseket. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Hazardous waste handler (no legal status)

  Candidates will be able to: plan, prepare, carry out and check own work and the work of others, make rational use of energy, material and time, protect health and the environment, communicate with co-workers and experts, accept and identify hazardous waste and carry out input control, collect, store and dump hazardous waste, prepare hazardous waste for processing, process, incinerate, stabilise and dump residues of processed hazardous waste, keep a record of various works and processing of material.   ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 4. Habilitációs kutya kiképzője

  A képesítéssel rendelkező képes: megfelelő viselkedésű habilitációs kutyák kiválasztására alkalmazni a modern kutyakiképzési módszereket (klikkertréning, dummytréning, halti, ignorálás, figyelemelterelés, jutalmazási és büntetési technikák, stb.) különböző fajtájú és személyiségű kutyák magas szintű szocializációja alapkiképzése fejlesztő terápiás munkára való felkészítése során kutyák hibás viselkedésformáinak korrekciójára a kutyák egészségvédelmével és jólétével kapcsolatos teendők felmérésére, biztosítására megfelelően kommunikálni és együttműködni a kiképzőkkel, felvezetőkkel, terapeutákkal (pl. gyógypedagógusokkal) és kliensekkel szükség esetén a konfliktushelyzetek megnyugtató kezelésére ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Gát- és csatornaőr

  A képesítéssel rendelkező képes: figyelőszolgálatot ellátni területének helyi nyilvántartásait vezetni vízállást észlelni, jelenteni hidrometeorológiai állomás adatait jelenteni hidrometriai mérésekben közreműködni karbantartási feladatokat végezni a védelmi eszközökön és a védelmi létesítményeken árvízvédelmi töltéseket és védősávjukat karbantartani biztosítani a meder zavartalan vízlevezető képességét műtárgyakat üzemeltetni, karbantartani közreműködni az árvízvédekezés munkálatainál közreműködni a belvízvédekezés munkálatainál közreműködni a vízminőségi kárelhárítás munkálatainál közreműködni a helyi vízkárelhárítás munkálatainál vízminőséget ellenőrizni; gyors teszteket végezni elvégezni a kárelhárítás utáni teendőket munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi és biztonságtechnikai előírásokat betartani környezetvédelmi tevékenységet végezni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Gastronomy-tourism technician (no legal status)

  A certificate holder is qualified to: adapt the range of food and tourism services to various target groups, carry out the basic processes of preparing and serving meals, provide food and hotel services in accordance with the applicable regulations, communication in business situations in Slovene and in two foreign languages, use contemporary ICT software tools, present and disseminate information regarding the natural and cultural heritage of Slovenia, compile, design and prepare menus, bills of fare, wine lists and beverage price lists, and provide and sell food services. Elective: prepare dishes from all food groups and include them on menus as regular meals, plan, organise and serve regular meals and specialities, prepare Slovenian dishes, the dishes of other nationalities, dishes for various forms of alternate nutrition and for basic diets, carry out preparatory and final serving works, and draft written offers, serve dishes, meals, beverages and drinks in various ways in different food service operations, plan, organise and serve the most demanding specialities within and outside the scope of food services operations, include dishes and mixed drinks in the range of food services and prepare them in front of guests, and recommend drinks to accompany dishes and menus, perform the tasks of tour guide and tourism information provider, provide advice and sell tourism products, plan package programmes, search for information, and make reservations and payments, search, evaluate data and disseminate information ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 7. Gastronomy-tourism technician (no legal status)

  The holder of the certificate is qualified to:   adapt a catering and tourist offer to different target groups;   undertake preparation procedures and serve meals;   perform catering and hotel activities in compliance with regulations and develop a property;  communicate in the business context in Slovenian and two foreign languages;   use contemporary ICT tools;   present and communicate information on Slovenia’s natural and cultural heritage;   draw up, design and prepare menus, menu lists, vine lists and beverage price lists;   provide and sell catering facility services. Optional:   prepare dishes from all types of food and ensure they are included in menus for regular meals;   plan, organise and provide for regular and special meals;   prepare typical Slovenian national dishes, other nation’s dishes, various forms of alternative nutrition dishes and basic diets;  perform preparatory and finishing catering activities and prepare an offer in writing;   serve dishes, meals, beverages and drinks in different ways and in different types of catering facilities;   plan, organise and serve complex and extraordinary special meals in catering facilities and outside their premises;   include and prepare dishes and mixed beverages by way of a catering offer before a guest and recommend beverages to complement dishes and menus;   conduct tasks linked to accompanying tourist guiding services and information;   sell tourist products, plan package programmes, search information, carry out booking and paym ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 8. Gastronomy and tourism technician SI (no legal status)

  Certificate holders will be able to: • adapt the range of food and tourism services to various target groups, • carry out the basic processes of preparing and serving meals, • provide food and hotel services in accordance with the applicable regulations, • communication in business situations in Slovene and in two foreign languages, • use contemporary ICT software tools, • present and disseminate information regarding the natural and cultural heritage of Slovenia, • compile, design and prepare menus, bills of fare, wine lists and beverage price lists, and • provide and sell food services, Elective: • prepare dishes from all food groups and include them on menus as regular meals, • plan, organise and serve regular meals and specialities, • prepare Slovenian dishes, the dishes of other nationalities, dishes for various forms of alternate nutrition and for basic diets, • carry out preparatory and final serving works, and draft written offers, • serve dishes, meals, beverages and drinks in various ways in different food service operations, • plan, organise and serve the most demanding specialities within and outside the scope of food services operations, • include dishes and mixed drinks in the range of food services and prepare them in front of guests, and recommend drinks to accompany dishes and menus, • perform the tasks of tour guide and tourism information provider, • provide advice and sell tourism products, • plan package programmes, • find information and make reservations and payments, •  ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 9. Fürdőüzemi gépész

  A képesítéssel rendelkező képes: kémiai és fizikai segédanyagokat kimérni, előkészíteni, adagolni, kisés nagyfeszültségű villamos berendezéseket üzemeltetni, mechanikus, pneumatikus, robbanómotoros valamint elektromos segédeszközöket és kéziszerszámokat használni, hordozható laboratóriumi mérőműszerekkel, gyorstesztekkel fizikai és kémiai üzemviteli ellenőrző méréseket végezni, hagyományos és számítógépes műszaki dokumentációkat használni, hagyományos, illetve számítógépes üzemirányítási rendszert üzemeltetni, hagyományos és számítógépes nyilvántartásokat, üzemnaplókat vezetni, mintavételi, mérési feladatok ellátásában közreműködni, tisztasági-, strand-, termál-, gyógy-, wellness-, és élményfürdők, valamint uszodák, hideg-, termál-, és hévíz kitermelő, víztároló és vízkezelő, valamint fürdő- és úszómedencei létesítmények, és ezek kiszolgálását segítő berendezések kezelési, karbantart gondoskodni a kútüzem megfelelő működéséről, vendégtéri medencéket és berendezéseket, élménykamrákat, élményelemeket ellenőrizni, üzemeltetni, egyéb fürdőüzemi műszaki berendezéseket ellenőrizni, üzemeltetni, a vízhálózatok kezelési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni, hidegés forróvizes vízhálózatok, berendezések, valamint csatornahálózatok kezelési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni, gravitációs, illetve nyomás alatti csővezetékek kezelési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni, az átemelő szivattyúk és a közbenső tárolók üzemeltetési, ellenőrzési, karbantartási, és javítási feladatait megoldani, a für ...

  Awarding bodyNemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Fotográfus és fotótermék-kereskedő

  A képesítéssel rendelkező képes: fénykép-, és videofelvételeket készíteni, utómunkálatokat végezni fotótermékeket értékesíteni, tájékoztatást adni a szolgáltatásokról, kidolgozni az analóg és a digitális munkákat ellátni az üzlet/telephely/szalon szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat önállóan fotográfiákat készíteni, tudatos fotográfusi tervezői munkát végezni, kivitelező feladatokat ellátni, alkalmazva az elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteket ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages