• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 284 items
 1. Maatalousteknologian osaamisala

  Koulutuksen painopisteet: peltokasvien viljely, karjatalous, maatalousteknologia, erikoiskasvien viljely ja jatkojalostus, koneiden rakenne, huolto ja korjaus, kone- ja huoltoyrittäminen sekä maaseudun palveluyrittäminen. ...

  Provider NameSavon ammatti- ja aikuisopisto, Muuruvesi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Maatilatalouden osaamisala

  Koulutuksen painopisteet: peltokasvien viljely, karjatalous, maatalousteknologia, erikoiskasvien viljely ja jatkojalostus, koneiden rakenne, huolto ja korjaus, kone- ja huoltoyrittäminen sekä maaseudun palveluyrittäminen. ...

  Provider NameSavon ammatti- ja aikuisopisto, Muuruvesi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Maatilatalouden osaamisala

  Koulutuksen painopisteet: peltokasvien viljely, karjatalous, maatalousteknologia, erikoiskasvien viljely ja jatkojalostus, koneiden rakenne, huolto ja korjaus, kone- ja huoltoyrittäminen sekä maaseudun palveluyrittäminen. ...

  Provider NameSavon ammatti- ja aikuisopisto, Muuruvesi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Puutarhatuotannon osaamisala

  Koulutuksen painopisteet: kasvibiologia kasvituntemus kasvihuone- ja avomaakasvituotanto vihertuotanto kukka- ja puutarhakauppa ...

  Provider NameSavon ammatti- ja aikuisopisto, Muuruvesi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Viheralueiden rakentamisen osaamisala

  Tutkinnon suorittanut- ymmärtää viheralan merkityksen osana yhdyskuntarakentamisen kokonaisuutta- tuntee viheralueilla käytettävät hoitoluokitukset- tuntee viheralueiden rakentamisessa ja ylläpidossa käytettävät materiaalit- tuntee viheralueilla käytettävän kasvillisuuden ja kasvien ominaisuudet ja kasvupaikkavaatimukset- osaa rakentaa kasvillisuusalueita laatuvaatimuksien mukaan- tuntee maaperän ominaisuudet ympäristörakentamisen kannalta- hallitsee ympäristörakentamisen vaatimat mittaustyöt- osaa rakentaa ympäristörakenteita laatuvaatimusten ja suunnitelmien mukaisesti- osaa ylläpitää viheralueita hoitoluokitusten mukaisesti- hallitsee alan koneiden, laitteiden ja työvälineiden turvallisen käytön- osaa kehittää omaa toimintaansa- tuntee työturvallisuuteen, ympäristöön ja muuhun alan toimintaan liittyvät säädökset ja määräykset ja noudattaa niitä- osaa verkottua ja toimia yhteistyössä muiden alojen ammattilaisten kanssa sekä käyttää työssään tietotekniikkaa- osaa työskennellä tehokkaasti ja kustannustietoisesti- tuntee yrittämisen edellytykset omalla alallaan ja osaa yritystoiminnan ja markkinoinnin perusprosessit Tutkinnon suorittaneet voivat toimia työntekijöinä tai itsenäisinä yrittäjinä viheralalla. ...

  Provider NameSavon ammatti- ja aikuisopisto, Toivala

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Viheralueiden ylläpitämisen osaamisala

  Tutkinnon suorittanut- ymmärtää viheralan merkityksen osana yhdyskuntarakentamisen kokonaisuutta- tuntee viheralueilla käytettävät hoitoluokitukset- tuntee viheralueiden rakentamisessa ja ylläpidossa käytettävät materiaalit- tuntee viheralueilla käytettävän kasvillisuuden ja kasvien ominaisuudet ja kasvupaikkavaatimukset- osaa rakentaa kasvillisuusalueita laatuvaatimuksien mukaan- tuntee maaperän ominaisuudet ympäristörakentamisen kannalta- hallitsee ympäristörakentamisen vaatimat mittaustyöt- osaa rakentaa ympäristörakenteita laatuvaatimusten ja suunnitelmien mukaisesti- osaa ylläpitää viheralueita hoitoluokitusten mukaisesti- hallitsee alan koneiden, laitteiden ja työvälineiden turvallisen käytön- osaa kehittää omaa toimintaansa- tuntee työturvallisuuteen, ympäristöön ja muuhun alan toimintaan liittyvät säädökset ja määräykset ja noudattaa niitä- osaa verkottua ja toimia yhteistyössä muiden alojen ammattilaisten kanssa sekä käyttää työssään tietotekniikkaa- osaa työskennellä tehokkaasti ja kustannustietoisesti- tuntee yrittämisen edellytykset omalla alallaan ja osaa yritystoiminnan ja markkinoinnin perusprosessit Tutkinnon suorittaneet voivat toimia työntekijöinä tai itsenäisinä yrittäjinä viheralalla. ...

  Provider NameSavon ammatti- ja aikuisopisto, Toivala

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Floristry, FQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa palvella asiakkaita asiantuntevasti ja luontevasti- osaa esitellä alan tuotteita ja erikoisuuksia ja neuvoa asiakkaita valinnoissa - osaa suunnitella tilattuja kukkasidontatöitä - osaa hankkia tarvittavat materiaalit ja käsitellä niitä oikein- osaa tehdä kukkasidontatöitä, tekstata kortit ja pakata työt oikein- osaa suunnitella markkinointia, myymälän esillepanon ja kalustuksen sekä toteuttaa nämä - osaa arvioida ja kehittää markkinointia - joka on valinnut kasveilla stailaaminen -tutkinnon osan, osaa suunnitella ja toteuttaa tilan stailauksen kasveilla itsenäisesti- joka on valinnut juhlakoristelun suunnitteleminen ja toteuttaminen -tutkinnon osan, osaa selvittää tilaisuuden taustat, käytettävät resurssit ja asiakkaan toiveet. Hän osaa suunnitella juhlatilan floraalista materiaalia hyödyntävän koristelun ja toteuttaa sen.- joka on valinnut yrittäjänä toimiminen floristisella alalla -tutkinnon osan, osaa arvioida yrittäjävalmiuksiaan ja alan liiketoimintaympäristöä. Hän osaa laatia liiketoimintasuunnitelman, valita sopivimman yritysmuodon, käynnistää yrityksen ja toimia yrittäjänä.- joka on valinnut floristisen alan kilpailijan toimiminen -tutkinnon osan, osaa valmentautua kilpailuun, suunnitella kilpailutöitä ja harjoitella niihin. Hän osaa osallistua kansallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin. - joka on valinnut työpaikkaohjaaminen kukkakauppa-alalla -tutkinnon osan, osaa suunnitella työpaikalla järjestettävän koulutuksen sekä ammattiosaamisen näytön tai tutkintotilaisuuden. Hän ...

  Provider NameSavon ammatti- ja aikuisopisto, Kuopio, Presidentinkatu 1 ja 3

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Kukka- ja puutarhakaupan osaamisala

  Koulutuksen painopisteet: kasvibiologia kasvituntemus kasvihuone- ja avomaakasvituotanto vihertuotanto kukka- ja puutarhakauppa ...

  Provider NameSavon ammatti- ja aikuisopisto, Kuopio, Presidentinkatu 1 ja 3

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Kukka- ja puutarhakaupan osaamisala

  Koulutuksen painopisteet: kasvibiologia kasvituntemus kasvihuone- ja avomaakasvituotanto vihertuotanto kukka- ja puutarhakauppa ...

  Provider NameSavon ammatti- ja aikuisopisto, Kuopio, Presidentinkatu 1 ja 3

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Viheralan osaamisala

  Koulutuksen painopisteet: kasvibiologia kasvituntemus kasvihuone- ja avomaakasvituotanto vihertuotanto kukka- ja puutarhakauppa ...

  Provider NameSavon ammatti- ja aikuisopisto, Kuopio, Presidentinkatu 1 ja 3

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages