• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 841 items
 1. Hairdressing, VQ

  Those who have completed the qualification may work as employed hairdressers or independent entrepreneurs in small enterprises, hairdressing chains or multidisciplinary entrepreneurial communities. They may also work in sales, consultancy and training assignments and for the theatre or the media. A hairdresser¿s work involves individual customer service, where communication and co-operation skills, manual skills and an aesthetic vision play a key role. Those who have completed the Vocational Qualification in Hairdressing know how to treat hair and scalp, cut and dye hair and treat beards, style hair, apply make-up and provide perming services. They may also work in styling services and implement various hair care and styling schemes. In addition to manual skills, hairdressers have knowledge of cosmetics and cosmetic products. They follow fashions and styles. They command many working methods and equipment used in the field and are able to acquire information about these. They understand the principles of entrepreneurship and operate profitably and reliably. ...

  Provider NameEtelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Kotekon kampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Matkailupalvelujen osaamisala

  Those who have completed the qualification may work as tourism activities organisers or travel counsellors. Tourism activities organisers may work for tourism enterprises and organisations providing customers with nature-related experiences. They may also work for enterprises providing cultural, urban, wellness or rural tourism services. Travel counsellors sell tourism products and services and advise and guide customers. Customers may be domestic tourists or people planning to travel from Finland to abroad or vice versa. Possible working environments include tourist offices or agencies, hotel receptions and sales services, tourist centres, transport operators¿ sales services, terminals or some other sales and information points for tourism services. Those who have completed the Vocational Qualification in the Tourism Industry have good language skills and are service-oriented. They know how to work profitably and effectively. They know how to plan, implement, commercialise, market and sell tourism products and services according to their workplace and its operating environment and business ideas, local culture and tourism trends. Tourism Activities Organisers who have completed the Study Programme or Competence Area in Tourism Activities are able to work in customer service assignments in tourism activity service enterprises or tourist centres, hotels and spas. They know how to sell and implement activity and complementary services as well as other services. They also know how to attend to animals, equipment, ...

  Provider NameEtelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Haminan kampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Ruokapalvelun osaamisala

  Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon suorittanut on kielitaitoinen sekä myynti- ja asiakaspalveluhenkinen. Hän suunnittelee, toteuttaa, valmistaa ja myy tuotteita ja -palveluja. Hän toimii työpaikan ja toimintaympäristön liikeidean sekä suomalaisen ruoka- ja tapakulttuurin mukaisesti. Hän hallitsee omavalvonnan ja alkoholin anniskelumääräykset ja toimii kannattavasti ja kestävän toimintatavan mukaisesti. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon suorittaneella on alan perusvalmiuksien lisäksi valintojen mukaan erikoistunut osaaminen asiakaspalvelun, hotellipalvelun tai kokin työtehtävissä. ...

  Provider NameEtelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Kotekon kampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Ruokapalvelun osaamisala

  Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon suorittanut on kielitaitoinen sekä myynti- ja asiakaspalveluhenkinen. Hän suunnittelee, toteuttaa, valmistaa ja myy tuotteita ja -palveluja. Hän toimii työpaikan ja toimintaympäristön liikeidean sekä suomalaisen ruoka- ja tapakulttuurin mukaisesti. Hän hallitsee omavalvonnan ja alkoholin anniskelumääräykset ja toimii kannattavasti ja kestävän toimintatavan mukaisesti. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon suorittaneella on alan perusvalmiuksien lisäksi valintojen mukaan erikoistunut osaaminen asiakaspalvelun, hotellipalvelun tai kokin työtehtävissä. ...

  Provider NameEtelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Haminan kampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Cook, Institut. Catering, FQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa suunnitella työnsä ja toimia itsenäisesti ammattikeittiössä- tuntee raaka-aineet ja tarkoituksenmukaiset työtavat- osaa jaksottaa ja ajoittaa työnsä oikein- ottaa huomioon toiminnan kannattavuuden ja taloudellisuuden- osaa toimia kokkina ja hoitaa ruoanvalmistuksen esivalmistelusta viimeistelyyn ja asiakkaan kohtaamiseen- osaa toimia ammattikeittiön työyhteisössä- ruoanvalmistus suurtaloudessa tutkinnon -osan valinnut osaa muun muassa suunnitella työnsä suurtaloudessa. Hän osaa toimia kokkina ja työryhmän jäsenenä suurtalouden ruoanvalmistustehtävissä - tilaus- ja juhlapalveluissa toimiminen - tutkinnon osan suorittaja osaa muun muassa toimia tilaus- ja ruoanvalmistustehtävissä ja asiakaspalvelussa- ruoanvalmistus eri tuotantomenetelmillä - tutkinnon osan valinnut osaa muun muassa toimia kokkina tuotantokeittiön ruoanvalmistustehtävissä- erityisruokavalioaterioiden valmistus - tutkinnon osan valinnut osaa suunnitella työnsä ja toimia perus- ja erityisruokavalioaterioiden valmistuksessa Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä ruoanvalmistus- ja asiakaspalvelutehtävissä ammattikeittiöissä, henkilöstöravintoloissa ja ateriakeskuksissa. ...

  Provider NameYrkesakademin i Österbotten, samtliga verksamhetsorter

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Cook, Institut. Catering, FQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa suunnitella työnsä ja toimia itsenäisesti ammattikeittiössä- tuntee raaka-aineet ja tarkoituksenmukaiset työtavat- osaa jaksottaa ja ajoittaa työnsä oikein- ottaa huomioon toiminnan kannattavuuden ja taloudellisuuden- osaa toimia kokkina ja hoitaa ruoanvalmistuksen esivalmistelusta viimeistelyyn ja asiakkaan kohtaamiseen- osaa toimia ammattikeittiön työyhteisössä- ruoanvalmistus suurtaloudessa tutkinnon -osan valinnut osaa muun muassa suunnitella työnsä suurtaloudessa. Hän osaa toimia kokkina ja työryhmän jäsenenä suurtalouden ruoanvalmistustehtävissä - tilaus- ja juhlapalveluissa toimiminen - tutkinnon osan suorittaja osaa muun muassa toimia tilaus- ja ruoanvalmistustehtävissä ja asiakaspalvelussa- ruoanvalmistus eri tuotantomenetelmillä - tutkinnon osan valinnut osaa muun muassa toimia kokkina tuotantokeittiön ruoanvalmistustehtävissä- erityisruokavalioaterioiden valmistus - tutkinnon osan valinnut osaa suunnitella työnsä ja toimia perus- ja erityisruokavalioaterioiden valmistuksessa Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä ruoanvalmistus- ja asiakaspalvelutehtävissä ammattikeittiöissä, henkilöstöravintoloissa ja ateriakeskuksissa. ...

  Provider NameYrkesakademin i Österbotten, samtliga verksamhetsorter

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Dietary Cook, SQ

  Tutkinnon suorittanut- hallitsee tavallisimpien ruokavalioiden lisäksi sairaalan tai muun hoitolaitoksen erityisruokavaliot ja tutkimusruokavaliot- tuntee monipuolisesti erityiselintarvikkeet ja ravintovalmisteet- osaa muuntaa perusruokalistan dieettiruokatuotantoon sopivaksi- tuntee sairaalan tai hoitolaitoksen ruokailuun vaikuttavat suositukset- kykenee atk:ta käyttäen tarkistamaan ruokavalioiden tavallisimmat ravintoaineet ja analysoimaan erityisruokavalioiden kriittiset ravintoaineet- toimii asiakaslähtöisesti ja ottaa huomioon kulttuurin ja uskonnon vaikutukset ruokavalioihin- osaa suunnitella ja kehittää yhteistyössä muun henkilökunnan kanssa dieettiannoksia sekä ateria- ja ruokalistakokonaisuuksia- tietää hinnanmuodostuksen perusteet- osaa laskea annosten ja ateriakokonaisuuksien kustannukset- ottaa huomioon laatu- ja kannattavuustavoitteet suunnitellessaan ja valmistaessaan dieettiruokia- selviytyy asiakaspalvelutilanteista yhdellä vieraalla kielellä- pystyy hyödyntämään työssään vieraskielistä ammattikirjallisuutta ja tietotekniikkaa- hallitsee suuntautumisensa mukaan joko ravintolan tai suurtalouden ruokatuotannon- pystyy neuvomaan asiakkaita ja konsultoimaan dieettiruokatuotantoon liittyvissä tilanteissa Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä erityisruokavalioiden valmistajina ja asiantuntijoina erilaisissa ruokatuotantoyksi-köissä, muun muassa suurtalouksissa, ravintoloissa, sairaaloissa, vanhainkodeissa, kouluissa ja päiväkodeissa. ...

  Provider NameYrkesakademin i Österbotten, samtliga verksamhetsorter

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Dietary Cook, SQ

  Tutkinnon suorittanut- hallitsee tavallisimpien ruokavalioiden lisäksi sairaalan tai muun hoitolaitoksen erityisruokavaliot ja tutkimusruokavaliot- tuntee monipuolisesti erityiselintarvikkeet ja ravintovalmisteet- osaa muuntaa perusruokalistan dieettiruokatuotantoon sopivaksi- tuntee sairaalan tai hoitolaitoksen ruokailuun vaikuttavat suositukset- kykenee atk:ta käyttäen tarkistamaan ruokavalioiden tavallisimmat ravintoaineet ja analysoimaan erityisruokavalioiden kriittiset ravintoaineet- toimii asiakaslähtöisesti ja ottaa huomioon kulttuurin ja uskonnon vaikutukset ruokavalioihin- osaa suunnitella ja kehittää yhteistyössä muun henkilökunnan kanssa dieettiannoksia sekä ateria- ja ruokalistakokonaisuuksia- tietää hinnanmuodostuksen perusteet- osaa laskea annosten ja ateriakokonaisuuksien kustannukset- ottaa huomioon laatu- ja kannattavuustavoitteet suunnitellessaan ja valmistaessaan dieettiruokia- selviytyy asiakaspalvelutilanteista yhdellä vieraalla kielellä- pystyy hyödyntämään työssään vieraskielistä ammattikirjallisuutta ja tietotekniikkaa- hallitsee suuntautumisensa mukaan joko ravintolan tai suurtalouden ruokatuotannon- pystyy neuvomaan asiakkaita ja konsultoimaan dieettiruokatuotantoon liittyvissä tilanteissa Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä erityisruokavalioiden valmistajina ja asiantuntijoina erilaisissa ruokatuotantoyksi-köissä, muun muassa suurtalouksissa, ravintoloissa, sairaaloissa, vanhainkodeissa, kouluissa ja päiväkodeissa. ...

  Provider NameYrkesakademin i Österbotten, samtliga verksamhetsorter

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Hospitality Management, SQ

  Tutkinnon suorittanut- tunnistaa alan toimintaympäristön muutoksia- toimii organisaationsa liikeidean, toiminta-ajatuksen ja strategian mukaisesti- osaa vastata päivittäisten toimintojen sujumisesta tuotanto- ja palveluprosessissa- osaa toimia niin, että toiminta on turvallista, taloudellista, kannattavaa ja kestävän kehityksen mukaista- osaa mitoittaa henkilöstön oikein ja organisoida työt- osaa perehdyttää ja opastaa uusia työntekijöitä - hallitsee työyhteisön vuorovaikutuksen ja osaa viestiä työyhteisöä koskevissa asioissa- osaa kehittää omaa ja työyhteisönsä osaamista- osaa arvioida asiakkuuksia ja toimintaympäristöä sekä kehittää toimintaa sen perusteella- osaa suunnitella ja johtaa myyntiä- osaa hoitaa yhteistyötä sidosryhmien kanssa- osaa hyödyntää löytämäänsä tietoa ja toteuttaa asiakaslähtöistä viestintää- hallitsee valitsemiensa tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset- joka on valinnut työpaikkaohjaajana ja arvioijana toimiminen -osan, osaa muun muassa arvioida työn ja ammatillisen tutkinnon osaamisen vastaavuutta sekä opiskelijan/tutkinnon suorittajan osaamistasoa. - joka on valinnut kehittämisprojektin toteuttaminen -osan, osaa muun muassa suunnitella, organisoida, käynnistää ja toteuttaa toteuttamiskelpoisen kehittämiskohteen työyhteisössään. - joka on valinnut monimuotoisen työyhteisön johtaminen -osan suoritettavakseen, osaa luoda yhdenvertaiset ja tasa-arvoiset olosuhteet monimuotoisessa työyhteisössä. - joka on valinnut yrittäjänä toimiminen -osan, osaa muun muassa arvioida omia yrittäjävalmiuk ...

  Provider NameYrkesakademin i Österbotten, samtliga verksamhetsorter

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Hospitality Management, SQ

  Tutkinnon suorittanut- tunnistaa alan toimintaympäristön muutoksia- toimii organisaationsa liikeidean, toiminta-ajatuksen ja strategian mukaisesti- osaa vastata päivittäisten toimintojen sujumisesta tuotanto- ja palveluprosessissa- osaa toimia niin, että toiminta on turvallista, taloudellista, kannattavaa ja kestävän kehityksen mukaista- osaa mitoittaa henkilöstön oikein ja organisoida työt- osaa perehdyttää ja opastaa uusia työntekijöitä - hallitsee työyhteisön vuorovaikutuksen ja osaa viestiä työyhteisöä koskevissa asioissa- osaa kehittää omaa ja työyhteisönsä osaamista- osaa arvioida asiakkuuksia ja toimintaympäristöä sekä kehittää toimintaa sen perusteella- osaa suunnitella ja johtaa myyntiä- osaa hoitaa yhteistyötä sidosryhmien kanssa- osaa hyödyntää löytämäänsä tietoa ja toteuttaa asiakaslähtöistä viestintää- hallitsee valitsemiensa tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset- joka on valinnut työpaikkaohjaajana ja arvioijana toimiminen -osan, osaa muun muassa arvioida työn ja ammatillisen tutkinnon osaamisen vastaavuutta sekä opiskelijan/tutkinnon suorittajan osaamistasoa. - joka on valinnut kehittämisprojektin toteuttaminen -osan, osaa muun muassa suunnitella, organisoida, käynnistää ja toteuttaa toteuttamiskelpoisen kehittämiskohteen työyhteisössään. - joka on valinnut monimuotoisen työyhteisön johtaminen -osan suoritettavakseen, osaa luoda yhdenvertaiset ja tasa-arvoiset olosuhteet monimuotoisessa työyhteisössä. - joka on valinnut yrittäjänä toimiminen -osan, osaa muun muassa arvioida omia yrittäjävalmiuk ...

  Provider NameYrkesakademin i Österbotten, samtliga verksamhetsorter

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages